ahosseini
14-Apr-2011 (3 comments)

رهبر ایران سال ۱۳۹۰ را سال جهاد اقتصادی نامید

>>>
ahosseini
13-Apr-2011 (2 comments)
من احمدی نژادم
پر رو و بی سوادم
یک دکتر قلابی
از معرفت آزادم >>>
ahosseini
10-Apr-2011 (26 comments)

در باره تئوری من درآوردی اسلام آریایی احمدی نژاد و مشایی

>>>
ahosseini
09-Apr-2011
یک شعر - عید شما مبارک (خطاب به اوباما) در مورد واقعه هلند و کمپ اشرف >>>
ahosseini
06-Apr-2011 (one comment)
خدایا - اگر من جای تو بودم>>>
ahosseini
04-Apr-2011 (16 comments)
تعدادي از پاسخ هاي شرعي استاد مصباح به سوالات اصحاب ولايت در زمينه تجاوز جنسي ! >>>
ahosseini
02-Apr-2011 (18 comments)
میجنگیم و نترسیم
ما همه با هم هستیم >>>
ahosseini
31-Mar-2011 (10 comments)
اینهمه ستاره ما داریم
راه حل و چاره ما داریم >>>
ahosseini
29-Mar-2011 (2 comments)
کمپین برای ایجاد مناسبات دموکراتیک آزادی بیان، قلم و اندیشه دراحزاب و گروه های مخالف رژیم ایران>>>
ahosseini
23-Mar-2011
همایون جان نمیدانی، چنین ملموس می‌باشد
خلیج از آن آمریکا، خزراز روس می‌باشد >>>
ahosseini
22-Mar-2011 (2 comments)
ارباب خودم نفت خوزستان
دربست مال لرد انگلستان
ارباب خودم ما گوش به فرمان
گور پدر ملت ایران >>>
ahosseini
20-Mar-2011 (2 comments)
حاجی فیروزه،
سالی یه روزه، >>>
ahosseini
20-Mar-2011 (5 comments)
میزان رای ملت است - امام خمینی ره (خره) >>>
ahosseini
17-Mar-2011
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با تلویزیون دولتی اسپانیا گفت که حکومت ایران هرگز مخالفان سیاسی را سرکوب نکرده است >>>
ahosseini
16-Mar-2011 (3 comments)
عجب! پر رو تر از این جانور کیست >>>