دستکاری در شعر حاجی فیروز


Share/Save/Bookmark

دستکاری در شعر حاجی فیروز
by ahosseini
20-Mar-2011
 

حاجی فیروزه،
سالی یه روزه،
همه می‌دونن،
منم می‌دونم،
عید نوروزه.

ارباب خودم سلام و  علیکم،
ارباب خودم سر تو بالا کن،
ارباب خودم منو نیگا کن،
ارباب خودم لطفی به ما کن.
ارباب خودم بزبز قندی،
ارباب خودم چرا نمی‌خندی

بشکن بشکنه بشکن،
من نمی‌شکنم بشکن،
اینجا بشکنم یار گله داره،
اونجا بشکنم یار گله داره!
این سیاه چقد حوصله داره

واسه تهرونیا بشکن
بله میشکنم بشکن
بر اصفهونیا بشکن
بله میشکنم بشکن
 برای شیرازیا بشکن
بله میشکنم بشکن
برای مشهدیا بشکن
بله میشکنم بشکن
برای ملیتا بشکن
بله میشکنم بشکن
برای تبریزیا بشکن
برای ترکمنا بشکن
برای عربا بشکن
بله میشکنم بشکن
واسه کردای ما بشکن
بله میشکنم بشکن
برای بلوچیا بشکن
بله میشکنم بشکن
برای همه لرا بشکن
بله میشکنم بشکن

برای آخوندا بشکن
من نمی‌شکنم بشکن
آخوند رو داره  گندو بو داره
نه نمیشکنم، بشکن
.بیا بشکن برای رهبریت
بابا بردار تو دست از اون خرّیت

برای احمدی بشکن
من نمیشکنم، بشکن
احمدی خره  خیلی‌ انتره.
اون قیافشو مرده شور بره

بشکن بشکنه بشکن
برای خانوما بشکن
بله میشکنم بشکن
برای آقایون بشکن
بله میشکنم بشکن
برای بچه ها بشکن
 برای تمام ایران بشکن
بله میشکنم بشکن


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

Thank you Shirin

by ahosseini on

I will add these lines next year


ahang1001

بقیه اش

ahang1001


برای بسیجی ها..بشکن

من نمیشکنم...بشکن

چرا نمیشکنی...بشکن

سرشو بشکنم ؟...بشکن

اینجا بشکنم؟...بشکن

حالا بشکنم؟...بشکن

پاهاشو بشکنم؟...بشکن

حالا بشکنم؟

 

بشکن دیگه خفمون کردی...