زنده باد جمهوری

برای ما ایرانیان باید درس خوبی از دموکراسی باشد


Share/Save/Bookmark

زنده باد جمهوری
by Mahasti Shahrokhi
07-May-2012
 

سر ساعت هشت شب از صدای داد و فریاد مردی در خیابان فهمیدم که نتایج ریاست جمهوری اعلام شده(ساعت دقیقاً هشت و دو دقیقه بود)، جلوی کامپیوتر بودم سایت مربوط به انتخابات را نگاه کردم و دیدم بعله فرانسوا اولاند رئیس جمهور شد. ساعت هشت و دو دقیقه بود. آمار رأی گیری را می توانید در سایتها و اخبار بخوانید. صدای بوق ماشین ها و هیجانی در خیابان، هیجانی که مواقع مسابقه فوتبال در شهر وجود دارد نشان از واقعه ای مردمی می داد. سال 1991 در مرکز پاریس زندگی می کردم و هیجان بسیاری بود وقتی فرانسوا میتران برای آخرین بار رئیس جمهور شد.آن سال همه توی خیابان ریخته بودند و یک ریز بوق می زدند. نگاهشان که می کردی همه عرب نژاد یا سیاه افریقایی یا مهاجر و خارجی تبار بودند.

این بار نیز شوری دارد. اما نکته مهم این است که عده زیادی رأی سفید داده اند. مثلاً لیز! خودش گفت که رأی سفید خواهد داد. در صد کمی هم رأی پوچ موجود است. ماریان لوپن که در دوره اول 18 در صد رأی آورد به طرفدارانش نگفت به چه کسی رأی بدهند. در نتیجه رأی خود را به پای سارکوزی نریخت و با کنار رفتن ماریان لوپن بود که در واقع شانس فرانسوا اولاند زیادتر شد. نکته مهم اینست که همه به آینده فکر می کنند و آینده فرانسه و بحران اقتصادی و بیکاری و پایگاه اتمی و سیاست خارجی فرانسه مسایل مهمی است که نمی شود آن را با به روی کار آمدن یک تیم و یا یک حزب و یا یک کلان و رفتن دیگری به اشتباه گرفت و همه اینها مسئولیتی است که بر دوش رئیس جمهور آینده خواهد بود.

مسئله مهم در چنین لحظاتی تجربه زیستن در کشوری جمهوریخواه و تمرین دموکراسی است. سارکوزی در نطق خود به نتیجه رأی گیری احترام گذاشت و از مردم خواست که آنها نیز به این رأی گیری احترام بگذارند و آن را به رسمیت بشناسند و به فرانسه فکر کنند. کمی بعد اولاند نیز در نطق خود از مردم فرانسه تشکر کرد و از آنها خواست که حرمت ساکوزی و حرمت جمهوری را نگهدارند. ماریان لوپن گفت که از این پس به صورت پارلمانی و در مجلس فعالیت خواهد کرد و از اهداف خود کوتاه نخواهد آمد. در مجموع از جانب سه طیف مختلف شاهد ادای احترام به جمهوری و احترام به رأی مردم و عشق به فرانسه و وطن بودیم و این برای ما ایرانیان باید درس خوبی از دموکراسی باشد.

دلم می خواست و می خواهد هر که رئیس جمهور شد حرمت خون افراد نازنینی مانند آنتوان سنت اگزوپری را که به خاطر دفاع از خاک فرانسه (وسعت فرانسه یک سوم مساحت ایران است) جان باختند بداند. دلم می خواست یا می خواهد هر که رئیس جمهور شد حرمت مردان قلم و اندیشه و آزادی چون ویکتور هوگو، که برای عدالت و حرمت به انسان و علیه زندان و اعدام نوشت را بداند و پاسدار کلام و اهداف انسانی آنان باشد.

زنده باد جمهوری/ زنده باد فرانسه/ زنده باد آزادی


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi
 
Darius Kadivar

Are the French secretly in love with Britain’s royals? ;0)

by Darius Kadivar on

Gloire britannique (bbc)

 

Why do the British royals fascinate republican France?

 

 

In republican France, you might have thought that the fanfare of the Queen's Diamond Jubilee would have passed almost unnoticed.

Far from it. The pomp and pageantry of the British Royal Family hold a surprising degree of fascination for the French.

 

The Jubilee was extensively covered by the French media and some 3.6 million viewers watched a three-and-a-half hour live Jubilee special on France 2 television on Sunday afternoon.


Darius Kadivar

FYI/ Accidental Icon ? Delacroix's Liberty Leading the People

by Darius Kadivar on

Delacroix's Liberty Leading the People - Accidental Icon? - Louvre Museum

 

 

 

SUMMARY: Liberty Leading the People : a painting long accepted as an iconic image of the triumphant French Republic. This was never Delacroix's intention however; he essentially backed the Establishment, and mob violence terrified him. Is the painting's popularity based on a total misunderstanding?


Recommended Blogs:


HISTORY FORUM: Bahram Moshiri's Take on The French Revolution and Why He Misses The Point ;0)


MOSHIRI's COLD HAND's: Bahram Moshiri Slams Pahlavi Era Gun Ban Policies


Constitutionalist Khosro Fravahar Responds to Bahram Moshiri’s Assessments on Pahlavi Rule
Darius Kadivar

Cause you think Democracy is 2500 yrs old ?

by Darius Kadivar on

According to Ancient Greeks, You're Not Free

 

Fora TV: 

 

Professor Hunter Rawlings III explains that ancient Greeks had a very different concept of freedom, which they perceived as an obligation, while the American tradition defines freedom as individual rights.

 

 

 

America, The Republic of Individual Rights

An explanation of why the Founders chose to design America as a republic, not a democracy and the compelling reasons why a republic must be maintained if individual liberty is to be preserved.

 

 

 

 

And where are they now ?

 

In Greece, another day no government (cnn)

 

All the more that they seem to have been even better off under the Monarchy ? ...

 

0nce a King - King Constantine of Greece

 

THE LAST SPARTAN: Crown Prince Pavlos On Solving Greece's economic woes 

 

Recommended Blogs:

 

RESTORATION: Britain's 'Glorious Revolution' of 1688 and the 'Bill of Rights'

 

MONARCHICAL REPUBLIC: Political Participation in Elizabethan England

 

How Truly Democratic And Stable Is The British Monarchy?

 

ROYAL RHINOPLASTY: Stephen Fry On The Imperfections of the Monarchy and Why It Should Be Preserved


choghok

Problem with monarchy in Iran

by choghok on

Anglophile describes himself why monarchy does not work in Iran. 2500 years as he put it and still no democracy shows 2 things, one is that we Iranians culturally tens to chosen à strong diktator by choice and the second point is that monarchy has not resulted in democracy after the 2500 years. The system in Iran is still monarchy with the difference that now sultan is also gods chosen one.

 It took 2500 years to get Shah out of Iran but until he is out of Iranians we will have a king with a crown or turban. 


Mahasti Shahrokhi

یک نتیجه گیری ساده

Mahasti Shahrokhi


آزادی بیان و عقیده البته که مجاز است ولی حاشیه رفتن و بحث خارج از موضوع و برخورد شخصی با نویسنده و بی دلیل اتهام زدن، کاری بس ناشایست است. اما با همه اینها، همگی به صلحی نهایی رسیدیم گرچه جنگی در کار نبود و هر چه بود از هیجان و کج فهمی و ناشیگری در مباحثه بود. از همه کسانی که ما را همراهی کردند و با دادن نظر وپیشنهاد یا دادن لینک در جهت گسترده شدن و باز شدن فکر جمع و موضوع تلاش کردند ممنونم. از همه کسانی که نظر خود را برای پیشبرد دموکراسی در ایران مطرح کردند نیز سپاسگزارم. از آقای تیمسار هم خواهشمندم که رنجیده خاطر نباشند چون زبان تند و تیز من، باعث شد به حافظ مراجعه کنید و غزلی از حافظ برایمان به ارمغان بگذارید و در نهایت همه در پایان به شعر و هنر و فرهنگ اصیلمان برگشتیم و به خوبی و خوشی گذشت. ماجرای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیز به خوبی و خوشی گذشت و دیروز دو پریزیدنت فرانسه (فعلی و آینده) در کنار هم در مراسم هشت مه شرکت کردند. این هم لینک خبر و فیلم در یورونیوز //persian.euronews.com/2012/05/08/sarkozy-leads-his-final-victory-day-parade/ به قول ژنرال دوگل: فرانسه راست (راستگرا) نیست. فرانسه چپ (چپگرا) نیست. فرانسه جمهوری (جمهوریخواه) است. از همه خداحافظی می کنم و می روم تا به کار و زندگیم برسم زنده باد آزادی/ به امید روزهای بهتر برای ایران

areyo barzan

More of the mark arguments from an stubborn obsolete generation

by areyo barzan on

 

I believe or at least hope that most of us Iranians have grown up and have become politically mature enough to know by now that democracy has little to do with a name or even a system of government being Republic, Constitutional Monarchy. Or any other.

 

But it rather has to do with the social cultures attitude of one society and its members and their behaviurs towards each other and their own duties

 

Also travelling the world and living in different democratic societies such as UK, US and Canada, I can say with confidence that I know for a fact that the democracy in every society reflects the culture, history, behaviour and beliefs of people living in those countries and unlike what we thing or might like it to believe a democracy is not a one size fits all

 

However looking at he comments here and by looking at the state of the society that I am currently living in (Iran), we still have a long way to go.

 

But it is not all doom and gloom or all bad news, as in my humble opinion we are in the right path, fighting the right and important battles, the most important of which being defeating ones own eager and accepting the possibility that even "I", yes you heard it right even "I" can be wrong, by every members of society.

 

The most encouraging signs of such transformations could be seen amongst our young generation whom unlike the snobby, stubborn and always right previous generation, have an open mind and are willing to explore every possibility or acomodate for every school of thought, but most importantly they do not discharge their responsibility for achieving democracy to others or blame other for their own miserable failures.

 

However as I said

 The destination is still too far and the road full danger


anglophile

چون مدعی حافظ دوستی‌ شدید و بنده را به فیل تشبیه کردید ...

anglophile


 

 

گفتم بد نیست درسی هم از حافظ بشنوید:

 

رهروان را عشق بس باشد دلیل

آب چشم اندر رهش کردم سبیل

موج اشک ما کی آرد در حساب

آن که کشتی راند بر خون قتیل

بی می و مطرب به فردوسم مخوان

راحتی فی الراح لا فی السلسبیل

اختیاری نیست بدنامی من

ضلنی فی العشق من یهدی السبیل

آتش روی بتان در خود مزن

ور نه در آتش گذر کن چون خلیل

یا بنه بر خود که مقصد گم کنی

یا منه پای اندرین ره بی‌دلیل

با رسوم پیلبانان یاد گیر

یا مده هندوستان با یاد پیل

یا مکش بر چهره نیل عاشقی

یا فرو بر جامهٔ تقوی به نیل

حافظا گر معنیی داری بیار

ورنه دعوی نیست غیر از قال و قیل


Darius Kadivar

Well Have you heard of the famous Joke on French democracy ?

by Darius Kadivar on

"La Monarchie c'est Ferme Ta Gueule ... La Démocratie c'est Cause Toujours ..."  - Pierre Desproges 

//1c.img.v4.skyrock.net/1c1/matthiew34/pics/652036871.jpg

 

Also Recommended watching

 

‪Desproges et la Démocratie ( Apostrophes avec Bernard Pivot)

 

And another one: 


Pierre Desproges - La démocratie

 


Albaloo

مهستی خانم ،

Albaloo


مهستی خانم ، شما آ زادی بنوسی و دگران هم آزادند انتقاد کنند .  این که دگر ناراحت شدن ندارد. 


Mahasti Shahrokhi

تمرین دموکراسی و آزادی بیان

Mahasti Shahrokhi


سلامی دوباره یا صبح به خیر آزادی

مطلب کوتاهی در مورد انتخابات فرانسه نوشتم که خودش نمودی از نحوه برخورد ایرانیان در مورد دموکراسی است. اول از همه چند آقا برایم کنفرانس داده اند؟ چند نفر برایم کلاس درس گذاشته اند؟ چند نفر مرا تفتیش عقاید کرده اند؟ چند نفر مشخصاً مرا با نام خودم مورد پرخاشگری و اتهامات بی اساس قرار داده اند؟

چند نفر به یاد ایران در همان یک وجب مطلب خبری دنبال تایید نظرات خود بوده اند؟

این نمودی است از دموکراسی بین ایرانیان

گرچه 2500 سال زندگی نکرده ام اما به سهم خود از هنر ایرانیان در نسخه پیچی و اتهام سیاسی به دیگران مستفیض شده ام. دموکراسی سلطنتی! مگر این فرمول را شما از توی تاریخ 7000 ساله پیدا کرده اید؟ یا نام آنگلوفیل نامی پارسی است؟ و از دل فرهنگ دیرین شما برخاسته؟سئوال خود را به صورت مشخص و با صورت سئوالی و بدون کنایه و تحقیر می نوشتید تا متوجه شوم، البته اگر واقعاً سئوالی در کار بود. و اصلاً برای چه طفره بروم؟

آنچه در وجود آنگلوفیل حقیقی است اینست در بخش کامنتدانی بنده به اندازه یک فیل عظیم جا گرفته و مانند یک ارتش فیل، مرا زیر پاهای سنگین باستانی خود له کرده. به سایت ایرانیان پیشنهاد می کنم کسانی که وبلاگ دارند کنفرانس های تبلیغاتی خود را در همان وبلاگ خود دایر بفرمایند و از تهاجم به مطالب دیگران خودداری ورزند. این خود بهترین تمرین است از دموکراسی! کسانی که مایل به خواندن مطالبم هستند می توانند مستقیماً به وبلاگم مراجعه کنند تا اینجا، که مانند گذری می ماند برای تبلیغ دیکتاتورهای ناکام و تحقیر دیگران و ارتش مستبد و ناکام ترشان، که ناکامی های خود را از چشم ما می بینند. این است آن ادب و فرهنگی که حرفش را می زنید؟

ایرانی بودن در دفاع از نادر شاه و غارتگری ها و تهاجم و تعرض او به ملت های دیگر نیست، فرهنگ ایرانی برای من حافظ است و فردوسی و رودکی نه دفاع از ستمگران تاریخ. هم چنان که فرهنگ فرانسه ویکتور هوگو و ولتر و مولیر و ... است و نه ساکوزی یا اولاند و یا میتران. و اصلاً چرا باید به بازجویی پاسداران پاسخ بدهم؟ این کجایش دموکراتیک است؟

چرا از این واقعه یاد نمی گیرید؟ چرا نمی بینید که یک انتخابات آزاد در یک کشور بدون خونریزی و کشتار انجام شد؟ ندیدید؟ دیدید؟ چیزی از این واقعه آموختید؟

چرا پیش از این که یاد بگیرید مدام در حال یاد دادن و ادب کردن و فلک کردن ماطبی که از جنس شما نیست هستید؟

چرا در ارتباط با آنچه خوانده اید و یا آنچه خوانده اید نمی نویسید؟ چرا اینقدر تفسیر و تفتیش؟ اینطوری می خواهید دموکراسی را برقرار کنید؟ زیر پنجه فیل؟

زنده باد آزادی در هر کجا و همه جا


Soosan Khanoom

Long live France ... really !! Oh .....Pleeeease

by Soosan Khanoom on

The colonial empire of France was the second-largest in the world behind the British Empire. And that is not even something ancient ... we are talking about as recent as late 60s.  I am not sure a country that has survived based on sucking blood of the other poor nations even deserve so much attention that you are giving to on your blog.   . 

Not mention all the barbaric events that happened during the French Revolution, That picture makes me puke!  

Oh you French-Iranians...  you all are so French ... or at least try very hard to be one ...  But You better work on that accent of yours so God forbid won't be mistaken with a foreigner !!  

by the way, Sarkozy lost because Ghazafi was not alive to throw his financial support at his feet ... I am sure Sarkozy,the idiot, is regreting it now .. LOL  

 


Ayatoilet

دموکراسی از خانه شروع نمی شود؟

Ayatoilet


امیدوارم فرانسه با دولت جدیده سوسیالیستی فرانسوا اولند، همانند دولت فرانسوا میتراند به همسایگان ایران عزیز، میراژ و اگزوست نفروشد تا شما کمی راحت تر بخابید

دموکراسی قطعا از خانه شروع می شود

دموکراسی از خانه شروع می شود، اگر نمی توانید این واقعیت را هضم کنید، شما به سادگی نخبه گرا سفت و سخت هستید

I am hoping a France with Socialist government of Francois Hollande, as his predesessor Francois Miterand, will not send Mirage and Exocet to Iran's neighbors so that you may sleep more peacefully

Democracy does start at home

Democracy starts at home, if you cannot digest this simple fact then you are simply a hard line elitist


aynak

افاضات ۲ ریالی

aynak"اگر اشتباه نکنم صدام، قذافی، مبارک، خانواده اسد و رؤسای  کشور‌های جمهور
کره شمالی‌، تونس، یمن ، مراکش و خیلی‌ دیگر که یادم نیست با وجود جمهوریت
چندان مستمر نبودند."
فقط در ذهن "خلاق"  شما از نوشته من که بطور مشخص ذکر کردم -- انتخابات
مستمر -- آزاد- وهمچنین بدون کمک مشیت الهی یا موروثی- سیستم های بالا که
صدام پسر خود را و مبارک همچنین و اسد که خود پسر یک دیکتاتور و کره شمالی
که اصلا همه چیز هست غیر از جمهوری - این نتیجه گیری حاصل میشود که
"جمهوریت" چندان مستمر نبوده.   نوشتم که اضافه کردن پیشوند و پسوند خود
علامت خطر است:  "جمهوری دمکراتیک کره" و "جمهوری عرب سوریه و مصر"  هردو
نشان از --نابود -- کردن جمهوریت توسط آن پسوند دمکراتیک و عرب هستند،
همانگونه که "جمهوری اسلامی" همه چیز هست جز --جمهوری-.
ولی جالبتر و خنده دار تر این است که وقتی نوبت به جمهوری است -- سیستم هایی که اصل
جمهوریت را به اجرا نمی گذارند  که همان انتخابات آزاد است (مانند مصر و
سوریه ...)  بجای جمهور  واقعی هند و فرانسه و آمریکا مثال زده می شوند، 
ولی وقتی صحبت از سلطنت میشود، بجای عربستان و اردن از سوئد و انگلیس و
اسپانیا مثال میزنند؟!
--جمهوریت- معنای خود را دارد و همانگونه که نمی شود مارک مرسدس را روی
پیکان زد و گفت حالا این پیکان شد مرسدس (یک چیزی گفتم که حتی شما آنگولا
خان  درک کنید) این حکومت ها که اصلا از آرای مردم وحشت دارند و نام خود را
هم گذاشته اند "جمهوری" دیگر همان پیکان هستند.
از طرف دیگر، اینکه بشار اسد حکومت را از پدرش "ودیعه" گرفته شبیه چه سیستمی است؟  شاه ان شاهی یا  جمهور؟

 

 

 


anglophile

فرمودید "جمهوری" یعنی‌ استمرار انتخاب؟

anglophile


 

اگر اشتباه نکنم صدام، قذافی، مبارک، خانواده اسد و رؤسای  کشور‌های جمهور کره شمالی‌، تونس، یمن ، مراکش و خیلی‌ دیگر که یادم نیست با وجود جمهوریت چندان مستمر نبودند. 

 

افاضات امثال عینک و مهستی‌ شاهرخی هست که هرگونه امید رسیدن به یک تفاهم وموکراتیک در میان ایرانیان را امری محال میسازد.

 


Oreynab

زنده باد کشک آباد

Oreynab


"زنده باد جمهوری/ زنده باد فرانسه/ زنده باد آزادی"

جالبه اولین شعار موضع سیاسی مهستی جون هستش. دو- موضع شخصی سه- موضع انسانی 

بله زنده باد آزادی! در هر شکل و قالب و نظامی! اما

کون لق فرانسه! بمن چه اون تو چقده خوبه و چقده نازن و دم سرکوزی اولاند درازن و ... گریه ام میگره یاد انتخابات ایران میافتم! زنده باد کشک آباد 


anglophile

:) امان از دست این فرانکوفیل ها

anglophile


 

فرمودید شعار دان و تکلیف صادر کردن آسان است. شاید چون خسته تشریف داشتید متوجه نبودید که عمده محتوای پاسخ شما ، و همچنین مقاله تان مملو از شعار و تکلیف است. انشاالله وقتی‌ این خطوط را میخوانید از خواب فیزیکی‌ بیدار گشته و بهتر متوجه افاضات خود میگردید. در ضمن پر واضح است که سرکار معتقدید که برای فهم دمکراتیک همه باید یک سری به پاریس یا لندن و واشنگتن بزنند و قدری تمرین دموکراسی کنند. خدا را شکر که این انقلاب شکوهمند ضّد سلطنتی ما اگر چه دموکراسی برایمان به ارمغان نیاورد حداقل هزاران متخصص دموکراسی نظیر سرکار در پاریس و نیویورک تولید کرد که فقط دموکراسی را در لابلای پاسپورت‌های فرنگی‌ خود می‌‌بینند.

از پاسخ به سؤال قبلی‌ من که طفره رفتیید. اشکالی نداره ولی‌ حالا که در این سی‌ سال دموکراسی به سبک فرانسه را تمرین کرده اید امیدوارم که وقتی‌ پیدا میکردید و قدری در  تاریخ و ادبیات مشروطه و آزادی‌خواهی مطالعه میفرمودید تا ببینید که روشنفکرانی نظیر تقی‌ زاده و کسروی و آخوندزاده احتیاج نداشتند در پاریس و لندن و نیویورک درس آزادگی و متانت سیاسی یاد بگیرند.

 

راستی‌ یادم اومد از شیفتگی‌ شما به فرهنگ فرانسه و دلزدگی شما از فرهنگ کشورتان هم یادی کنم. 

 

//iranian.com/main/2007-146

 

 

 

 

 


aynak

زنده باد جمهوری!

aynakبا تشکر از بلاگ شما.   جمهوری - یعنی استمرار انتخاب   - یعنی جابجا
شدن قدرت  بدون خون ریزی و با رجوع  به رای مردم.   جمهوری یعنی کنترل قدرت
و کارنامه دادن به دولت توسط رای شهروند.  جمهوری یعنی یک نفر یک رای و هر
نفر یک شهروند.   جمهوری یعنی تساوی --حقوق شهروندی- و دور انداختن هر
گونه  امتیازبر مبنای "مشیت الهی" یا "امیتاز خونی و خانوادگی". 

به امید تشکیل -- جمهوری ایران- بدون هر گونه  پیشوند و پسوند که وجود هر پیشوند و پسوند جهموری را از مفهوم تهی خواهد کرد.

زنده باد جمهوری!

 

 

 

 

 


Darius Kadivar

Vous n'avez pas le monopole du coeur de la Forme du gouvernement

by Darius Kadivar on

de surcroit démocratique ...

 

 

MONARCHICAL REPUBLIC: Political Participation in Elizabethan England

 

 

RESTORATION: Britain's 'Glorious Revolution' of 1688 and the 'Bill of Rights'

 

 

Voltaire who subsequently became an icon of the French Republic not only never saw the advent of the French Revolution  but was a staunch Constitutional Monarchist eversince his english exile :

 

 

HISTORY OF IDEAS: Ian Davidson on Voltaire's "English Exile"

 

He would have been shocked to see the beheading of the King and Queen and most importantly would have been shocked to be buried next to Jean Jaques Rousseau whom he despised ...

 

;0) 

 

 

And By the way the boy in the famous painting by Eugène Delacroix ( La Liberté guidant le Peuple ) which I am sure you already know could also find on the old French currency ( le Franc) inspired Victor Hugo's character of Gavroche in Les Misérables set during the failed revolution of 1848 and not the successful Revolution of 1789 ...

 

"Je suis tomber par terre c'est la faute à Voltaire ... Je suis tomber dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau"

 

Thank you for your interesting article nevertheless ! 

