اینجا فرانسه است

دوست من ما متفاوتیم ولی باید یاد بگیریم که به هم احترام بگذاریم و در کنار هم زندگی کنیم


Share/Save/Bookmark

اینجا فرانسه است
by Mahasti Shahrokhi
29-Oct-2007
 

دوست عزیز، نگران نباش. الان اوضاع عادی شده و اصولاً جای هیچگونه نگرانی نبود. فقط اعتصاب وسایل نقیله عمومی بود که زندگی را تقریباً فلج می کرد و خیلی ها را از کار و زندگی انداخت. شهر پر شده بود از ماشین و در نتیجه راه بندان در اکثر خیابانهای شهر. این یعنی چیزی که هر روز در تهران اتفاق می افتد و جزوی از زندگی است.

در این چند روزه، پیامهای زیادی داشتم که در مورد وقایع اخیر پرس و جو می شدند و من که برای هر کاری بایست دو سه ساعت بیشتر برای رفت و آمد وقت می گذاشتم و بیشتر وقتم در راه می گذشت فرصت پاسخ دادن نداشتم. چه بگویم؟ هر روز حادثه ای بود، این که چطور خود را از این سر شهر به محل کارم برسانم و هر شب ماجرایی بود طولانی تا خسته و خرد به خانه برسم ولی نگرانی چیز دیگری است چون اینجا فرانسه است و فرانسه یعنی این که اینجا فقط منطقه سن دنی و یا حومه کلیشی نیست.

دو سال پیش اینجا سن دنی است را نوشتم؟ یادت می آید؟ باز ناچارم توضیح بدهم که آتش زدن ماشین و شورش در حومه های شهر و درگیری هایی پیش آمده را با انقلاب ایران در سال پنجاه و هفت مقایسه نکن چون اصلا ایران با فرانسه به هیچوجه قابل مقایسه نیست.

دوست من ایران کشوری در حال توسعه بود که با زور و سرکوب به قهقرا رانده شد و تا زمانی که اپوزیسیون داخل و یا خارج از کشور بنیاد اندیشه شان بر محور دیکتاتوری استالینیستی و یا استبداد سطنتی و یا توتالیتاریسم مذهبی دور بزند، ایران در قرون وسطا خواهد زیست ولی در برابرش فرانسه کشوری است که انقلاب پر ثمری داشته است و تجربه های خونین جنگهای جهانی را پشت سر گذاشته است و همیشه در جستجوی آزادیخواهی و تبلور فرهنگ و هنر بوده است ومردمانش وقایع و تجربه های گوناگونی را پشت سر گذاشته اند.

دوست من پیش از این هم برایت نوشته بودم که اینجا جای نگرانی نیست. یادت می آید که شبی که سرکوزی با درصد کمی بر سیگولن رویال پیشی گرفت و رئیس جمهور فرانسه شد تا صبح بیخواب شده بودی و برایم پیامی حاکی از نگرانی فرستاده بودی؟ رفیق اینجا مردم هشیار و بیدارند. به طور مثال اینجا سارکوزی خودش هم نمی خواهد لایحه ای برای چند همسری را به تصویب برساند.

اینجا زندگی طور دیگری جریان دارد که با خیلی از کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست. هشیاری و بیداری مردم فرانسه به صورت اهرم هایی مانع اقتدار و دیکتاتوری چکمه پوش ها می شود. مثلاً تمام دیروز مهم ترین خبر و تیتر اول اخبار رادیو گاز گرفتن کودکی در آسانسور مجتمعی توسط سگ همسایه بود. کودک مجروح را به بیمارستان برده اند و از همسایه شکایت خواهند کرد. اینجا با ایران که هر ۱۲ ساعت یک نفر را در میدان شهر دار می زنند تفاوت دارد.

پس رفیق به این سادگی ها نیست و نمی شود سارکوزی را نمی شود با احمدی نژاد مقایسه کرد و شیراک هم رفسنجانی نبود و میتران هم نمی خواست مصدق باشد و دوگل هم مدرس نبود. فرانسه تاریخ و چهره های سیاسی و فرهنگی و شرایط خاص خود را دارد. افراد این جامعه متفاوت اند و عملکرد متفاوتی دارند. سطح فرهنگ سیاسی جامعه بالاست و برای همین حق اعتصاب چیزی است که کارفرما موظف است به آن احترام بگذارد.

روزهای اعتصاب که به سر کار می رویم رئیس و یا مسئول بخش به سادگی می پرسد: " امروز چی؟ اعتصابی یا کار می کنی؟"و ما
روزهایی که در اعتصاب بودیم به تناوب خود را "اعتصابی" معرفی می کردیم تا فشار مادی شدیدی روی بودجه های نحیف مان نیافتد و خسارت اعتصاب بین همه مان پخش شود. اعتصاب که تمام می شد هیچ انتقامی از سوی رئیس در کار نبود و نیست. او می فهمد که اعتصاب حق قانونی و انسانی من بوده است و به انتخاب من احترام می گذارد.

در جامعه ای که دموکراسی نهادینه شده باشد افراد در برابر وقایع و مسائل مشابه، می توانند متفاوت عمل کنند. قرار نیست ما همه شکل هم بشویم و شکل هم فکر کنیم و همه با هم، هم صدا باشیم. دوست من ما متفاوتیم ولی باید یاد بگیریم که به هم احترام بگذاریم و در کنار هم زندگی کنیم و زندگی را بر دیگری جهنم تبدیل نکنیم. اعتصاب ها کم و بیش کم و تمام شده.

هر سال در پاییز همین طوری است. پاییز یعنی فصل اعلام خواسته ها و تقاضاها و تأکیدی بر مطالبه تقاضاها برای بهبود اوضاع. این اوضاع هر سال کم و پیش تا پیش از تعطیلات عید ژانویه ادامه دارد.اوضاع هیچ وقت ایده آل نیست و بر این واقفم که اشکالاتی هست ولی جای نگرانی نیست. نگرانی در ایران است.

نگرانی اعدامها

نگرانی دستگیری دانشجویان

نگرانی دستگیری رهبران سندیکاهای کارگری و اتوبوس رانی

نگرانی بسته شدن کتابفروشی ها و آیا لازم است که باز هم بگویم...؟


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi
 
default

french charity in Chad

by Bahram the iranian (not verified) on

check it outttttttttt!!!!!!!
hypocracy=western democracy
cultural invasion of Iran=invasion on our way of life in Iran
leaders of that invasion=right within Iranian communities


Jahanshah Rashidian

France

by Jahanshah Rashidian on

اگرچه فرانسه نیز در دوران استعمار با انگلیس رقابت میکرد ولی بدلیل
 رشد سریعترو احترام به نهادهای دمکراتیک  حقوق اتباع خود (نیز مستعمرات)
   (Driots  des citowens ) از اواخر قرن ۱۸ متحول شد. قوانین ضد انسانی قانونا ملغا و قوانین انسانی و عادلانه
تصویب و اجرا شد.
دمکراسی در فرانسه نه تنها یک سنت بلکه از جمهوری ۴ Démocratie et La liberté de la Constitution française)
 در فرانسه قانونی شد. این قوانین در دو قرن اخیر مظهر دومکراسی
 و سکولریسم جهان بوده
 کماکان با وجود لغو قانونی تبعض در مورد کل اتباع داخلی و و  مستعمراتی،
 کشورهای مستعمره فرانسه خواستار ازادی شدند که بجزدر مورد الجزایر بدون جنگ تمام شد

ارتباط فرانسه با مستمرات قبلی کاملا
دوستانه است. اثاری از فرهنگ و زبان انان در زبان و فرهنگ فرانسه موجود
است که این خود باعث غنی شدن زبان و فرهنگ شده است.  

من در دهه ۸۰ دانشجوی اقتصاد سیاسی و روانشناسی در فرانسه
 بودم, با وجودی که دردو دهه اخیر در المان زندگی میکنم ولی بسیاری از افکار
 وفرهنگ خود از انجا گرفته ام. بعنوان  Francophile  بخشی از مقالات خود را به زبان فرانسه منتشر میکنم.


default

I am not kamangir

by Bahram the iranian (not verified) on

I posted a comment in suport of Mr kamangir. Maybe that has been seen as He was fakingly posting comments. I have posted comments all over in iranian.com almost wherever I have seen something grossly unfair. I found myself profundly agreeable with kamangir in his first comment posted, which had to do with some and say agian only some of iranian women living abroad 35+, that made me post my comment. However just like Mr kamangir I too live in Vancouver and I had my time with frenchs.


default

سلام هومن، سلام گفتگو، سلام

مهستی شاهرخی (not verified)


