شعر

پلنگ و آهو - ۶
06-Aug-2012 (12 comments)
بشنوید از کار آهو و پلنگ
آن جوان پاکباز و تیزچنگ
 
در میان بوته‌ها پنهان شده
پاسبان لانه‌ی جانان شده
  >>>

شعر

پلنگ و آهو-۵
03-Aug-2012 (10 comments)
 لعبتی باشد که آهو نام اوست
نام او آهو و عشق ما هموست

 هرچه از شیرینی‌اش گویم کم است
هجر او در سینه‌ام درد و غم است
>>>

SHAMLOO

محبوب و مردمی

احمد شاملو

31-Jul-2012 (4 comments)
احمد شاملو در کنار سرودن شعر به پژوهش و ترجمه نیز می پرداخت و یک منتقد اجتماعی و سیاسی هم بود. فعالیت های احمد شاملو گسترده است و ادبیات کودکان را نیز در برمی گیرد. پس از تأسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در دهه پنجاه، شعرا و نویسندگان شناخته شده و معتبر ایران به نوشتن داستانهایی برای کودکان پرداختند>>>

ESHKENEH

من اشکنه می خواهم
30-Jul-2012 (2 comments)
من مرغ نمی خواهم من اشکنه می خواهم
از این همه بی مرغی من اشکنه می خواهم
در شعب ابی طالب کس مرغ ندید هرگز
من شیعه بی مرغم من اشکنه می خواهم >>>

POETRY

سرود گوسفندان
28-Jul-2012 (one comment)
بع بع بع بع
ما گوسفندان حيوانات بى آزارى هستيم
دوست داريم در آرامش زندگى کنيم
آزارمان به هيچ کس نمى رسد >>>

POETRY

دخت دهقان

برای سیمین بهبهانی

28-Jul-2012
این هلهله ازآن کیست
و از کدام سوی شهر می آید؟
آیا زاری سوگوارانی ست که به سوی دروازه رازین می روند
یا زنگ کاروانی که از سوی دروازه رودبار می آید؟ >>>

POETRY

Independence Day
26-Jul-2012 (one comment)
What a day for a separation
From your American girlfriend
On the day of US independence from England
Only you don't know which one you represent! >>>

POETRY

پلنگ و آهو ۴
26-Jul-2012 (15 comments)
چون پلنگ افتاد یکدم فکر او
روشنی آمد به دل از ذکر او

 گفت باید حل این مشکل کنم
بلکه عشق یار را حاصل کنم
>>>

SHAMLOO

در غیبت آن غول زیبا
23-Jul-2012 (63 comments)
قد احمد شاملو و فروغ فرخزاد و سهراب سپهری را در نظر بگیرید و در کنارش انبوه شاعران حزبی و شاعره های بزمی و قداره کشان مافیای نشر و چاپ را تا ببینید که علیرغم تبلیغات حزبی و فیل به هوا کردن باندها، قد هیچکدامشان تا زیر زانوی آنها هم نمی رسد>>>

POETRY

ساقی برقص‌! آتشِ ساقهایت صبحِ ازل
23-Jul-2012
دو سنگِ قبر
دو سنگِ قبر سفارش‌دادم
با فاصله‌ای كوتاه
چشمانم را بخاك
>>>

POETRY

Too dazed to comprehend
23-Jul-2012
Streaming out in ones and twos
in the dark night,
in between reality
and manufactured fright,
>>>

POETRY

The Wanderer
20-Jul-2012 (3 comments)
از برزخ برایت نوشتم
خوب من
با باد رفته بودم
به سرزمینی که در جغرافیا نبود >>>

POETRY

ای هم گِلم امیر

برای آن مجازی شوخ بچه ی خراسانی

18-Jul-2012
ای امیر ای امیر
چه شود اگر آخر من
یک شب، یک روز، یک ساعت، یک لحظه، چه می دانم،
یک تپیدن دل، یک آخ
به جسم تو در آیم؟>>>

POETRY

پلنگ و آهو ۳
18-Jul-2012 (14 comments)
در پذیرایی داغ و گرم تو
بوی عشق آید ز لحن نرم تو
 
یک چنین مهمانی شاهانه‌ای
کس ندیده جز به یک افسانه‌ای >>>

POETRY

نه می توان
16-Jul-2012 (one comment)
نه می توان فراموش کرد
نه می توان قصه زندگی شان را نگفت
نه می توان چشمانت را ببندی و از کنارشان بگذری
نه می توان بگویی گذشته ها گذشت >>>