من یک بهائی هستم


Share/Save/Bookmark

 من یک بهائی هستم
by ahosseini
02-Apr-2011
 

من یک محارب هستم
در کار خود سر مستم
با پای میکوبم من
آگر بشکنی دو دستم

من یک فارسی زبانم
یک فرد با ایمانم
در راه آزادگی
فدا کنم این جانم

من یک بهائی هستم
فکر رهایی هستم
علیه دولت دین
دین کذایی هستم

من یک یهود دیندار
بیزار از این بدکردار
با دولت دین در جنگ
با این و آن بد رفتار

من ارمنی تبارم
از وحشیان بیزارم
من در نبرد با این
این دولت دیندارم

من یک زن آزاده
یک فرد با اراده
تا آخرین نفس من
مقاوم و ایستاده

من یک کرد قهرمان
در رزم خود با ایمان
با دد منش میجنگم
برای حق در ایران

من یک ترک غیورم
از حزب‌الله منفورم
با وحشیان میجنگم
هم با فکر هم با زورم

من عرب ایرانی‌
با اهداف انسانی‌
با این دولت میجنگم
با این وحوش جانی

من از بلوچستانم
از خطه سیستانم
من یک فرد مبارز
از این هر دو استانم

من یک لرمبارز
نمیپذیرم هرگز
این دولت فاشیستی
این پست متجاوز

ما در راه آزادی
ضدّ تبعیض نژادی
میجنگیم و میرزمیم
در این راه آبادی

ما همگی‌ در جنگیم
در جنگ با نیرنگیم
در جنگ با این دولت
این پوشالی نهنگیم

میجنگیم و نترسیم
ما همه با هم هستیم
میجنگیم و میرزمیم
چون آزادی پرستیم

Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
default

Test

by ahosseini on

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


default

Hooshi aziz

by ahosseini on

من به خوبی‌ میدانم که شما سیاسی نستید و برای یک مجموعه از خوستهای سیاسی  مبارزه نمیکنید. من واقعا باید یک کلمه بهتری را انتخاب میکردم. و با توجه به اینکه من به شما احساس همدردی می‌کنم، باید دقت بیشتری در انتخاب کلمات به کار می‌بردم. پوزش از من و قبول عذرخواهی از شما.

ولی‌ شما تصور بکنید، اینها همه جا در بوق وکرنا کرده اند که به زودی امام زمان ظهور خواهد کرد. و اینکه نشانه هایی وجود درد که رهبر ورئیس جمهوردر رکاب امام زمان برای ایجاد عدالت خواهند جنگید. یک چاه جمکران کنده و هر روزه سر بر این چه فرو برده و با امام زمان صحبت میکنند. وجود شما برای اینها مزاحمت ایجاد کرده. شما مبارزه نمیکنید ولی‌ باورهای شما تمام کاسه و کوزه  اینهارا به هم ریخته و برایشان مزاحمت ایجاد کرده و صرف همین دلیل به طور وحشیانه افراد جامعه شما مورد هجوم قرار میگیرند. این وحشیها پدر یکی‌ از دانشجویان بنده را سالها پیش با چاقو قطعه قطعه کردند. شما به به باور خود ادامه دهید و ما نیز امیدواریم که یک روز بتوانید بطور آزدانه از مذهب و مرام خود دفاع کنید. ما ایران را برای همه ایرانیان می‌خواهیم و آرزومندیم که در اینده نزدیک به آن برسیم.


hooshie

Sorry Mr Hosseini but we are not political

by hooshie on

You seem to see everything from a poitical angle. We have not got anything from anyone and we are not at war with anyone. You seem to be as zelous in labeling others as your adversaries are in labeling you. But in your democratic society you have the right to call anyone anything you like or interpret any "difference" as war. This is your democratic right.


default

Dear Hooshi

by ahosseini on

با سلاح صلح میأییم به جنگ

صلح می‌خواهیم عزیزان بی‌ درنگ

من قلم آغشته در خون می‌کنم

چون که بیزارم ز شمشیرو تفنگ

همچو گاندی همچو مارتین لوتر کینگ

عرصه  بر  پیکار گردانیم تنگ

...

بنا بر باور مذهبی‌ خود، که من حق شما میدانم، شما امام زمان و خاتم النبی را از اینها گرفته اید و کمابیش همچون ما با اینها در جنگید. من فقط از این دید شما را در تقابل با اینها میبینم. در یک جامعه دموکراتیک این حق شماست که به هرچه می‌خواهید باور داشته باشید. این حق از شما سلب شده. همینکه اسم رهبران شما در همه مطبوعات  و رادیو تلویزیون‌های مختلف پخش می‌شه، این خود نوعی مبارزه است. این محافل سیاسی و اجتماعی مختلف را به مقابله با اینها بر می‌انگیزد. این یک مبارزه است. مبارزه شما خیلی‌ هم با ما متفاوت نیست

useful link   


hooshie

Mr Hosseini

by hooshie on

There is a difference between having a conflict in faith and having a fight. The Baha'i faith does not advocate fighting with other faiths though they may have conflicting principles compared to ours. We may only fight from a defensive position but not from an offensive one. In your analysis you assume that the moment one side declares war, the two sides are automatically at war with each other. If this was the case then the Gandhi's movement or the American Civil Rights movement must have ended up in a blood bath. They did not.


default

مش قاسم عزیز

ahosseini


با تشکر از لطف شما. شما درست میفرمائید. من گهگاه، یک شعار را میگیرم و به آن پر و بال میدهم.

 


default

هوشی عزیز

ahosseini


 

من به عنوان یک شاعراحساسات شاعرانه‌ای را بیان می‌کنم و ازبرابری زن و مرد و حقوق یکسان مذاهب و ملیتها دفاع می‌کنم و قصد ندارم به مذهب شما چیزی اضافه کنم.

ولیکن شما چه بخواهید و چه نخواهید باورهای شما، شما را در مقابل این رژیم قرار میدهد. بنا بر این، از این زاویه شما با این دولت فاشیستی در جنگید. از دید انسانهای آزادیخواه و دموکرات، این حق اولیه یک شهروند ایرانیست که به هر مذهبی‌ باور داشته باشد و یا نداشته باشد.

ما به وظیفه خود عمل می‌کنیم و شما نیز بر اساس باورهای خود هر گونه که صلاح می‌دانید عمل کنید.

 

  


default

Ali P aziz

by ahosseini on

This is a difficult one. In England, some people, when they want to be respectful to black, they refer to them as coloured which is wrong. I think it follows the same principal when it comes to Jewish community too. The term has been used in a discriminative way which is incorrect.

Perhaps someone from the Jewish community could shed some light on this.

I spoke to a Jwish friend. He is in agreement with you. He suggested that I should use "yahood" instead of johood. Please accept my apology if I have offended anyone.  I managed to make correction too.

I know in formal statements, people use the word "kalimi". I tried to use the word in my poem, but I had difficulty of saying what I wanted to say. 


Mash Ghasem

تا آخرش هم وامیسیم

Mash Ghasem


با سپاس از شعر رزمنده ملی - میهنی آن حضرت. این پس بند "تا آخرش هم  وامیسیم" را اگر اشتباه نکنم از محصولات ۲۵ بهمن پارسال میباشد.
ما   همه  با  هم  هستیم 
تا آخرش هم  وامیسیم سال نو مبارک.
سید علی "مبارک"، احمقی نژاد "مبارک"،....

hooshie

Baha'is are at war with no one

by hooshie on

Thank you for yor sympathies but please remember that Baha'is are at war with no government and with no person.


Roozbeh_Gilani

بسیار زیبا نوشتی‌ ahosseini عزیز

Roozbeh_Gilani


آفرین صد آفرین هموطن.


Ali P.

جهود

Ali P.


This is not the proper term to refer to Iranian jews. Members of every groups are refered to by their proper names (or what they would like to be called). That term, kind of sticks out, although I am sure no disrespect was meant.

Yours,

Ali P.


default

Drood bar nazanin Maryam

by ahosseini on

Ke hamiashah moshavegh man ast.


Maryam Hojjat

ahossieni, very nice poem

by Maryam Hojjat on

I love it.  Includes all Iranians to fight against this barbaric regime.


default

Thanks Bahram

by ahosseini on

Your nice comment gives me energy. I was playing chess with someone in Israel. He started having a go at Muslims, using strong abusive words. I pretended being a Christian. Then he was very nice with me, making complementry statements about British people. I then said, do you realise, you can end up going to prison in the UK, for the comments you made. He then stopped playing chess with me and accused British of being too soft with Muslims. I am afraid you can find likes Ahmadi Nejad everywhere. 

 


Bahram G

Beautiful

by Bahram G on

Using the mighty pen to war against evil. Freedom, dignity, and equality for all must be the rule of any land and any people. The beautiful poem brings the vast and varied people of Iran under one tent--as people who are celebrated in their diversity and respected for their belief.

Bahram G


default

Thank you shirin

by ahosseini on

Will you be able to help me turn these into youtube videos.

Is there anyone elese who could help with graphic, animation, sound ...?

Thanks


ahang1001

...و تو

ahang1001


و تویی آن عبا بر دوش و دستار بسر

در مخت چیزی نباشد جز مغز خر

زور گویی...آدمکشی شد رسم تو

خاک کاهو بر سرت ای کره خر

شیرین