سلام هومن، خیلی ممنون که آمدی و بخشهای مبهم پیامت را باز کردی و این کلاف به هم ریخته را کمی گشودی. صراحت من، فرانسوی نیست بلکه از ریشه های عشایری ام می آید. من برعکس فرانسویان کلامم را در هاله ای از کلمات زیبا نمی پوشانم. من اینم. و باور کن که من با رئیسم هم همینطور حرف می زنم و از عاقبتش باکی ندارم. و رئیس فرانسوی ام این صراحت مرا نوعی امتیاز می داند و از آن به عنوان یک کیفیت نادر و شریف یاد می کند.
نه برای اینکه در ایران به دنیا آمده ام، بلکه فرهنگ و شعر و موسیقی و هنر خوب را ارج می نهنم و دوست دارم و صد البته فرهنگ زادگاه با چشمه های روحم ارتباط برقرار می کند و گاهی به من نیرو می بخشد و گاهی هم غمگینم می کند. بیش از این نمی نویسم چون بایست بروم به سر کار.

در مورد فرانسه و زندگی اروپائیان و فرهنگ اروپایی و هنر اروپایی باز هم خواهم نوشت تا آنها را، منظورم مردم واقعی و فرهنگ واقعی فرانسه را به دیگران بشناسانم. مقاله بالا با این هدف نوشته شد که بگوید اروپا و فرانسه تجربیات مختلفی را پشت سر گذاشته و اکنون مردمانش چهارچشمی مراقب اند و در عین حال از شکست سوسیالیزم در جهان و به خصوص در فرانسه سرخورده و غمگین اند ولی جای نگرانی نیست چون تفکر اروپایی بر خلاف ایرانیان بر پایه اندیشه خوب و بد و فرشته و دیو شکل نگرفته است.
فرانسویان هم تجربه ژیسکار دسن را دارند و هم تجربه فرانسوا میتران را و دوره خیالپردازی های چپگرایانه و افراطی را هم پشت سر گذاشته اند ولی تا وقتی حزبی و یا دولتی با یک برنامه ریزی قوی و محکم ایجاد نشود اوضاع در فرانسه به این شکل خواهد ماند.
هومن، من یک نویسنده ام نه یک مفسر سیاسی و فقط آنچه می بینم را گاهی می نویسم و مقاله بالا برای پاسخ گویی به دوستی که تصادفا! در آمریکا (واشنگتن) زندگی می کند نوشته شد. باقی را در وبلاگم خواهم نوشت.
امیدوارم این نوع برخورد تو به دیگران هم بیاموزد که به جای پارازیت انداختن و توهین، برای ایجاد مکالمه و گفتگوی سالم و سازنده تلاش کنند. من هم هر وقت یک مناظره تلویزیونی را از کانال پنج یا سه و یا دوی فرانسه می بینم حسرت می خورم که چرا ما ایرانیان این طور نیستیم ولی بایست ما هم تلاش کنیم و این به دو صورت ممکن است. کار بر روی خود و دیگران و تلاش برای ایجاد فضایی سالم و این سلامت فقط در روشنایی حقیقت به دست می آید.


