POETRY

بازار ادویه ی اصفهان
09-May-2012 (one comment)
امروز به راسته ی ادویه کوبان می روم
تا یک بار دیگر به ذرات آفتاب بنگرم
که از روزن آسمانه ی بازار به پایین می ریزند
و از مادر بپرسم که آیا می توانم
انگشت کوچکم را
در این آبشار روشن فرو کنم؟ >>>

POETRY

If I were a prophet!

Cyrus the Great

05-May-2012 (5 comments)
If I were a prophet!
Making people happy would be my prophecy,
Liberating them, my message,  
Making children laugh my miracle >>>

POETRY

قه قه ه

(برای همسرم پتر و خنده های هرشب مان)

05-May-2012 (4 comments)
خنده های تو پر از
خلقته
پر جک و جونور
پر از خدا،
هجوم می یارن >>>

POETRY

سرود های ماندگار عشق - ۸

برگ سبز - قسمت دوم

01-May-2012 (9 comments)
من چه بگویم که بیک برگ چیست؟
برگ نگو مظهر یک زندگیست

هر کسی از برگ سخن گفته است
جای سخن در ثمین سفته است
>>>

POETRY

تفاوت فرهنگی!
29-Apr-2012 (19 comments)
گفتند سبب تفاوت فرهنگ است
در آب مباح است و به خشکی ننگ است

بر مرد مسلمان چو شود دنیا تنگ
بر بچه کند دست که عورت تنگ است >>>

POETRY

درد پوش تماس ِشب
29-Apr-2012
برگ می گذارد زمین
نوازش ِنسیم
پرنده اوج می برد    
آرام >>>

POETRY

بازیگر

شعری از آنتونیو تابوکی

27-Apr-2012 (5 comments)
آنتونیو تابوکی، نویسنده ایتالیایی نه عامویم بود و نه سرورم، نویسنده ای معاصر بود که دلنشین و خواندنی می نوشت و در ماه گذشته درگذشت. رمان نویسی آنتونیو تابوکی متأثر از فرناندو پسووا و لوئیجی پیراندلو بود و او این تأثیر را هرگز پنهان نکرد. اتوفیکشن در آثار او تکنیکی است که مدام به کار می گیرد>>>

POETRY

خیّامی به چند روایت
27-Apr-2012 (2 comments)
چون نیست شدی چه حاصلت زانچه که هست
از آن چه که رشته گشت یا آنچه گسست

از حکمتِ خیام  بیاموز  که  گفت
در جام مجوی سکر مستی چو شکست .
>>>

POETRY

سلمانی
25-Apr-2012
در کنار یکدیگر نشسته ایم
و به بازی قیچی و شانه دل بسته ایم.
صندلی چرخان، تو را با من برابر می کند
و آینه ی دیواری، ما را به هم پیوند می دهد.
>>>

POETRY

آقا یعنی چه؟
25-Apr-2012 (5 comments)
رفته ای کلاب شطرنج، آقا یعنی چه؟
داده ای خانم خود رنج، آقا یعنی چه؟
پسران وطنم با تو لعب می بازند
من به صورت بزنم خنج، آقا یعنی چه؟>>>

POETRY

روز روشن
23-Apr-2012 (24 comments)
آسمان تاريک نيست
بر تارک اين آبى بى انتها
لکه اى نيست از ابر سياه.
طوفان در کرانه آرامش
در کمين ننشسته است >>>

POETRY

سرود های ماندگار عشق -۷
23-Apr-2012 (11 comments)
برگ مسیحا نفس آمد به بار
کز نفس اش تازه شود روزگار
سطح جهان بود مثال حباب
سبزه و برگ آمد و شد انقلاب
>>>

POETRY

سبزِ اروتیک
21-Apr-2012 (one comment)
كلاهِ سرما
تازه افتاده اما
كوچكترین شیرینترین نازكترین نازترین
تكه لباسِ تو ای دوردست >>>

REPLY

آکله های اشرف
21-Apr-2012 (69 comments)
آکله های اشرف
نه راه پیش دارند نه پس
نه مسعود آدم حسابشان میکند
نه دیگر مردمان عاقل دنیا
زیرا آکله بودن را انتخاب کردند>>>

KHAYYAM

زمان، زمان حال است

شباهت های همینگوی به خیّام

19-Apr-2012 (4 comments)
در مورد خیّام و همینگوی تا آنجا که من مطالعه کرده و می دانم تاثیر و ارتباط مستقیمی در کار نبوده است و آنها با فاصله ای حدود ٩٠٠ سال در دو گوشۀ مختلف جهان می زیسته اند ولی نکته اینجاست که با وجود اختلاف زمان و مکان، دو انسان چگونه می توانند یک سان بیندیشند، جهان را به یک گونه ببینند و حقایق را به یک شیوه به زیر پوست خود حسّ کنند>>>