آهای زهراها ... نگرانتان هستم

گفته اند زهرا از ترس آبرو خودکشی کرده است!


Share/Save/Bookmark

آهای زهراها ... نگرانتان هستم
by Mahasti Shahrokhi
31-Oct-2007
 

آهای زهراها! زینب ها! آهای با شمایم! ای طاهره ها! معصومه ها! نگرانتان هستم. تا پیش از این، همدان، شهر دانشگاه بوعلی بود و شهر بوعلی سینا! همدان، برایم همگمتانه بود. همدان برایم یعنی غار علی صدر و خنکای درون آن غار عظیم و زیبا! همدان برایم شهری بود که فرزانه از آنجا دکترای پزشکی گرفت و فرجام از دانشگاه بوعلی دکترا گرفت و من مفتخر بودم که دو تن از دختران فامیلم از همدان دکترا گرفته اند و پزشک شده اند و حالا جان چندین زائو و کودک بیمار روستایی را نجات خواهند داد و من باز هم به آنها افتخار خواهم کرد و از این که با دو زن دکتر هم خون هستم مفتخر خواهم شد و سرم را توی جمع بالا خواهم گرفت

و حالا می شنوم زهرایی که پزشک بوده و جوان بوده و حتماً
عاشق صدای حمیدی و یا دستان بهروزی بوده ولی با همه ی شکنندگی اش دست
بیماران می گرفته و جان روستائیان را نجات می داده و مدام دل توی دلش
نبوده که چه زمانی لباس سپید عروسی می پوشد تا بتواند بعد از این با خیال
راحت دست در دست حمیدش توی پارک بوعلی قدم بزند را در روز عید فطر گرفته
اند و جمعی با بسیجی وحشیانه مورد تجاوز قرار داده اند و آن نازنین، آن
پزشک، آن طبیبه، را مانند حفره ای ته زندان سوراخ سوراخ کرده اند و بعد هم
پیکرش را نیمه جان رها نکرده اند بلکه جنازه ی دریده اش را با پرچم
تبلیغاتی رژیم به دار زده اند و گفته اند زهرا از ترس آبرو خودکشی کرده
است!

زهرای من تو آبروی همه ی ما بودی و هستی! زهرا جان! تو همان آبروی
به تارج رفته ی مایی! چرا الان هم شیوخ قبیله سکوت رابه همه توصیه می
کنند؟ زهرا آنها بسیجی ها انتقام چه کسی و چه فامیلی و چه چیزی را می
خواستند از تو بگیرند؟ آی آی زهراها دلم خون است. آی آی زهرا چگرم کباب
است! زهرای شهید نام خانوادگی ات را نمی دانم و هیچ عکسی از تو ندیده ام
برای همین مدام فرزانه و فرجام جلوی نظرم می آیند.

آیا یا ریزه و شکننده با دو چشم درشت آهویی بودی مانند فرزانه؟

و یا بلند بالا و گل اندام بودی مانند فرجام؟

زهرای من، عروسی ات با حمید چه شد؟

چرا هیچ کس جوابی نمی دهد؟


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi
 
default

اسامی متجاوزین

Anonymous21 (not verified)


اسامی متجاوزین و قاتلان زهرا را در اینجا پیگیری کنید
//www.rowzane.com/0000_m_e/0m_e_2007/2711/e1b...


default

Shahrokh T and Sohrab

by Nader Jamshidi (not verified) on

Shahrokh T and Sohrab Ferdows, I agree with you guys 100%. We let the Mullahs and their ultra-leftist allies hijack our country and destroy it. And now, supporters of murderous Basijis like Bahram, are standing inbetween the people of Iran and salvation. It’s time for the Iranian silent majority to speak up , stand up and take our country back. And in the process, if the U.S, England, France, Russia, Bangladesh, Madagascar, Aliens from a different universe, are willing to help us 9as long us innocent Iranians are not killed in the process), we’ll take it.


default

proud of it too

by Bahram the iranian (not verified) on

you said quote" Is it ok if someone calls you a paid agent of Islamic regime" yes it is, it is ok to call me a paid agent of islamic republic, however you are better off being a paid agent of US goverment, given the fact there is 75 million dollars avialiable to you by US congress, Iranian goverment dosent pay any thing close to that damn cheap!!!!, labelling yeah???
you said quote" Iranian people will not remain quiet against these crimes neither with threats nor tricks any more" arent you iranian?part of Iranian pepole?Then 'get on it yeah get on it' dont remain quite, buy your ticket today and start practicing what you are preaching. you know why, because basijes who are Iranians too are not remaining quiet actualy they are very very loud, too loud even for occupying US forces in negihbouring countries, gotta find out how scared they would get if they find out you just decided not to remain quiet!!!!!!
instead sitting behind your computer and uttering empty rehtorics, get on it, make a differnce.


default

So shameful

by An Iranian not proud of being "Persian" (not verified) on

This is the second time I hear this tragedy.First time was told by a friend about the couple walking in a park and were arrested by bunch of "terrorist" basiji and later the young female doctor was raped by bunch of barbaric basijis. Perhaps she was killed by these morons not to tell her stories. But, who is to protect women in a country where people are still stoned to death?? this is just so outrages!!This is a shame.


default

I know why

by Shahrokh T (not verified) on

I tell you why. The reason is the people 30 years ago wanted Khomani to take over and kill people. When he killed hundreds of people through Khalkhali in a few days, we said good job. When the US embassy was occuipied we marched and closed Takht-e-Jamshid's Street from the University of Tehran until the embassy. When he closed the universities and started to kill Mojaheds, and other leftists, we kept our mouths shut. When he opened the universities and just his followers could get into the universities in Iran or out of Iran with $1 per 70 Rails, we similed. When a guy like Bakhtiar in Paris suggested to not show up at 22 Bahman we went out and showed the whole world that we want the death to US. When ..., we kept our mouth shut or even we supported the regime for years.
We told them to kill our brothers and sisters. We support you 100%.
What do you expect from them (the luts). They rape our kids, or make them whore or force them to be the drug addicts?
We supported them for 30 years and now we say WHY?


Sohrab_Ferdows

Bahram

by Sohrab_Ferdows on

Do you mean just because Mss Rice or even GW Bush says something similar then we should shut up and not to say anything about crimes of a regime which is murdering and terrorizing its own people? what sort of logic is this? Is it ok if someone calls you a paid agent of Islamic regime because you are saying the same things as they say?

 

Dear friend, the issue here is not about policis of American administration here or there in the world. it's about constant criminal activities of a group of people against defenceless Iranians who are supposed to be part of the government of Iran and protect Iranian people under the rule of law. What Bush or Mss Rice or anyone even devil himself says does not make any difference in this matter that Islamic regime is committing most heinous crimes against innocent Iranian people. If basijis saved the country (which I doubt that) would that justify their criminal acrivities against people? what was the point of saving the country? saving the country from what and to do what? does the country have "people" or not?

 

You are complaining that some people are using other people's word but you are doing exactly against what you preach which makes you a hypocrite! This is not about american policies or finding solution for Iran, it is a simple heart felt complain about loss of an innocent life in the hands agents of mafia style Islamic regime. Your claim that these are the repeat of someone else's word does not change this fact that a terrible crime has been committed by agents of Islamic government (basijis or whatever else their name is) and this is not the first time as they have done it many times inside and outside the country through out the past 28 years.  Iranian people will not remain quiet against these crimes neither with threats nor tricks any more!


default

آقاي بهرام اگر

Anonymous1234 (not verified)


آقاي بهرام اگر حكومتي ها به طبل جنگ نكوبند كي احتياج به بسجي و لشگر امام زمان داره. مثل آدم يك ارتش درست ميكنند ديگه اينقدر بادمجان درغاب چين دورشون جمع نميكنند كه از بين يكي از اونها رييس جمهور بعدي رو انتخاب كنند


default

Thank you Mahasti..keep up

by Fariborz (not verified) on

Thank you Mahasti..keep up the good work and let this one-track-minded people (whom attacked you) tear themselves apart but you shouldn't stop from writing. Nobody should stop from writing.


default

Mis Rice from state department

by Bahram the iranian (not verified) on

Did somebody ask, what this had to do with her?sure,these stuff posted above or many other material in iranian.com are basically nothing but a repeat of what she(rice)or other americans officials say about Iran,some pepole just paste and copy some other use their own creativity making the words dance around the topic and everybody who is out of touch with Iran start crying.We dont need a traslation of what US goverment says about Iran, We understand it when they say in their own english language, yes I see most pepole in this site comprehend english. come up with solution not plain text in parsi or english....languages. It better nt to be the american solution. THe american policy around the world (n0t only in Iran) has failed, need some proofs I dont think so. Yeah tell me what we should do to resolve this problem.come up with an Iranian solution since we are on iranian.com make senes yeah?iranian not french or us or uk....Iranian solution and isnt found in white house or Paris.. and it will come from the one who are ready to even die never mind living(of course I am excluded)in iran. Basijes 20 years ago saved this country and still ready to do the same in this time of our history. Pepole livin in france so called ey-ranians are they ready to make the same sacrifies as a basije would do for Iran, I hope your answer is yes untill I see you with ticket for Iran and ready to combat(in every possilble way), these stuff are noting but a retiration of Mis Rice's statments which they have only for american consumption.
best regard Bahram


default

There is no peace until...

by Anonymous77 (not verified) on

Political Islam which brouhgt nothing but humiliation, genocides, ensclavement , and backwardness, to our nation must be crushed.


default

Read this and cry....

by Haleh (not verified) on


default

Here it is, Islam at its best, PEACE with this regime NO WAY

by bahar (not verified) on

.


Sohrab_Ferdows

what does murder of a girl

by Sohrab_Ferdows on

what does murder of a girl by basijis in Iran have to do with Mss Rice?! This is not the first Zahra who has been murdered by the terrorist regime in Iran. They killed Zahra Kazemi a few years back and first said she hit her head to the wall and then said she fell down but later arrested couple of low life basijis instead of the real murderer, judge Mortazavi! they later cleared those basijis of all charges and this way all murderes went unpunished as it has been the trend during the last 28 years! Islamic republic is a terrorist regime which has spilled blood of many iranian men, women and children and continues to do so everyday.


default

With all forces coming together, we will prevail soon.

by <U&I> (not verified) on

Mahasti,

Thanks for your writing. I acknowledge your pain and despair. I also hear your inner scream for injustice and darkness that has covered Iran for many years.

You are not alone. There are many Iranians struggling against this barbarity and backwardness. With all good forces coming together, we will prevail soon.


default

چرا

Divaneh (not verified)


چرا هیچ کس جوابی نمی دهد؟
چرا هیچ کس جوابی نمی دهد؟
چرا هیچ کس جوابی نمی دهد؟
چرا الان هم شیوخ قبیله سکوت رابه همه توصیه م
کنند
نمایش کافیست
تیر شما به غلط نشانه می رود
شما فرهنگ گفتگو را نیاموخته اید و از ابتدای مطلب خود بنا را بر تحقیر و توهین می گذارید و دست آخر طلبکار هم می شوید

مهستی شاهرخی.

You owe very body an Apology before anything else Madam


default

right person

by Bahram the iranian (not verified) on

I dont know about Fatama or Zahra.....but Mrs rice loves you for sure.