default

I'm Hooman Foruzeshfar

by Kamangir on

Dear Mrs.Shahrokhi

I am not writing under different names, I do not know why you think that. My real name is Hooman Foruzeshfar and I am 31 years old and currently and temporarily live in Vancouver, Canada. I only posted 'one' comment yesterday and this one is the second one. I really apologize for writing and replying in English, but I have never written in Persian fonts while using computers and would take me long to answer in Persian, although I have a very good command of my own language. What matters is that we communicate in a language that we both understand. I left Iran when I was 11 years old and have spent most my life in Spain, although now I'm in Canada. We left Iran because of my father's involvement in 'Nojeh Coup d'etat' or uprising (which ironically happened in the air base called 'shahrokhi') near hamadan. I do not belong to any political group but personally have always had a deep respect for Monarchy and our Persian identity and am deeply against islamis in our country and consider it a real threat to our identity. My intention was not to offend you, however after reading your artice I had the feeling you were understimating the Iranian people. Your very superficial comparison of executions per minute and the French attitude towards working strikes (etesab) made me answer you through my previous comment. The fact that you never mentioned that Iran (not the Iranian islamic regime) is one of the most respected countries in the art of real filme making, that perhaps the French citizens are the ones who most value this part of the Iranian culture, the fact that the French actress Juliet Binoche visited her good friend Abbas Kiarostami in Iran, last year and the fact that we as a nation are 'also' known by our rich history, rich music and poetry all these things are the result of the Iranian soul and culture. As 'midsway' has pointed out here, I am proud of them, they are not having it so easy as the European kids I grew up with, they know what the real lack of liberties and freedom means, they have also stage (etesab) and have ended in the worst situation and under the most inhuman conditions you can imagine. They have been ignored by everyone and humiliated dayd by day by those who rule them. They knew and know that their working strikes (teachers, bus drivers and etc..) can be very dangerous, because they know that they live in a country without human rights, but they 'too' have done so and have gone on strike, have demonstrated. They know that the Europan Community has "ignored" their situation for the las 30 years, because of economic profits. Maybe 30 years ago, the west smiled at us because we had money, just as they smile at the citizens of the United Arab Emirates, but now, despite the bizarre iranian regime, thanks to our presence in the west and specially thanks to the international cultural achievements in arts and thanks to our dear Iranian citizens, now those who smile at us do it because they have some 'real' respect towards us, our people have been able to show that the Iranian fascist regime does not represent them as a culture. I have lived in Europe and I know the respect some of them have towards Iranian citizens (not the regime)  Another point is, France. I cannot argue that France is one of the most stable and well respected countries in Europe and the world. I totally agree with 'Orang' in saying that French people have a real respect towards books and culture, it's part of their lives, however this is an European approach.maybe because of this the European and the French are able to see the 'art' and 'culture' in our country and amongst us as people, as opposed to North America, where evrything seems either black or white. I want to make a point, if France or any other European nation was the superpower, instead of the US, they too, would be doing the same things around the world. The Spaniards did it in South America, the French did it in Argelia and North Africa and well, the Romans did it elsewhere and yes we the Persian did it too. I do not agree with some of the things the US has done and is doing, but just as you insist to separate the French citizens from their governmnet, you should also apply that to the Americans. They are in overall a very honest and warm people, with big hearts. I consider the Spaniards to be the most aware people about democracy mainly because of their recent political issues, the civil war and all that, but as 'midsway' pointed out, our people are in the wrong place at the wrong time, they have made big mistakes, but they were induced and tricked. I'm proud of them, proud of my persian heritage, language, we're trying to do the right thing in very difficult times, the European did this long ago, hence their stability. I still do not undertand the point you wanted to make with your article, I honestly do not see the point. But you have opened and started an interesting debate. You know, everytime I watch a real debate on TV5 or any real debate on TV, (hasrat mikhoram) because I would like to see it in my own country.

Regards

Hooman 


Mehdi

Relativity

by Mehdi on

No country is perfect. No regime is perfect. I think we must compare countries, and not expect to necessarily find a country that is perfect any time soon. I don't think we can claim that France is a flawless country. But it is probably safe to say that it is more democratic than current regime in Iran. I think the point of this article is not to feel bad as Iranians but to get ideas as to which way we should aim.


default

TOLERANCE

by Divaneh (not verified) on

I thought I read TOLERANCE
My thoughts:
Christopher Columbus discovered America
Our Mahasti khanom discovered France
Kamangir is not allowed in France any more
Divaneh
stay in france . Have some more Croissants before you go to sleep


default

آقای کمانگیر تو باید اسم واقعی خودت را فاش کنی

مهستی شاهرخی (not verified)


آقای کمانگیر نمایش کافیست، "چه شرقی و چه غربی" تو باید با نام خودت بنویسی و تو به هیچ وجه حق نداری از من اوراق اقامت بخواهی و مرتب به اسامی مختلف در جاهای مختلف و به شکلهای مختلف به من ویا به امثال من توهین کنی
شب خوش. تمام


Midwesty

Thanks JJ!

by Midwesty on

I really appreciate giving us the chance to interact with the writers. This gives us, the readers an invaluable chance to get to know the writers from inside out. I am really really thankful for it. It is an Iranian expression that says: if you want to distinguish between real gem and a piece of rock is to rub it against a hard surface. 

 


Midwesty

Well Madam...

by Midwesty on

I am speechless. You didn't even bother to look at my nick name carefully. This is because all you see is you. My nick name is MidWESTY not mideasty. Now I know who I am dealing with. You will never see me reading your articles again. You are an angry woman!

 


default

آقای کمانگیر با اسم واقعی ات بنویس و مترجم نگیر!

