تئاتر ایرانیان در مهاجرت و رادیوهای مستقل ایرانی


Share/Save/Bookmark

تئاتر ایرانیان در مهاجرت و رادیوهای مستقل ایرانی
by Mahasti Shahrokhi
02-Dec-2008
 
نوشتم که رادیوهای مستقل ایرانی، علیرغم همه ی کاستی ها و کمبودها، کم و بیش به معرفی آثار منتشر شده ایرانیان در خارج از کشور پرداخته اند. البته بیشتر این رادیوها اغلب به اعلام خبر و معرفی برنامه های فرهنگی ایرانیان در مهاجرت اکتفا کرده اند ولی معدود رادیوهایی هم وجود دارند که به تولید و فعالیت هنری پرداخته اند. پیش از این فراخوان رادیو همبستگی را برای همه پرسی در مورد همکاری های آینده اش با ریکس تئاتر منتشر کرده ام. رادیو همبستگی را شنبه ها به صورت مستقیم از ساعت نه صبح تا سه بعدازظهر بشنوید و اگر فرصت نکردید نوار ضبط شده شش ساعت برنامه را به مدت یک هفته بر روی اینترنت موجود است، در ساعات فراغت گوش کنید.

رادیو همبستگی تلاش زیادی نشان داده است تا فعالیت های تئاتری ایرانیان را منعکس کند و در ضمن در برابر فعالیت های هنری نسل جدید مهاجری که در سوئد رشد کرده است و به کار هنری می پردازد بی تفاوت نماند. یکی از این نمونه ها معرفی شیما نیاورانی توسط ناصر یوسفی است.

شيما نياورانى يك ابر مرد است

SHIMA NIAVARANI ÄR EN ÜBERMENSCH

"شيما نياورانى يك ابر مرد است" نمايشى است با همين نام از شيما نياورانى هنرمند ساكن استكهلم مدت برنامه: بیست دقیقه

گفتگو با شيما نیاورانی به مناسبت اجراى اين نمايش: بشنويد

Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi