مُلکِ ایران زنده از فریادِ توست


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
28-Aug-2012
 

یار دَربَندم،  دلم همراه توست

پایدار این کشوراز کردارتوست

جور دِژخیمان تحمل می کنی

عدل و آزادی شعار نابِ توست

کار و عمر و هستیت بخشیده ای

سَربداری بَهرِ مردم کارِ توست

خویش ِ تو دلخسته و افسرده است

کشور اما شوکت و فخرش زتوست

میهنِ ما سرفراز از دانِشت

دشمنان نالان زِ بیداری توست

ای که در بندی،  فدای غیرتت

این وطن مدیونِ کوشش های توست

پهلوان ِ حال و فردای منی

مُلکِ ایران زنده از فریادِ توست

راه روشن شد ز جانبازی تو

پای هر آزاده ای در راهِ توست

فکرو پیکارت به ما جان داده است

ملک و ملت وامدار کارِ توست

می کنیم آخر وطن آزاد و شاد

شادی و آزادگی همنام توست

زندانیان
سیاسی محبوبترین مبارزان ایرانند.  بی
تردید همه ما آنها را دوست می داریم و محترم می شماریم و کارشان را اساسی و گرامی
می دانیم. ابرازسپاسمان، به شکلهای گوناگون، بر امید آنها، تعداد مبارزان و همگامی
همگانی خواهد افزود. درود بی پایان بر آنها و پاینده ایران

 

چرا ایرانیان از آخوندها متنفر شده اند؟

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-64

شیخ برو کُلِ نظامت ببر

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-63

گفت آخوندی که ما نان آوریم

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-61


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

آذربانوی گرامی از توجه تان سپاسگزارم:

daneshjoo


Daneshjoo

بنظر
می رسد مردم ما به گروه های زیر تقسیم می شوند:

گروه
بی خبر و تسلیم،

گروه
با خبر و خاموش و منتظر،

گروه
آگاه و فعال

زندانیان
سیاسی بی تردید جز آگاهان فعالند و بر سر و چشم ما قرار دارند.

خوبست
هرکس به یک زندانی سر می زند چنین سروده یا سپاس نامه ی بهتری باخود داشته باشد.


Azarbanoo

Daneshjoo, Thank you for

by Azarbanoo on

reminding us to remember these dear ones.