POETRY

راه
13-Jul-2012 (one comment)
چرا بمانم
چرا تکرار با تو  گویم
من راه را رفته‌ام
و عشق را بوییده ام
و دیگر
هیچ نمیخواهم >>>

POETRY

شهر هرت اسلامى
10-Jul-2012 (one comment)
نان و پنير و شير کمياب و گران
گوشت، مرغ و ماهى برسفره حرام
فقر و بيکارى گسترده،
تن فروشى ارزان
>>>

SINGABLE

Emshab Dar Sar Shoori Daram
10-Jul-2012 (2 comments)
Tonight inside my head there is delight
Tonight inside my heart I have a light

Once again I am in the highest sky
Where we have a secret the stars and I >>>

POETRY

پلنگ و آهو ۲
09-Jul-2012 (12 comments)
بچه آهو مدتی مست و ملنگ
خیره شد بر جای پاهای پلنگ
یادگار آنکه زآنجا رفته بود
اسب توسن همچو رویا رفته بود >>>

POETRY

دیدار
07-Jul-2012 (one comment)
عشق در چشم تو منزل دارد
و تمام هستی‌ من چون عشق است
و تمام قلبم
از حس دیدن تو میگوید >>>

POETRY

 حماسه پلنگ و آهو  - ۱
01-Jul-2012 (16 comments)
مست و بی‌تاب تماشای حبیب
بی‌قرار از عشق و جانش بی‌شکیب

مانده بود اینکه چه سان لب تر کند؟
یا چه خاکی زین خبر بر سر کند؟
>>>

POETRY

پروانه ها و شمعها
26-Jun-2012
پروانه‌ای
در نهانگاهِ تنت
شمعی
بر میانگاهِ تنم
سیاره‌ای گردِ ستاره‌ای
>>>

POETRY

Love
26-Jun-2012 (6 comments)
love is bright
love makes us unite
love is the only thing
that makes people marry>>>

FREUD

کس من و کیر فروید
24-Jun-2012 (28 comments)
شما را بی اجازه آقا
زی زی فوفولو خطاب می کنم
و می گویم آخر زی زی
شده تا حالا پروانه ای
کمبود کرم بودن و کرم ماندن
داشته باشد؟>>>

POETRY

پوده

برای نسرین و علیرضا

22-Jun-2012 (3 comments)
به کجا می روی ای چرخ
سرنهاده به شیبی بی برگشت؟
این راه به پوده نمی رود.
درنگ کن، برگرد
به سوی تخت سمنبر >>>

NEDA

سالروز یک ندا

به ندا آقاسلطان

20-Jun-2012 (one comment)
من خوابم
و تو بیداری
پلكهایم را مكِش
من این كابوس‌ را دیده‌ام
>>>

POETRY

لجبازی عاشقانه
18-Jun-2012 (12 comments)
شب سیاه مبدل به یک سحر گردد
اگر که زلف تو از صورت تو بر گردد

مگر میان تو و نرگس تو لجبازی است
که هر چه باده بنوشی خمار تر گردد؟
>>>

POETRY

ویروس اسلام
13-Jun-2012
ویروسهای رایانه‌ای
سلاحهای نرمه‌ریز
ویروسهای جدید
دنباله ویروسهای قدیمی
ویروسهای ذهنی >>>

POETRY

شبانه های تلخ
11-Jun-2012 (one comment)
من اینک غنچه‌ی خشک بهارم
نوید مرده‌ای بر شاخسارم
جنون احتضارم در شب مرگ
جنین سقط مام روزگارم >>>

HILA

بیدار شو
10-Jun-2012 (one comment)
تو در کدام قفسی
که چون موشی در اختفا،
چرخش مدور زندگی را
بی هدف تکرار می کنی؟
>>>