مهستی شاهرخی (not verified)


آقای اغنم حرفهایت آموزنده است و تفکر برانگیز. کاش همه مانند تو توانایی فکر کردن داشتند.
آقای "میدایستی"، حرفهایت خنده دار است، تو از کی از طرف آقای کمانگیر که خودش معلوم نبود کی است وکالت گرفتی که حالا داری حرفهای او را برای من ترجمه می کنی؟
آقای کمانگیر حتا شجاعت این را نداشتی که یک بار دیگر سنگت را با نام کمانگیرانه ات بیندازی که رفتی و آقای "میدایستی" را اختراع کردی؟
هیچ می دانستی ساده ترین راه برای نویسنده ای که گیر کرده و نمی داند با شخصیتهای خیالی اش چه کند چیست؟ اینست که شخصیت تازه ای را وارد داستان کند؟ و بدین ترتیب است که ناگهان "آقای میدایستی" خلق می گردد تا حرفهای ترا ای آقای کمانگیر که دانای کلی و همه چیز را می دانی و با آن ایران روستایی ات که حتا معنی کلمه فرهنگ را نمی داند و دلش می خواهد فرانسه بیاید و با افغانستان همسایه شود و فرق دویست سال پیش یعنی تاریخ انقلاب فرانسه را با الان نمی داند و بی دلیل از جمهوری ملایانش شاد و خشنود است را برای من ترجمه کند.
آقای کمانگیر نویسنده بسیار ضعیفی هستی و اندیشه رقیقی داری.

برو و دیگر نیا
یا اگر آمدی مردانه با اسم واقعی ات بیا
این را به تویی می گویم که مانند یک بازجوی کهنه کار از من کاغذ اقامت و پاسپورت خواستی
و وای بر ما ایرانیان که گرفتار بختک این مزدوران هستیم
شب همگی خوش


Midwesty

Nice Title for your article however...

by Midwesty on

In case you want to accuse me as you did Kamangir, I am writing in English because I don't have Persian font and if I had it would take me long time to find the letters I was looking for. I am not coming forward with my real name since I am not looking for name recognition and I am not banking on becoming a political figure.

You started with a nice title as advising others to learn the tolerance from French people so then you went on admiring blindly French culture in cost of redicluing Iranian culture. This is not fair.

You are missing Kmangir's point. He didn’t attack you or your character. He is just showing you another side of your subject which every healthy debate revolving around on. However you didn't answer him while attacking his chracter with your beautifully worded comments. You have a talent but don't use it on your own hamvatan. Don't be so in love with a superficial culture such as French. Do you know what French people are famous for? They don't keep their words. They use perfume to mask their body's fume, and they are never satisfied with any thing. However they have other qualities that you portrayed very well and it is respected to some extend. French people have their own share of weaknesses and strengths.

I want to know how France would look like today if they've had neighbors such as Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia, Iraq and so on in the most troubled part of the world? That's why I am damn proud of my country which shines like a gem in that hole of the world. You always look at the progress with respect to the availabe resources not the absolute achievement based on your desire.

Yes, in the country that it neighbors the most notorious drug cartel in the world there should be an every 12-hour execution. I wonder how many people per hour were executed during French revolution.


default

Before bashing me...

by AQUAMAN (not verified) on

It's true how Iranian mentality & behavior is in this day and age ...Unfortunately very materialistic & superficial...
Most Iranians are always blindly so proud of their ancient history, philosophy & literature but most of them didn't and still don't even read anything legitimate about their true glorious past... It's all talk without solid proof & in most cases is repeating someone else's opinion & misinformation ! We just love to oppose each other & prove that we are right over the others... We have such strong opinion about every thing in this world (& beyond)... Just ask any Iranian any question about any field from A to Z ! I bet you anything, he has a PROFESSIONAL/SPECIALIST opinion, firm answer and solution about it! (Now, ask the same question from a non- Iranian and He/she would sometime admit that he/she simply doesn't know...) We Iranians are all Doctors, Engineers, Artists, Journalists, Philosophers, Athletes, Politicians and any other professional in any other field one can imagine & we have the "correct answer" to all questions & problems in this world... Meanwhile, our beloved country of birth (IRAN) is being ruled by bunch of criminals & idiots & we tolerate that... The best quote I sadly heard about us Iranians was by a Seventy five year old Italian man in Florence/ Italy about what Europeans/ Italians think about most Iranians in general! He said : " Almost 30 years ago, You guys showed the world that You are not mentally stable..."
I think as Iranians, (without getting angry and wanting to retaliate right away) we should take a hard look at ourselves, admit that we had & still have problems, seek real help & correct ourselves...
For the sake of our country, for the sake of our national identity...
I think we can learn from many advanced cultures & civilizations, France being one of them ...


default

بنده جمع و تفریق کردم و

Miz-abdol-azim khaneh Ghareeb (not verified)


دیدم آمار شما صحیح بنظر نمیرسد. کجا در ایران هر 12 ساعت یکنفر را اعدام میکنند؟

آمار صحیح که دستگیر بنده شد نشان میدهد که دولت ایران هر 15 ساعت و چهار دقیقه یکنفر را اعدام مینماید. انصاف هم خوب چیزیست!


Orang Gholikhani

Don't miss the purpos

by Orang Gholikhani on

Dear M. or Mrs Kamangir 

I live also in France as well and travel currently to several countries and especially to US. I believe all people   in the world are their specificity and even so you cannot say “all people of a country”. Every where you have good and bad guys.I think the purpose of Mahasti was about why Western life is so different from Iranian life and not only about France. It is true we have also several brilliant people abroad or in Iran but why this difference. I believe it is because western people do every day their self critic to improve their country and they accept their countryman doesn’t share their point of view. Something we call Tolerance and Democracy. Of course it is not perfect but nobody found better system. Iranians are always proud from their past but what about the present and the future. Many Iranians don’t tolerate other Iranians and they attack them aggressively, as we see in Iranian.com every day. When Iranians say westerns (French or Americans) are racist, I’d like ask them what about Afghanis conditions of life in Iran ?As many comments where aggressive to French, I’d like to add some comments to French credit. The best of the French is their love for culture. Something I didn’t found in US where $ is the king. When in US and in Iran people ask you how much you earn, here people ask how many books you have read or how many language you speak. they chose to be represented by Persepolis movie to Osacrs instead of other French centric Film. Give me other countries did that. France every time was the land where artists found refuge. Davinci, Picassso, Van Gogh, Hedayat .. It is not an Annonymous comment.Orang


default

چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید

مهستی شاهرخی (not verified)


آقای کمانگیر من مهستی شاهرخی هستم و شما فقط یک اسم مستعارید. شما و امثال شما با اسم مستعار می آیید و در غار کامنتدانی افراد را ترور سیاسی می کنید و انواع و اقسام بهتان ها و تحقیرها را به افراد نسبت می دهید. وجود افرادی مانند شما و این گونه رفتارهای مستبدانه نشانه ی علنی عدم تحمل و فقدان بردباری سیاسی نزد ایرانیان است.

من مطلبی به فارسی نوشته بودم شما به انگلیسی به من ایراد می گیرید. (ننوشتم نقد چون نقد به موضوع اصلی می پردازد و در درجه اول حوزه مطلب را درمی یابد و سپس به انتقاد می نشیند. نه اینکه بیاید و نگاه و حوزه و موضوع را خودش تعیین کند و بگوید آنچه تو نوشتی اینی نیست که من می گویم.)

من از فرهنگ و جامعه و وقایع و صبر و بردباری مردم در برابر وقایع حرف می زنم و دارم سعی می کنم تصویری از رفتارهای فرهنگی آن جامعه در روزهای اعتصاب وسایل نقلیه به خواننده نشان بدهم و شما هی می خواهید عینک سیاه سیاسی و حزبی خودتان را به زور به چشمان من بزنید.

آقای کمانگیر شما همچون کودکی که با تیرکمان خود بازی می کند، مدام درو دیوار و شیشه پنجره های همسایه را می شکنید و مدام فرانسه را با مردمش و تاریخ و فرهنگش مخلوط می کنید و به بازی تیر و کمان خود بسیار خشنودید. من دارم از فرهنگ یا به قول شما "کالچر" حرف می زنم و شما از فرانسه نژادگرا و آمریکای جهانخوار حرف می زنید و یادتان می رود که مگر ایران چی بود و یا چی هست. کشوری که هر دوازده ساعت یک بار یک نفر را دار می زنند نمونه ی خوبی برای مقایسه سیاسی نیست. ایران ایران گفتن دروغین همگی شما که در خارج از کشور زندگی می کنید و فوری بر اساس منافع خود جهت گیری سیاسی می کنید راهگشای کشور زادگاهمان نخواهد بود.

آقای اسم مستعار شما فرهنگ گفتگو را نیاموخته اید و از ابتدای مطلب خود بنا را بر تحقیر و توهین می گذارید و دست آخر طلبکار هم می شوید.

ببینم مگر در ایران باستان برده داری نبود. مگر ایرانیان برده نمی خریدند؟ مگر تئاتر سیاه بازی یادگار دوران بردگی نیست؟ همان سیاهانی که ثروتمندان ایرانی می خریدند و در خانه به اسم نوکر به کار می گماشتند و "مبارک" پس از اتمام کارها تازه بایست می زد و می رقصید و سر ارباب خانه را گرم می کرد.

