دوستان آن ناخدای زبده و بیدار کیست؟

daneshjoo
by daneshjoo
20-Jun-2012
 

این حکومت سرنگون باید ولیکن راه چیست
آن گروه ِ رَهنما و رابط و آگاه کیست

ناخدا باید که این کشتی ز توفان وا رَهد
دوستان آن ناخدای زبده و بیدار کیست؟

مفسران بسیاری پیش بینی می کنند که اثر تحریم ها بزودی ناراضیان اقتصادی را نیز به خیابان ها خواهد کشید. زمان آغاز سیل خروشنده وبنیانکن مردم اگر چه دقیقا معلوم نیست ولی خیلی دور بنظر نمی رسد.

اگر یک گروه مدیریت، راهنما یا کنگره ملی شایسته از برگزیدگان احزاب و گروه ها بزودی در خارج تشکیل نشود صد البته موج سوران فرصت طلب مثل گذشته ازاین حرکت مردم نیز بنفع خود سود خواهند بُرد.

دوستان یاری کنید تا بار دیگر فرصت طلبان بی وطن برایمان تصمیم نگیرند.


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

دیوانه فرزانه سپاسگزارم

daneshjoo


Daneshjoo

خیلی امیدوارم این گروه زود تشکیل شود.


divaneh

حرف دل ما را میزنی دانشجو جان

divaneh


همه مان داریم له له می زنیم برای یک کنگره متحد ملی و هنوز هیچ نشانی از آن را نمی بینیم. با سپاس برای این تلنگر و شعر زیبای شما.