گفت آخوندی که ما نان آوریم


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
17-Jul-2012
 

  گفت  آخوندی که ما نان آوریم

برق و خانه مُفت و ارزان آوریم

 کوی و بَرزن را چراغان می کنیم

مِهر و آزادی فراوان می کنیم 

 گرگ را همسایه با بُز می کنیم

دشت را پُراز گلِ رُز می کنیم

 جسم وروح جملگی پَر می دهیم

هرچه خواهی ما برآن سر می دهیم

 خود رویم و خانه در قم می کنیم

در عبادت نفسِ خود گُم می کنیم

 مردمان مسحورِ گفتارش شدند

سر به سر راهی درگاهش شدند

***

مدتی بگذشت و او رهبر بشد
نفس اماره تو گویی چیره شد

وعده هایش جملگی وارونه گشت
شهرها باجنگ او ویرانه گشت

هرچه بودی شد گران اندرگران
غیرِ خونِ مردمِ پیر و جوان

عقل و دانش گوییا بازنده شد
رسمِ تازی بارِ دیگر زنده شد

زن دوباره زیر چادر شد نهان
تیره شد در نزد او هفت آسمان

شد شتر معیار و مقیاس عمل
مُلک و ملت دستِ ملای دغل

با ریا و تقیه و دوز و کَلَک

گشت ملا هم امام و هم مَلَک

نوکرانِ تازیان افسر شدند
از همه ایرانیان برتر شدند

واژه ی میهن پرستی شدخطر
نخبگان صد جای دنیا دَر بدَر

درس تاریخی ما تغییر کرد
هرچه ملاخواست خود تحریرکرد

دزدی و فحشا وطن را در گرفت
اعتیاد اینجا و آنجا را گرفت

کشور خوشنام ما بدنام شد
ضدِ ما هر دشمنی همگام شد

هرکه آگه بود و او دادی بخواست

رفت زندان، زجردید و برنخاست

چون نبود از داد وآزادی خبر

مردمان مشتاق دین های دگر

بازگو کردم که تا یاد آوری
نسل ما را سوخت این خوشباوری

روی آور بر خرد ای هوشیار
شیخ و ملا را نباشد اعتبار

خیز وکشور را ز نادان بازگیر
در چنین دامی مشو دیگر اسیر

 


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Daneshjoo

by daneshjoo on

Daneshjoo


daneshjoo

فتح الله گرامی

daneshjoo


Daneshjoo

 

آنچه
گفته شده حاشا کردنی نیست چون هم روزنامه ها موجود هستند هم فیلم های وابسته به مطالب.

بهر
روی اگر کسی تا حالا نفهمیده بعد ها نیز نخواهد فهمید.

از
همدلی شما سپاسگزارم. 


Fatollah

so much wisdom in your words

by Fatollah on

دانشجو عزیز
حرف دل ما را زدی، دریغ از عده ای که حقیقت را هنوز حاشا می کنند
ممنون


daneshjoo

Dear Azarbanoo:

by daneshjoo on

Daneshjoo

Thanks for reading and your comment.

I.C community is aware and informed.

I hope this reminder is shared with others.

 


Azarbanoo

Great Factual Poem which

by Azarbanoo on

explains 33 years of deciets and oppersions by akhoonds in IRAN. 

Thanks for sharing Daneshjoo


daneshjoo

دیوانه ی گرامی

daneshjoo


Daneshjoo

سپاس
فراوان از توجه و بیان نظرتان.


daneshjoo

Dear Ahange1001

by daneshjoo on

Daneshjoo

ااز
ابرازنظرشما و نقل سروده سپاسگزارم


ahang1001

بسیار زیبا

ahang1001


منم مانند دیوانه  حظ کردم

حتما نقلش خواهم کرد

 


divaneh

شد شتر معیار و مقیاس عمل

divaneh


به امید روزی که ملاهای دغل را سوار شتر بکنیم و بفرستیم به بیابانهای حجاز نزد خالقشان تا از نزدیک به او خدمت کنند. چون همیشه شعر بسیار زیبایی بود دانشجو جان.