یه چه چیزی از ایرانی بودن خود می نازید؟ به از کله مناره ساختن پادشاهانتان؟ مگر نادر تا هند پیش نرفت؟ مگر کشورگشایی و عیاشی پادشاهان بیشتر تاریخ ایران را تشکیل نمی دهد؟ پس این پزهای سیاسی برای چیست؟ شما که همه را رد می کنید چه جایی را ایده آل می دانید و کجا را پیشنهاد می کنید؟ نق زدن و با تیرکمان، به این و آن سنگ پرت کردن که هنر نیست؟

آقای کمان زن، تیر شما به غلط نشانه می رود. من مهاجرم، من بی کشورم، معنی این را می دانید؟ من در هیچ کجای مطلبم، ننوشته بودم "فرانسه ما" در حالیکه شما به دروغ مرا به نوشتن چیزی که به آن فکر نمی کنم متهم می کنید. زندگی من دو پاره شده، نیمی را در ایران زندگی کردم و نیمی را در فرانسه. من هیچ جایی تعلق ندارم و هیچ خانه ای ندارم. "میهن من، خانه ای آفتابی است" را بخوانید تا ببینید که چگونه خانه ی آفتابی ام را از من گرفته اند و چگونه در این غربت، می خواهم در درون نوشته هایم خانه کنم. راستش من همه جای جهان را دوست دارم و انتخاب کشور مورد علاقه برایم مثل مسابقه فوتبال نیست که برای یک تیم هورا بکشم.

آقای اسم مستعار، شما در مورد مطلبی که خوانده اید حرفی ندارید، بلکه با خشمی غریب به منی که بیست و چهار سال است از دو حکومت مستبد و از دو دیکتاتوری گریخته ام و پنج هزار کیلومتر فرار کرده ام دستور می دهید چگونه فکر کنم. کمی صبر، کمی تحمل، کمی انصاف، بد چیزی نیست. باقی مطالب را در وبلاگم خواهم نوشت و تا زمانی که افراد با اسم خودشان و در روز روشن و در کمال شجاعت حرف خود را نزنند دیگر به کامنتدانی اینجا که شده است لانه ماران و خانه فرصت طلبان و کاشانه ی مزدوران برنخواهم گشت.


default

France...

by Aquman (not verified) on

I'm an Iranian/ American.
And I agree with the Article...
Every time I travel to France and hang out with my dear French friends, I realize How cool France & French mentality is... Of course like any nation and nationality, France & French people have their short comings as well... No body is perfect... Before critisizing any Country & culture, one should live there, speak their language & more importantly feel the mentality! It may help one to see life & universe from a different perspective & dimension... There are indeed many fantastic & logical qualities about French language, poetry, art, wine and attention to the details in their daily lives with an exquisite touch of class...
Not every thing in life should be political...
Health, Freedom, Family, Freinds, Financial stability & Travel are my priorities in my life & I wish you the same...
Reza (San Diego, CA)


default

kamngir is 100% RIGHT

by Bahram the iranian (not verified) on

absoulety correct, France is a racist country and hypotric. they are doing business with Iran billion of euro every year then the guy so slicky is trying to present himself as pro-american. disgusting nation, rude pepole


default

Too simple!

by Kamangir on

Dear Mrs.Shahrokhi

Did you write this article for the inhabitants of a small village of Iran?  Don't you think average, normal Iranians do not compare any wetern country or government to what we have in Iran? I lived for decades in Spain and elsewhere in europe and could go on about the differences I see, but don't you think your artice is insulting our intelligence? Why don't you compare 'your country' France to other states in Europe and to North America? because that would be a better disscusion, much more interesting. I have met several French citizens living abroad that would never go back to 'your France', mainly because they can see the failures of their society, too. You are displyaing the same simptoms that many Iranian women in the west, display. You're not a good judge, because you are too busy seeing only the good things of your second country, comparing to what you would have in Iran. You cannot be impartial, of course, you think you have blended in French society, just because you speak the language and are working there. You use this expression 'keshvare ma' 'ma' 'franseye ma' as if you were a real French. Many argentinian and south american iimigrants in Spain, tend to use the same expressions, 'we' 'our country' 'my city' when referring to Spain and I know how many Spaniards regard them. I don't think with your name, many French citizens would see you as a 'French' individual, regardless of whether you have gotten their passport or not. Stop being Romantic, and see what's going on in your own city against many poor muslims and blackas and immigrants. Pay attention to what many real native French born citizens say about social problems in 'your' France. And above all, do not understimate the very sofisticated Iranian and Persian society in Iran, they are the ones getting the best film prizes in Europe and they are the ones who have earned the 'real' respect of many French and other Europeans as well as North Americans. A healthy eye sees all colors. Wake up!


