daneshjoo
22-Oct-2012
بسیارنویسم که پیامت برسد
>>>
daneshjoo
16-Oct-2012 (6 comments)
چشمگیرترین گامی که در این راه برداشته شده، دادنفراخوان برای تشکیل شورای ملی می باشد >>>
daneshjoo
09-Oct-2012 (5 comments)
منشور پیشنهادی کمیته موقت >>>
daneshjoo
28-Sep-2012 (2 comments)
پرسیدم: تورا شادتر می بینم، دلیلش چیست؟ >>>
daneshjoo
20-Sep-2012 (7 comments)
احزاب گوناگون و گروه های صنفی باید با نهایت آزادی تشکیل شوند و بابرخورداری کامل از رسانه های گروهی به فعالیت بپردازند >>>
daneshjoo
28-Aug-2012 (2 comments)
ای که در بندی،  فدای غیرتت
این وطن مدیونِ کوشش های توست
پهلوان ِ حال و فردای منی
مُلکِ ایران زنده از فریادِ توست >>>
daneshjoo
10-Aug-2012 (5 comments)
ایرانیان وطن پرستند آخوندها احساسی برای وطن ندارند، بنا برین از منابع کشورمان استفاده ناروا و بی جا می کنند>>>
daneshjoo
03-Aug-2012 (2 comments)

ترس که کهریزکیت می کنند

آنچه بکردی، به تو آن می کنند

ترس که برچوبه ی دارت کنند

آنچه نخواهی تو،  نِثارت کنند

>>>
daneshjoo
29-Jul-2012 (5 comments)

مشکل جوانان خردمند با آخوند ها چیست؟ مصاحبه با پیمان را می توانید در این ویدیو ببینید.

از آقای شیرزادگان گرامی که مصاحبه با پیمان را استادانه دیداری و شنیداری و مستندتر کرده اند سپاس فراوان دارم. 

>>>
daneshjoo
17-Jul-2012 (9 comments)
گفت آخوندی که ما نان آوریم
برق و خانه مُفت و ارزان آوریم
>>>
daneshjoo
16-Jul-2012 (2 comments)
بحرتوفانی و ما در کشتی سرگشته ایم
هرگروهی با خیالِ خویشتن بنشسته ایم >>>
daneshjoo
04-Jul-2012 (6 comments)
روز تو سیه نموده آخوند /////       عمر تو تبه نموده آخوند
او بی هنرو ریا کارست  /////      پس رفته و پس گراست آخوند >>>
daneshjoo
20-Jun-2012 (2 comments)
این حکومت سرنگون باید ولیکن راه چیست>>>
daneshjoo
29-May-2012 (4 comments)
بنشسته وپنداری شاید دگری خیزد
اونیزچنین گوید وَزجای نمی خیزد>>>
daneshjoo
23-May-2012 (one comment)
همچو پیروزان* به زیر آور اَمیرِ دشمنت

یا چو بابک** شو نَماد و چلچراغِ کشورت >>>