 

Best,

 

Darius KADIVAR

 

An Un apologetic Constititional Monarchist  

 

Paris, France  

 

 

Recommended Watching:

 

 

ROYAL FORUM: Explaining the Concept of a Constitutional Monarchy to a Staunch Republican 


Mahasti Shahrokhi

انتقال یک تجربه و ثبت یک لحظه تاریخی

Mahasti Shahrokhi


سلام ببخشید من دیشب تا دیر وقت پای تلویزیون بودم و داشتم اخبار را نگاه می کردم تا در جریان اتفاقاتی که دارد در کشوری که ساکن آن هستم می افتد باشم.  غرض از نوشتن این مطلب ثبت یک لحظه تاریخی از باز به روی کار آمدن سوسیالیست ها در کشور فرانسه بوده است و انتقال یک تجربه به دیگران به زبانی ساده و برای همین هم ننشستم تا صبح بشود و آمار دقیق داشته باشم و غیره. از ایران ننوشتم  چرا که خودتان می دانید در ایران چه خبر است. شعار هم ندادم. شعارهایی که نوشته ام در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است و این به بهای خونین و گرافی به دست آمده است. آقای آنگلوفیل شعار دادن و تکلیف صادر کردن آسان است اما فراموش نکنید که برای تمرین دموکراسی و یا برای مطالعه کتاب هایی در این زمینه بایست در فضایی آزاد بود و در ایران این وجود ندارد. خفقان است خفقان. در ایران نمی شود آزادی نشر و اندیشه و بیان وجود ندارد و نداشت. در زمان شاه یا پیش از انقلاب هم همینطور بود. یادتان رفته؟ و اگر آزادی بیان وجو.د داشت شاید به این بلا دچار نمی شدیم. من اگر سی سال در فرانسه زندگی نکرده بودمچگونه می توانستم تمرین دموکراسی و یا جمهوری خواهی داشته باشم؟ با خواندن میرزاده عشقی و مطالب دوره مشروطیت؟ آیا همین کفایت می کند؟ دموکراسی از خانه شروع نمی شود بلکه حکومت باید فضای آزاد و مناسب برای رشد دموکراسی و اندیشه آزادیخواهی را فراهم کند و گرنه با یک خانواده یا دو خانواده که نمی شود حرکت عظیم فرهنگی داشت. ببخشید می روم کمی استراحت کنم چون گفتم دیشب را پای تلویزیون بودم و دیگر چشمانم باز نمی شود اورنگ شعرت را فردا صبح می خوانم. لطفاً به فرانسه بخوانید این شعارها را : زنده باد جمهوری/ زنده باد فرانسه / زنده باد آزادی/ پاینده باد ایران تا ببینیم آخرش با اینها چی می شه؟  شب بخیر همگی از صبرتان سپاسگزارم

anglophile

اورنگ خان شما هم قدری ادبیات معاصر را مطالعه بفرمأیید

anglophile


 

ادبیات مشروطه از بهار گرفته تا عشقی‌ و نسیم شمال و فرخی یزدی و ... مشحون است از ندای آزادی خواهی‌. 


anglophile

مشکل شما این است که سلطنتی دموکراسی را تجربه نکرده اید.

anglophile


مشکل بزرگتر شما این است که دموکراسی را به طور ناقص می‌‌شناسید. وگرنه نه جمهوری و نه سلطنت به خودی خود مولود دموکراسی نیستند بلکه می‌‌توانند شکل‌های مختلف دموکراسی باشند. جای بسی‌ تاسف است  که در کشوری نظیر ایران با سابقه ۲۵۰۰ سال نظام سلطنتی تا به این حد سلطنت ستیزی وجود دارد و همین که چند صباحی در یک کشور جمهوری زندگی‌ می‌کنیم (مثل فرانسه و یا آمریکا) تصور می‌کنیم که جمهوریت خود به خود موافق دمکراسی است و سلطنت ذاتاً مخالف آن است!!پس حتما میفرمأیید کشوری نظیر انگلستان که پیش از تمامی کشور‌های اروپایی به دموکراسی پارلمانی دست یافت (آمریکا که هنوز متولد نشده بود) کمتر از فرانسه  و آمریکا از مظاهر دموکراسی بهره‌مند است؟ انقلاب فرانسه یکی‌ از خونریز‌ترین و بی‌ ثمر‌ترین تحولات سیاسی عصر خود بود که ابتدا به دوران سیاه روبسپیر منجر شد و بعد هم استبداد ناپلئونی را باعث گردید که خود سبب تلفات سنگینی‌ برای فرانسه و سایر کشور‌های اروپای شد. 