default

Islam and tolerance

by Loui (not verified) on


default

خانم شاهرخی

Anonymous68 (not verified)


خانم شاهرخی مطلب خوبی نوشتید. قدکوتاهان همه جا هستند در عوض مثل شما نویسنده فرهیخته کم داریم. آنها یی که به شما اتهام بدگویی می زنند یادشان رفته که خودشان چه بدنامی برای حرکت فمینیستی ارمغا ن اوردند و حالا در هلند مشغول الا کلنگ هستند!


default

قابل توجه خانم

la menteuse (not verified)


قابل توجه خانم شاهرخی:
دو نکته، یک اینکه ایشان مثل خیلی از فرانسوی ها مبتلا به فراموشی گزینشی هستند. گویا تاریخ استعمار و استثمار گرای فرانسه و همچنین تبعیض نژادی وحشتناک کنونی ضد اعراب و مسلمانهای فرانسه را از یاد برده اند. چه کسی هزاران الجزایری و مراکشی را کشت (و همچنین استعمار کشورهای دیگر آفریقایی)؟؟؟ مثلاً کشور شما فرانسه چه تاجی بر سر شهرواندان گرسنه ی هاییتی زده است؟ آقای سارکوزی احمدی نژاد نیست اما سارکوزی همان آدمی ست که به خاطر سختگیری علیه مهاجران محبوب راست ها و غیر راستهای فرانسوی ست. دو اینکه خانم شاهرخی که دم از تحمل پذیرش تفاوت ها می زنند، لطفاً این نسخه را لطف کنند برای خودشان بپیچند گویا یادشان رفته است که چه فحش ها و فضاحت ها که...به هر جهت برایشان آرزوی بازنگری شخصی و غیر شخصی داریم


default

حساب دولت فرانسه از مردم فرانسه جداست، مگرنه؟

مهستی شاهرخی (not verified)


مردم فرانسه با دولت فرانسه فرق دارد. همچنان که در حال حاضر مردم ایران با دولت جمهوری ایران کاملاً فرق دارند و هر یک در زمان و مکان متفاوتی به سر می برد. هر چه دولتی انجام داد را به حسابش مردمش نگذارید و دولت استعماری فرانسه و یا انگلیس و یا هلند با دوستانی که ما در میان غریبان پیدا کردیم و پناهمان دادند و کمکمان کردند، آنهم در شرایطی که ما توسط یک دولت مستبد از ایران رانده شده بودیم را هیچ از یاد نبرده ام و هرگز از یاد نمی برم.
یک نکته دیگر: با کسانی که چپگرایی کودکانه دچار اند و فاقد واقعگرایی و بینش انسانی هستند هیچگونه دوستی نداشته و ندارم. شما دوست من نیستید. دوست من حرفم را می فهمد.


default

فرانسه کشوری

doost e to (not verified)


فرانسه کشوری است که .... همیشه در جستجوی"
"آزادیخواهی و تبلور فرهنگ و هنر بوده است

دوست من گویا هیچ خبری از امپراطوری استعماری فرانسه نداری که تا اواسط قرن بیستم بیش از هشت درصد از خاک کره زمین را اشغال کرده بود و به دزدی منابع طبیعی سرگرم بود و استثمار بومیان
بد نیست لااقل فیلم نبرد الجزایر را ببینی.

دوست من، سفیدپوست های پولدار آمریکائی هم بسیار بافرهنگ ترند از سیاهپوستان فقیر. اما اگر قرار باشد قربان صدقه شان برویم باید به چهار صد سال برده داری هم اشاره کنیم.


default

Vive la République

by Behzad (not verified) on

As an iranian-french i have one thing to say.

J'aime l'Iran
J'aime la France


Internets

The lazy French should worry about Sarkozy

by Internets on

To all those lazy, complacent, cradle-to-grave welfare expecting French citizens:

 

Fear Nicholas Sarkozy as he is on a crusade to change your mentality and expectations. As an American citizen, he worries me somewhat because he seems to be too eager to make up with Emperor Bush. But then again, my first impressions of him could be wrong!.