ایران چوهدف باشدهر زِنده بپاخیزد

daneshjoo
by daneshjoo
29-May-2012
 

 

 

بنشسته وپنداری شاید دگری خیزد

اونیزبراین باور اَزجای نمی خیزد

 همبسته شدن باید همسویی وآگاهی

ایران چوهدف باشدهر زِنده بپاخیزد


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

دیوانه ی فرزانه

daneshjoo


Daneshjoo

از بیان نظرتان سپاسگزارم و با شما همسو و هم
آرزویم.


divaneh

شاید دگری خیزد

divaneh


با سپاس از دانشجوی گرامی که درد و درمان ایرانی را در دوبیت بیان کرده است. باشد که هر زنده بپا خیزد و فریاد "ما همه با هم هستیم" دوباره ایرانیان را به هم بپیوندد. 


daneshjoo

آل ایرانیان گرامی:

daneshjoo


Daneshjoo

از
نظرشما و سروده ی زیبای آقای حمید مصدق سپاسگزارم.

به
نظر می رسد اکنون باید بیشترین تاکید بر همبستگی داشت.


All-Iranians

جناب دانشجو

All-Iranians


 

 با تشکر از شما، اینهم شعری از  حمید مصدق
من اگر برخيزم
تو اگر برخيزي
همه بر مي خيزند
من اگر بنشينم
تو اگر بنشيني
چه كسي برخيزد ؟
چه كسي با دشمن بستيزد ؟
چه كسي پنجه در پنجه هر دشمن  آويزد ...
: حمید مصدق