شبانه های تلخ

شبانه های تلخ
by Jahangir Sedaghatfar
11-Jun-2012
 

۱- من امشب قایقم در کام گرداب

سرشک حسرتم بر چشم مهتاب

غریق الکنم، کابوس کورم

سکوت شیونم در شا م مرداب.

***

۲- من اینک غنچه‌ی خشک بهارم

نوید مرده‌ای بر شاخسارم

جنون احتضارم در شب مرگ

جنین سقط ما‌م روزگارم.

***

۳- من اما: آزمون طاقت درد

تحملگاه ضرب تیغ نامرد

من آن تک دانه در خاکی سترون

که ابرم مژده‌ی باران نیاورد.

***

۴- من امشب شیونم تا عرش شیطان

شرار آتشم در خشم طوفان

من آن سرخورده‌ام از کیش آدم

نفیر کافرم در قلب انسان.

***

۵- من اما ذره‌ای در کهکشانم

نماد هیچ، در هیچ جهانم

نه‌ از بودن به جا میماندم نقش

نه‌ از نابوده میماند نشانم.

********

جهانگیر صداقت فر


Share/Save/Bookmark

Recently by Jahangir SedaghatfarCommentsDate
Oh, how I wish
1
Nov 18, 2012
شراره‌ی کبریتِ بهانه
-
Nov 02, 2012
نقش آفرین
3
Sep 29, 2012
more from Jahangir Sedaghatfar
 
Mahmoud Seraji

شبانه های تلخ

Mahmoud Seraji


شبانه های تلخ

به به ، واژه به واژه این دوبیتی زیبا

از صدر تا ذیل سرشار است از مفاهیم بکر و بدیع

که در نوع خود بی نظیر است درود بر سراینده گرامی اش جناب صداقت فر

منکه واقعا حظ کردم

محمود سراجی