خیّامی به چند روایت

خیّامی به چند روایت
by Jahangir Sedaghatfar
27-Apr-2012
 

۱-

گیرم که به کار خویش استاد شدی
چندی ز فراوردۀ خود شاد شدی

فردا چه ثمر بری ز بار و بر خویش
وقتی چو غبار راه بر باد شدی .

۲-

گیرم که پس از کوچ تو هیهات کنان
در سوگ نشستند همه اهل جهان

چون در گذری، چه سود اگر در همه دهر
از یاد تو سرشار بُوَد ذهن زمان .

۳-

چون در گذری: سکون و تاریکی گور
پایان همه کوش و تلاش و شر و شور

هان! تا نمی آیدت دگر هیچ به کار
نه‌ فخر نکو نامی‌ و نه‌ لافِ شعور .

۴-

چون نیست شدی چه حاصلت زانچه که هست
از آن چه که رشته گشت یا آنچه گسست

از حکمتِ خیام بیاموز که گفت
در جام مجوی سکر مستی چو شکست .

۵-

دستی‌ به دغل به دفتری چند نوشت:
بر عرش فلک جهنمی هست و بهشت.

دوزخ به دل بدان بُوَد، من می‌‌گویم
فردوس به قلب مردم نیک سرشت .

۶-

آوازۀ تو به شهر پیچید؛ که چه؟
گلواژه به هر بیت تو روئید؛ که چه؟

امروز اگرت پاس ندارند چه باک؟
فردا دو قلو خرت چو زایید؛ که چه؟

جهانگیر صداقت فر


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahangir SedaghatfarCommentsDate
Oh, how I wish
1
Nov 18, 2012
شراره‌ی کبریتِ بهانه
-
Nov 02, 2012
نقش آفرین
3
Sep 29, 2012
more from Jahangir Sedaghatfar
 
Shazde Asdola Mirza

غوره نشده، مویز گشتی

Shazde Asdola Mirza


 

چون آینه نور خیز گشتی، احسنت

چون ارّه به خلق تیز گشتی، احسنت

در کفش بزرگان جهان کردی پای

غوره نشده، مویز گشتی، احسنت


Kooshan

H'mmmmm....it's strange

by Kooshan on

It looks like the Azaadi square monument is a copy of khayyam's shrine?