مرا دریغا دریغ...

تکه تکه شدن اموال شاملو در برابر چشمان دیگران


Share/Save/Bookmark

مرا دریغا دریغ...
by Mahasti Shahrokhi
28-Jun-2008
 
  همین چند وقت پیش بود که فیلمی از خانه بامداد تهیه شده بود و وسایل و یادگارهای احمد شاملو را در آن فیلم دیدیم و آیدا از عشق برایمان حرف زد و من از دیروز که خبر حراج وسایل و چوب سیگار شاملو و پیراهن و لباس تنش را خوانده ام از شدت کلافگی و خشم مثل مار به خودم می پیچم.   شما را نمی دانم ولی خواندن این خبر برایم دردناک تر از خواندن خبر شکستن سنگ قبر شاملو توسط اراذل و اوباش بود و باز دردناک تر از قطع کردن پایش. آدمیزاد از نزدیکانش بیشتر خنجر می خورد تا از دشمنانش، چون می داند که دشمنانش کی هستند؛ آدمیزاد از دشمنش توقعی ندارد اما از اطرافیان و نزدیکان توقعی اندکی شرف و انسانیت و مدارا دارد. این وارثان بیولوژیک کاری با شاملو کردند که می شود گفت رژیم شاه و ساواک و رژیم اسلامی با او تا این حد بی رحمی نکرد. مدام صحنه ی غارت خانه ی مادام در فیلم زوربای یونانی به یادم می آید و حرص می خورم از دست روزگار.   خبر چوب حراج زدن به مال و منال شاملو و به فروش رفتن وسایل و لباس تنش در دادگستری کرج لکه ننگی است که باعث و بانی اش وارثان ژنتیک شاملو هستند و نه وارثان معنوی او. شاملو مدتها پیش از مرگش به این موضوع پی برده بود. احمد شاملو سالها پیش از آشنایی با آیدا آنقدر در زندگی زناشویی اولیه خود، سرخورده شده بود که رفت و عمل جراحی کرد و خود را عقیم کرد تا دیگر به صورت ژنتیکی تولید مثل نکند. کسانی که در سالهای آخر به دور شاملو خزیدند و خود را فرزندان او خواندند در سالهای فقر و تنگدستی با شاملو شریک نبودند. آیدا بود که کنار شاملو ایستاد و با "کیمیای محبت" خود او را از گزند بسیاری از لاشخوران و پول خواران و کلاشان در امان نگاه داشت.   مرا دریغا دریغ...   شاملو در آگاهی کامل نظارت بر آثار و اموال خود را به آیدا واگذار کرد. شاملو یکی از هشیارترین مردانی بود که در زندگیم دیدم. فقط یک بار در یک بعدازظهر داغ تابستاندر سال 1371 او را در خانه اش در فردیس در کنار همسرش و در میان وسایل و اشیاء و تندیس اش دیدم و حضور هوش فعال او، ذهنم را مغشوش کرد. تازه از یکی از آخرین سفرهایش برگشته بود و برای با همان طنز غریب، برای همین سوغاتی از سوئد آورده بود. یک عدد اسکاچ برایت که با قیچی به دو نیمه تقسیم شده و هر تکه را در پاکتی گذاشته بود و داده بود دست آیدا تا به آنها تقدیم کند. الان معنای آن عمل شاملو را می فهمم. اهدای اسکاچ برایت برای پاک کردن ته دیگ و سابیدن ته دیگ نبود آقای شاملو؟   آیا هنوز یک یا چند تایی آدم لوطی و مرفه ایرانی در دنیا وجود دارد که وارد معرکه شوند و اموال شاملو را برای موزه ای بخرند و پولی به این وارثان ژنتیک بدهند و آنها را روانه کنند؟ آیا در میان علاقمندانش همتی هست؟ آیا هنوز کسی هست که انسان را رعایت کند؟  

مرا دریغا دریغ!


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi
 
default

What the heck?

by Anonymous-today (not verified) on

The writer is bemoaning Shamloo's biological heirs not necessarily the regime (from what I've heard his son is complete jerk). Of course the current regime has very little interest in Sahmloo as he was a man of the Left to the end and a true patriot. Even though an ethnic Azari, he loved Persian language and Iran and served it to his last day. But this is about his greedy heirs. As to philantropist Iranians: Look, Shamloo was not beloved by the Monarchists either. His opposition to the previous regime is also known. Rich Iranians, in Iran or abroad are by and large conservative in taste and vulgar at worst. That being said, there should be enough Iranians who can pool their efforts to create a Shamloo foundation. I'd bet if someone had opened an account and start a fundraising campagin, the funds would have been secured by ordinary Iranians who like all people around the world are more generous than the upper crusters. Instead, as Shamloo once said in a poem on Ale Ahamd, "khar-khakeeha be gasadsash minegarand."


default

why the surprise?

by MRX1 (not verified) on

This is a regime whose founder (Khomeini) said it openly that he has no feeling returning to Iran( remeber that!) what is happening is a continution of same policy. some one called it here decultureization and how true!. How many historical art affects have been demolished and looted out? you have a regime that builds a Dam to wash away our culture and history, and you expect them to care about Shamloo's posessions? why is every one so shocked by what is happening? the level of Bifarhangi is extereme in Iran. if you even have some sense of it left is becuase of the tireless efforts of Reza shah and his son, otherwise we wouldn't even be having this converstion now!


Maryam Hojjat

Deculturization of IRAN by IRI!

by Maryam Hojjat on

IRAN has gone through a delibrated deculturization by IRI in past thirty years.

This change has brought to our beloved country Prostituation, Addiction, murdering teenagers by other teenagers, lack of justice in judicial system and poverty.

We all Iranian who are aware of this transition and hopefully still care about our culture and long civilization must claim back IRAN from hands of these savages. 


default

Agreed

by Iva (not verified) on

A foreign cultural invasion in the name of islam which is nothing but a cult of misery, despair, depression and gloom has turned ordinary citizens into individuals who can't feel anything anymore .. they have lost any sense for future, which belongs to their kids and their kids and so on. Who cares if Shamloo's artifacts are sold when same people are struggling to feed their children now and know that the future life for their kids are dark under rule of savages.


default

خانم شاهرخي

M_Sepahi (not verified)


خانم شاهرخي عزيز با تشكر ..
متاسفانه دنياي غم انگيزي شده ! بسيار با خواندن اين مقاله متاثر شدم.
گفتيد :آیا هنوز یک یا چند تایی آدم لوطی و مرفه ایرانی در دنیا وجود دارد!!؟ به خدا نه! متاسفانه بايد گفت : آن كه مرفه است حس لوطي گري در او نيست! وگرنه مرفه نبود! كساني كه رفاه را در حد سطحي مي بينند و چشمشان بر اثر فخر فروختن نابيناست!
ايراني اگر لوطي بود اگر حس انسان دوستي و ايراني دوستي در او بود امروز ايران و ايراني در بدبختي غوطه ور نبود!
با خانم يا آقايي كه كامنت اولي را نوشته اندبسيار موافق هستم..
ما ايراني ها وقتي صحبت از فرهنگ و تاريخ ميشود به خود ميباليم ! اين فرهنگ كجاست؟! كدام تاريخ؟! به خدا كه هيچ نيستيم! اين را به وضوح با دقت در رفتار و طرز برخورد ايراني هاي عزيز در جوامع ايراني چه داخل و چه خارج از كشور مي شود ديد!! افسوس
--- روح استاد شاملو شاد ..
درود بر خانم آيدا شاملو اين بانوي فداكار .. كاش فرزندان شاملو ذره اي انسانيت از اين بانو ياد مي گرفتند..


default

I don't think the news of

by unhappy (not verified) on

I don't think the news of Shamloo passing away was as sad as hearing what was done to his legacy after his death. Crying my eyes out would not describe how I feel righ now. Then again this is the same country that has made Sadegh Hedayat's house into a hospital warehouse. Nothing surprises me any more about our birth land. We keep talking about our great histroy, but come on people, lets stop kidding ourselves. Iran is a gone country and nothing will ever bring it back to what it was even 10 years ago, Iranian people's mentality now is nothing more than a 3rd world AFRICAN country. If it was any other country, a group of people would buy and then donate the items to save it for the future generations. Then again there is the question: SINCE HE HAD A WILL, WHY THERE WAS AN AUCTION in the 1st place anyway???? What kind of common sense is that shit?
How many stories/plays has Arthur Miller wtitten, more than what Shamloo has done? And yet look how he and his belongings and house has been treated here in Key West, Florida.
Let's stop talking about our GREAT history and past, Iran of today is nothing more than Nigeria!!
SHAME ON YOU PEOPLE, SHAME