مهستی‌ خانم قبل از اینکه خیلی‌ هیجان زده شوید بد نیست 
قدری تاریخ نشر دموکراسی در اروپا را مطالعه بفرمایید.


Sinibaldi

Dans la cadence....

by Sinibaldi on

Dans
le souffle

du
soleil qui

revient
avec

toi,
dans l'aube

de
mes rêves

qui
chante un

poème.

Francesco
Sinibaldi


Nazanin karvar

*

by Nazanin karvar on

این روز و این انتخابات را با خلاصه‌ای از تمامی نظر‌ها و حواشیش در دفترم یاد داشت کردم. نه به این دلیل که سیاسی هستم و یا علاقه مند به سیاست (یکی از وصیت‌های بزرگ پدر و مادرم برای من دوری کردن از سیاست بوده است). تنها به این دلیل این قسمت از تاریخ فرانسه و این دور از انتخابات برایم مهم بود چون بسیاری از دوستان جوانم که ساکن فرانسه هستند از طرفداران اولاند به شمار می‌آیند، بسیار زیاد به ریس جمهور جدید فرانسه امید وارند. انها هنوز تا آنجا که من میدانم دل در گرو جنبش ایران دارند و خود در اینده سیاسی ایران میتوانند نقشی داشته باشند بنا بر این نظرشان به مراتب برای من پر اهمیت تر است 

انتخاب بین نسلی پر انرژی که تازه در این چند ساله وارد مسال و مشکلات شده با افرادی که از گذشته تجربه دارند و مسال و مشکلات را به عینه دیده‌اند بسیار سخت است 

 

مرسی از شما خانم مهستی عزیز 


Azarbanoo

Great Blog, Thanks for Posting

by Azarbanoo on

Zendeh Bad IRAN, Zendeh bad Iranian Freedom Fighters.


Ayatoilet

دموکراسی باید در واحد خانواده شروع شود

Ayatoilet


دموکراسی باید در واحد خانواده شروع شود، فرهنگ ما برای آن فراهم نکرده. تنها هنگامی که دموکراسی در سطوح اولیه عمل شد پس از آن میتوان دموکراسی را در سطح جامعه بر قرار کرد, در غیر این صورت جمهوری و انقلاب بی ثمر, تقلبی و با شکست مواجه میشود 

 

Democracy starts at home and within the family unit, our culture does not provide for that. Democracy can be properly practiced across a whole society only if it is easily practiced at basic levels. Otherwise a "Republic" or a "Revolution" for that ends is going to be fruitless, fake and a defeat.


Orang Gholikhani

آنها میدانند

Orang Gholikhani


مهستی عزیز

میخواستم بگویم که فرانسویها قدر آزادیشان را میدانند و من خودم شخصا هم میتوانم  به فرهنگ ایرانیم افتخار کنم هم خوشحال باشم که ملیت فرانسوی را گرفته ام.

متاسفانه هیچ جا در ادبیات ایران حرف از آزادی زده نمشود . از وطن میگوئیم ولی نه از آزادی.

چند سال پیش من این شعر را در اینجا چاپ کردم تا شاید ما هم روزی در ایران بتوانیم آزاد باشیم

//iranian.com/main/blog/orang-gholikhani-0


Orang Gholikhani

آنها میدانند

Orang Gholikhani


مهستی عزیز

میخواستم بگویم که فرانسویها قدر آزادیشان را میدانند و من خودم شخصا هم میتوانم  به فرهنگ ایرانیم افتخار کنم هم خوشحال باشم که ملیت فرانسوی را گرفته ام.

متاسفانه هیچ جا در ادبیات ایران حرف از آزادی زده نمشود . از وطن میگوئیم ولی نه از آزادی.

چند سال پیش من این شعر را در اینجا چاپ کردم تا شاید ما هم روزی در ایران بتوانیم آزاد باشیم

//iranian.com/main/blog/orang-gholikhani-0


Red Wine

...

by Red Wine on

زنده باد جمهوری،زنده باد آزادی و زنده باد ایران .

با سپاس .