Manoucher Avaznia
29-Sep-2009 (one comment)

ما که در سوگ حبیبان لاله-باران-سینه ایم

از جمال رویشان شب بو و نسرین داشتیم

>>>
Manoucher Avaznia
28-Sep-2009 (6 comments)
هر چه که گفتندمان: "یار تو همزاد دل است"؛
ما غلط ورزیده، چشمی سوی پروین داشتیم. >>>
Manoucher Avaznia
26-Sep-2009 (3 comments)
دوش گفتم پیک پیغامش چو دیدم دل-پریش:
"ما به آرام آوریم هر قلب ناآرام را". >>>
Manoucher Avaznia
25-Sep-2009 (8 comments)
از همان لحظه که در دام بلا شد چهری
ماه و خورشید گواهند سعادتمندم >>>
Manoucher Avaznia
23-Sep-2009 (one comment)
چون که جمله محو یک دریا شویم
من و تو دیگر ندارد اعتبار >>>
Manoucher Avaznia
21-Sep-2009 (3 comments)
چرا استاره های این بشر هرگز صلای مهر میهن برنمی دارند؟
چرا شبهای او از ناامیدی تیره و تارند؟
>>>
Manoucher Avaznia
19-Sep-2009 (3 comments)
روشن از انوار یارم خوشۀ خورشیدها
تشنگان ماه رویش خرمن ناهیدها >>>
Manoucher Avaznia
17-Sep-2009 (2 comments)
تا زخم دوران خوره ام؛ از زخم خود پی برده ام
صلحی خجسته اینچنین از گیرودارم می رسد.
>>>
Manoucher Avaznia
16-Sep-2009 (one comment)
چهری اندیشه گر خانۀ ایمان ماییم. >>>
Manoucher Avaznia
13-Sep-2009

می نه تا این میکده باز آمدیم

در پی شربی پیاپی بوده ایم

>>>
Manoucher Avaznia
10-Sep-2009 (one comment)

رنگ در پیکر پنهان معانی جان داد.

عشق در قالبک هندسه مرگی سرد است.

>>>
Manoucher Avaznia
06-Sep-2009
آفتابا؛ بی محابا بر سرخاکم بتاب
تا بدانندم جهان احوالجویی داشیم >>>
Manoucher Avaznia
04-Sep-2009 (3 comments)

چه حال افتاده است او را که در گردون دون چهری،

رها از بند بدنامی و از نام آمده ست امشب؟

 

>>>
Manoucher Avaznia
02-Sep-2009 (13 comments)

طور من از لرزه هایت خوانده ام

یک اشارت میهمانم می رسد

>>>
Manoucher Avaznia
18-Aug-2009
مادرم روشنی روز خراسانی بود:
پرتو افشانده ز پرواز فلق تا به شفق >>>