دهمين سالگرد قتل های زنجيره ای در پاریس

Mahasti Shahrokhi
by Mahasti Shahrokhi
11-Dec-2008
 
دهمين سالگرد قتل های زنجيره ای، سخنرانی ميکائل لووی و حسين مکارمی و نمايش فيلمی از پانته آ بهرامی، پاريس ۱۲ دسامبر

با شرکت:
ميکائل لووی، استاد دانشگاه و نويسنده
حسين مکارمی پژوهشگر
همراه با پخش فيلم . «و با عشق زندگی می کنيم» ساخته پانته آ بهرامی
Vendredi, 12 Décembre 2008, 20H.
AGECA, 177 Rue de Charonne, Paris 11é
Métro : Alexandre Dumas

Association de Défense des prisonniers Politiques et d’Opinion en IRAN, Paris. (ADPOI)


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi