TypePostAuthorRepliesLast updated
Blog entryانتشار "اتللو در سرزمین عجایب" به انگلیسی در آمریکا Mahasti Shahrokhi14 years 2 weeks ago
Blog entryسخنرانی لوکلزیو، شهروند جهان Mahasti Shahrokhi14 years 2 weeks ago
Blog entryدهمين سالگرد قتل های زنجيره ای در پاریس Mahasti Shahrokhi04 years 2 weeks ago
Blog entryسند مهم در مورد غلامحسین ساعدی Mahasti Shahrokhi14 years 2 weeks ago
Blog entryسازنده ی فیلم بر اساس زندگی فروغ فرخ زاد Mahasti Shahrokhi04 years 2 weeks ago
Blog entryدر اعتراض به قتل عام 6 ميليون دلفين Mahasti Shahrokhi04 years 2 weeks ago
Articleحریق Mahasti Shahrokhi14 years 3 weeks ago
Blog entryتئاتر ایرانیان در مهاجرت و رادیوهای مستقل ایرانی Mahasti Shahrokhi04 years 3 weeks ago
Articleآخرین روزها Mahasti Shahrokhi64 years 4 weeks ago
Articleشاپرکم برگشته! Mahasti Shahrokhi34 years 5 weeks ago
Blog entryخداحافظ "ماما آفریقا"! Mahasti Shahrokhi04 years 5 weeks ago
Blog entryبه قول آقای براهنی: دف دف ددف، ددف! Mahasti Shahrokhi64 years 5 weeks ago
Blog entryدو گفتار مهم و خواندنی Mahasti Shahrokhi04 years 5 weeks ago
Blog entryفیلم زندگی فروغ به روایت پسر دومش Mahasti Shahrokhi34 years 6 weeks ago
Blog entryLecture by Prof. Dick Davis on 'Vis o Ramin' Mahasti Shahrokhi04 years 6 weeks ago
Blog entryقدمت فرهنگ زدایی و درخت کشی در ایران Mahasti Shahrokhi24 years 6 weeks ago
Blog entryجایزه گنکور برای کتاب "سنگ صبور" Mahasti Shahrokhi04 years 6 weeks ago
Articleچندهمسری در ادبیات ایران Mahasti Shahrokhi144 years 7 weeks ago
Blog entryچند مطلب خواندنی در زمینه تئاتر Mahasti Shahrokhi04 years 7 weeks ago
Blog entryدرگذشت بیژن کارگر مقدم، داستان نویسی در تبعید Mahasti Shahrokhi04 years 8 weeks ago
Articleخانم سفیر Mahasti Shahrokhi04 years 8 weeks ago
Blog entry فیلم کوتاهی در یادبود اردشیر محصص Mahasti Shahrokhi04 years 8 weeks ago
Blog entryCyrus Day Mahasti Shahrokhi164 years 8 weeks ago
Articleگام بعدی Mahasti Shahrokhi54 years 9 weeks ago
Blog entryدو مقاله خواندنی و مفید Mahasti Shahrokhi04 years 10 weeks ago
RECENT CONTRIBUTIONS
TitleTypeDatesort icon
جمهوری خاورانarticleAug 23, 2007
بهروز نرو !articleSep 04, 2007
میهن من، خانه ای آفتابی استarticleOct 11, 2007
"نشر اکاذیب" در استان کهگیلویه و بویر احمدarticleOct 17, 2007
اولیس همچنان دربند articleOct 24, 2007
اینجا فرانسه استarticleOct 29, 2007
آهای زهراها ... نگرانتان هستمarticleOct 31, 2007
راه عدالت articleNov 13, 2007
امشب لوچیا می رقصدarticleMay 10, 2008
خواهر مرجانarticleMay 20, 2008
لیز! لیز!articleMay 30, 2008
الکساندرarticleJun 07, 2008
شاپرکarticleJun 17, 2008
نانیتاarticleJun 23, 2008
مرا دریغا دریغ...articleJun 28, 2008
ایرنarticleJul 14, 2008
لطفا دریا را قیچی نکنیدblogAug 07, 2008
یرما: آبرونامه ی زنان جهانarticleAug 09, 2008
لطیفه ای که دیگر ما را نمی خنداندarticleAug 24, 2008
روسپی و روسپیگری در شعر زنانblogAug 27, 2008
زنده باد دن کیشوت!blogAug 30, 2008
مونیک واقعی بود، یعنی هستarticleSep 02, 2008
و چنین گفت خدای خدایانblogSep 09, 2008
آن سه شنبه ی شومarticleSep 14, 2008
سه کلوز آپ از "شکیبا چون خسرو!" articleSep 23, 2008
نوعی تحقیر ملیarticleSep 30, 2008
زمستان است...blogOct 08, 2008
راه دور و درازی در پیش داریمarticleOct 10, 2008
تاريخ ناگفته‌ی حرمسراهای ايرانیblogOct 18, 2008
دو مقاله خواندنی و مفیدblogOct 20, 2008
گام بعدیarticleOct 23, 2008
Cyrus DayblogOct 26, 2008
فیلم کوتاهی در یادبود اردشیر محصصblogOct 28, 2008
خانم سفیرarticleOct 28, 2008
درگذشت بیژن کارگر مقدم، داستان نویسی در تبعیدblogOct 31, 2008
چندهمسری در ادبیات ایرانarticleNov 05, 2008
چند مطلب خواندنی در زمینه تئاترblogNov 07, 2008
شاپرکم برگشته!articleNov 08, 2008
جایزه گنکور برای کتاب "سنگ صبور"blogNov 10, 2008
قدمت فرهنگ زدایی و درخت کشی در ایرانblogNov 12, 2008
Lecture by Prof. Dick Davis on 'Vis o Ramin'blogNov 13, 2008
فیلم زندگی فروغ به روایت پسر دومشblogNov 14, 2008
دو گفتار مهم و خواندنیblogNov 16, 2008
به قول آقای براهنی: دف دف ددف، ددف!blogNov 17, 2008
آخرین روزها articleNov 20, 2008
خداحافظ "ماما آفریقا"!blogNov 20, 2008
تئاتر ایرانیان در مهاجرت و رادیوهای مستقل ایرانیblogDec 02, 2008
حریقarticleDec 03, 2008
در اعتراض به قتل عام 6 ميليون دلفينblogDec 08, 2008
انتشار "اتللو در سرزمین عجایب" به انگلیسی در آمریکاblogDec 10, 2008
سند مهم در مورد غلامحسین ساعدی blogDec 10, 2008
سازنده ی فیلم بر اساس زندگی فروغ فرخ زادblogDec 10, 2008
سخنرانی لوکلزیو، شهروند جهانblogDec 11, 2008
دهمين سالگرد قتل های زنجيره ای در پاریسblogDec 11, 2008
پرونده تئاتر شهر در تهرانarticleDec 15, 2008
مجموعه عکس از آرشیو کلود للوش 1971blogDec 16, 2008
اجرای رادیویی یک داستان از لوکلزیوblogDec 17, 2008
در توالت ایدئولوژیکی یا در ایدئولوژی توالتی؟blogDec 17, 2008
"مسئله ی خواهرم" و استفتاء از علماblogDec 18, 2008
مرگ قوarticleJan 08, 2011
اعدام را شرح دهیدarticleJan 31, 2011
کالیگولا در زمستان دیکتاتوریarticleFeb 10, 2011
تدفین مردگان در حکومت دیکتاتورانarticleFeb 19, 2011
بر باد نرفتهarticleMar 10, 2012
بازیگرarticleApr 27, 2012
سارکو و اولاندarticleMay 03, 2012
زنده باد جمهوریarticleMay 07, 2012
«حاجی آقا» در جهنمarticleMay 22, 2012
نوشتن به زبان افکارarticleJun 02, 2012
آرتمیسیا articleJun 10, 2012
به یاد فروغ با حمید سمندریانarticleJul 16, 2012
در غیبت آن غول زیباarticleJul 23, 2012
محبوب و مردمیarticleJul 31, 2012
رود خانه ای از شعرarticleSep 10, 2012