بحرتوفانی و ما در کشتی سرگشته ایم

daneshjoo
by daneshjoo
16-Jul-2012
 

بحرتوفانی و ما در کشتی سرگشته ایم

هرگروهی با خیالِ خویشتن بنشسته ایم

برگزین یک ناخدا تا راهمان یکسو کنیم

ورنه درگردابِ ظلمت زورقِ بشکسته ایم


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

دیوانه فرزانه

daneshjoo


Daneshjoo

ازخواندن سروده و بیان نظرتان سپاسگزارم. 


divaneh

هرگروهی با خیالِ خویشتن بنشسته ایم

divaneh


با سپاس از دانشجوی گرامی برای این شعر زیبا و تلاشش برای اتحاد ایرانیان.