شعر

دوبیتی های ویژه ۲

مناظره عقل و عشق

21-Sep-2012 (24 comments)
گفتند ترا ترک کنم با دل و جانم
نام تو دگر بار نیارم به زبانم

دیدم که جهان بی تو نیا رزد که بمانم  
گفتم، نتوانم، نتوانم، نتوانم >>>

شعر

 نیز بگذرد ...
19-Sep-2012
ای سفله گان، زمان شما نیز،  بگذرد
بیداد  بیکران شما نیز،  بگذرد
 
آن اشتری که بر در ِ شاه شهان غنود
فردا از آستان شما نیز،  بگذرد >>>

POETRY

A Mantra for Auschwitz

Beauty will save the World— Dostoyevsky

19-Sep-2012 (5 comments)
The beauty of irrelevance
of me with shaved head
and wearing a Kippah
making my passage as a Jew
through “Arbeit Macht Frei.”
>>>

شعر

زِرزِر و وِزوِز و زارزار

Innocence of Muslims

17-Sep-2012
این زِرزِر و وِزوِز و زارزار
شكنجه‌ای‌ست طولانی
كه از مرزِ جنایت
چه ساده عبورمی‌كند
بسوی یك موعود
>>>

شعر

دوبیتی های ویژه
14-Sep-2012 (16 comments)

گفتند تو را نیت از این عشق چه ها بود؟
زاین گونه هزاران سر بازار رها بود

زاین عشق چه دیدی که تو را همچو قضا بود؟
گفتم که بلا بود، بلا بود، بلا بود >>>

9/11

Prophecy
12-Sep-2012
تیغْ طینتان
ز نفرت نفرین شده عقده برشكافتند
تا در انفجارِ چركابه و خون
تقدّس ِ خاك را نجاست ِ خونریزِ خرافات مقدّر آید >>>

POETRY

Curse to the Mountain
12-Sep-2012 (one comment)
o! I am not Farhad, the stone mason
To sledgehammer on your head
For the sake of a bitter love.
I am god of wrath, the revengeful Samson
Who with the push of a hand
Toppled the stone columns
And buried every one with himself  
Under the rubble of the temple >>>

لیلا فرجامی

  رود خانه ای از شعر

کتاب رودخانه ای که از ماه می گذرد

10-Sep-2012 (3 comments)
اشعار زیبا و مدرن و زبان مستقل و طنز قوی و یاغی اش را مانند رودخانه ای از شعر در میان کهکشان اینترنت جاری کرد. و چه سرنوشتی حقیقی تر از رهایی و جاری شدن شعر در فضای آزادی و رهایی کهکشان اینترنت؟ و چه شعری دلنشین تر از شعر بی حصار؟>>>

شعر

بامداد ایرانی

برای احمد شاملو آموزگار انسان

05-Sep-2012
هنوز باغچه ها سبز بود
و آبهای جهان
زلال مثل نگاه پرندگان بودند
هنوزعشق نفس می کشید>>>

شعر

تک درخت
05-Sep-2012
به آن درخت میماند
ایستاده بر فراز کوه
تنها و سربلند
چشم در چشم خورشید.
>>>

شعر

عوضی
03-Sep-2012 (one comment)
این شعر اصلا عاشقانه نیست
ما هر دو به تعویق افتاده ایم
تو اینجا چاپ نمی شوی
و
من نمی میرم
>>>

شعر

شب شاهانه
03-Sep-2012 (12 comments)
من مست خراباتی و دیوانه ام امشب
از هر دو جهان فارغ و بیگانه ام امشب

ای درد کشان خانه خمار بپرسید
گم کرده ام از میکده تا خانه ام امشب >>>

شعر

ملافه های آبی
31-Aug-2012
چرا باید بنویسم عشق؟
و باز هم بنویسم عشق
هزاران بار بنویسم عشق
روزها گذرها باغها شبها میدان و راغها
هرجا گیربیاورم بنویسم عشق
>>>

POETRY

On the Edge
31-Aug-2012 (one comment)
Standing on the edge
 Of insanity and reason
Wondering which way to fall
To live the life.
What a quandary it is >>>

POETRY

The lone tree
29-Aug-2012
Alone
facing the storm
he is that everlasting image
in the memory of the mountain.
with his feet in chains
He sings a melody in silence>>>