شیخ برو کلِ نظامت ببر


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
03-Aug-2012
 

چند کُشی پیر و جوان شیخِ شوم؟

کی روی از کشور و این مرز و بوم؟

مکرِ تورا پیر و جوان دیده است

بر تو و آیین تو خندیده است

آنکه نمرده ست به شمیشیر تو

مرده زبی مغزی تدبیر تو

مالِ وطن برده ای و خورده ای

کشور ما سوی خطر برده ای

رو که دگر دست تو رو گشته است

ملتِ ایران ز شما خسته است

جایگزینی تو مَکن جُفت و جور

وَسمه چه سود ست به چشمان کور

شیخ برو کلِ نظامت ببَر

جهل و جنایت که نداده  ثمر

زود برو شیخ و تانی مکن

صبرِ مرا عجز تو معنی مکن

زود برو، زود، نصیحت پذیر

راه نجف یا که فلسطین بگیر

ترس که بسیار جفا کرده ای

دزدی و کشتار بپا کرده ای

ترس اگر آتشِ بیداد تو

شعله زند خانه و بنیادِ تو

ترس ازآن روز که بر ریشِ تو

اَنگ نجاست بزند خویشِ تو

ترس اگر بَندی مظلوم تو

شیشه بشکسته کند ( توی) تو

ترس که کهریزکیت می کنند

آنچه بکردی، به تو آن می کنند

ترس اگر صاحبِ خون ندا

تیر زَند بر سَرِ قلبِ شما

ترس که برچوبه ی دارت کنند

آنچه نخواهی تو،  نِثارت کنند

ترس از این ملتِ با عزمِ ما

ترس ز جنگیدنِ ما، رزمِ ما

زود برو شیخ و  تانی مکن

صبر مرا عجز تو معنی مکن


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

آذر بانوی گرامی

daneshjoo


Daneshjoo

ازخواندن
و نظرتان سپاسگزارم.

مثل
گذشته درست گفته اید. آنها گوش شنوا ندارند و نوار درونی خود را تکرار می کنند.


Azarbanoo

Daneshjoo, Great one

by Azarbanoo on

I am afraid that these islamists akhoonds are so greedy  they won't hear you.  I think they mean to destroy IRAN & IRANIANS with their own demise!