قه قه ه

(برای همسرم پتر و خنده های هرشب مان)

قه قه ه
by nilofar-shidmehr
05-May-2012
 

خنده های تو پر از

خلقته

              پر جک و جونور

پر از خدا،

              هجوم می یارن

             با نفس:

یه فیل قل قلی

یه بچه شیر شنگ

یه زرافه ی پا کوتاه

یه آهوی خیلی شاخ

یه پلنگ قوزی

یه گربه ی نر

یه موش بی دندون

یه مار منگولی

تو

و

من

.

.

.

و تختخواب ما

یه کشتی نوح

کژ و مژ می شه

.

.

.

خنده های تو پر از

هواست

                 پر خالی

پر از نیروانا

           سر ریز می کنه

          با نفس :

یه قطار مورچه

یه گله گرگ

یه فوج غاز

یه خونواده مرغ

یه درخت میمون  

یه موج نهنگ

یه تور پروانه

یه بیشه کرگدن

مردم

ما

.

.

.

و رختخواب ما

شیکم بودا

بالا پایین می ره.

/

نیلوفر شیدمهر استراکوا

سوم می 2012


Share/Save/Bookmark

more from nilofar-shidmehr
 
Oreynab

چه محیط دلبرانه ای به به

Oreynab


ببینم نازنین اونجا اتاق خوابه یا باغ وحش؟ گمونم پیف پاف هم لازم شه! نخورنتون یه وخت! پیر شی جوون


anglophile

عنوان این شعر (قه قه) منو یاد یه جوک انداخت

anglophile


 

 

ترکه رفته بود توی  مجلس ختم دید همه حضار متاثر هستند و خیلی‌ یواش با هم چند کلمهٔ‌ای صحبت می‌کنن. خواستش اونم یه حرفی‌ زده باشه به نفر بغل دستیش یواش گفت :"آگا ببخشید شوما گریه هم میکنی‌؟" نفر بغل دستی‌ که از این سوال بی‌ معنی تعجّب کرده بود گفت: "گاه گاه". ترکه گفت" گاه گاه که خنده است!!!"


Mehrban

Beautiful and imaginative,

by Mehrban on

Beautiful and imaginative,  the love making bed as Noah's ark :).   The same movement as the Ark's.  

I have no idea what the verse before last is but......it doesn't matter. 

 

Forough's biblical reference; 

شاید که عشق من گهواره ی تولد عیسای دیگری باشد 


Albaloo

یه موش بی دندون

Albaloo


And you got 11 people sharing this on fb!

Interesting Poem !