من احمدی نژادم

من احمدی نژادم
by ahosseini
13-Apr-2011
 

من احمدی نژادم
پر رو و بی سوادم
یک دکتر قلابی
از معرفت آزادم

من احمدی نژادم
یک هاله پر نورم
در جمکران میتابم
حیله گرو شیادم

من احمدی نژادم
یک حقه باز کامل
در ظاهر سازی ماهر
توی این کار استادم

من احمدی نژادم
ظاهر من چون عنتر
باطن من مزخرف
در زشتی یک نمادم

من احمدی نژادم
از پیروان امام
اقتصاد مال خره
دشمن اقتصادم

من احمدی نژادم
ضدّ بیان آزاد
بر ضدّ مطبوعاتم
بر ضدّ انتقادم

من احمدی نژادم
پناه من حزب‌الله
به این مردم ایران
کلا بی‌ اعتمادم

من احمدی نژادم
هر روز در خیابان
فکر شکار انسان
بسان یک صیادم

من احمدی نژادم
یک نوکرک.گ. ب

یک نوکرسی.آی.ا
یک نوکر موسادم

من احمدی نژادم
دشمن عشق و شادی
دشمن شیرینم من
یک دشمن فرهادم

من احمدی نژادم
مدافع تخدیرم
تخدیر این جوانان
یاور اعتیادم

من احمدی نژادم
مدافع خرافات
مدافع جهالت
این باشد اعتتقادم

من احمدی نژادم
از حجتیه هستم
فکر تخریب ایران
مدافع فسادم

من احمدی نژادم
منتظر امامم
زمینه ساز ظهور
چون در فکر میعادم


Share/Save/Bookmark

more from ahosseini
 
ahang1001

دشمن فرهاد باشه ..بمن مربوط نیست

ahang1001


 

من احمدی نژادم
دشمن عشق و شادی
دشمن شیرینم من
یک دشمن فرهادم

مرتیکه خر غلط کرده یه چیزی هم روش خورده...که دشمن شیرین باشه

عجب دنیای متوسطی شده ها....

بره دشمن ننه اش باشه...

لعنت بر خودش و هاله نورش

نیم وجبی  پر روووو   شده

شیرین


Maryam Hojjat

Excellent Poem in Description of AN

by Maryam Hojjat on

with all his characters.  Thanks