هرگز مخالفان را سرکوب نکرده‌ام من


Share/Save/Bookmark

هرگز مخالفان را سرکوب نکرده‌ام من
by ahosseini
17-Mar-2011
 

گوید به کل دنیا این پر روی بی‌ وطن
هرگز مخالفان را سرکوب نکرده‌ام من
پیام ملت ما باشد به کل دنیا
تو سمبل آزاری برای هر مرد و زن

تو سمبل آزاری تو سمبل شکنجه
کل وجود نحست برای ما پر رنجه
تو مرد سال زشتی تو مرد سال پستی
گورت
و گم کن برو ‌ای پر روی‌ بز مجه

تو سمبل دروغی تو سمبل حقارت
این واضح و روشنه تو یک یک گفتارت
به مادر ندا و به مادران دیگر
گویا به من چه گویی از بهر این کردارت

افکار تو خراب و پندار تو پلیدی
با رمل
و با استرلاب تو به اینجا رسیدی
تو و اون هاله نور توی چاه جمکران
مردم زتو بیزارن اینرو تو خود ندیدی

همین نشون میده که تو خیلی‌ بی‌ شعوری
یا اینکه با پر روی میزنی‌ حرف زوری
جمع بکن کاسه کوزه جای تو تو ایران نیست
تو هم به مثل هیتلر پناه ببر به گوری

اگر که شک داری تو بیا بپرس ز مردم
توی یک سرشماری یا توی یک رفراندم
اونوقت بببین چی‌ میگن این مردم آزاده
همه میگن با فریاد که گورتو بکن گم

علی‌ حسینی - اسفند ۱۳۸۹ 

 


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini