سبزِ اروتیک

سبزِ اروتیک
by Alef Mahan
21-Apr-2012
 

كلاهِ سرما

تازه افتاده اما

كوچكترین شیرینترین نازكترین نازترین

تكه لباسِ تو ای دوردست

چنین سبز چرا باید شود

در جیبِ بغلِ من؟

 

هنوز كه كتِ زمستان بر تن

هنوز كه نكوچیده گُلی

از گُلخانه به باغچه

بیا كه دستمم را بهار می‌مالد چه!


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan
 
Anahid Hojjati

Thanks Alef Mahan for a beautiful poem

by Anahid Hojjati on

enjoyed reading it.