زِرزِر و وِزوِز و زارزار

Innocence of Muslims

زِرزِر و وِزوِز و زارزار
by Alef Mahan
17-Sep-2012
 

این زِرزِر و وِزوِز و زارزار

شكنجه‌ای‌ست طولانی

كه از مرزِ جنایت

چه ساده عبورمی‌كند

بسوی یك موعود

در هاله‌ای از سكر و سرخوشی

میانِ دو جوی شراب و عسل

تا از موسیقی هم عبوركند

این زِرزِر و وِزوِز و زارزارِ خون‌آلود


محصولی جدید باید

از میزِ مهندسی عبوركند

بجای یك موعود:

یك اسپری آفت‌كُش

برای این اذهانِ زنگ‌زده

این ناموسِ عمومی

لُخت دائم زیرِ نگاهِ بیگانه

و بیهوده سیخهای گردن را

به جانِ این و آن زدن نابالغانه


این زِرزِر و وِزوِز و زارزارِ رسانه‌ای

در سایۀ خدایانِ پاپ

ابدی

تا كی بیاید به بازار

یك اسپری خداكُش

 

16‌/9/2012
ا. ماهان


Share/Save/Bookmark

Recently by Alef MahanCommentsDate
کارناوال ریو تا تهران
1
Nov 27, 2012
اتوبوسی بنام هوس
-
Oct 29, 2012
از « آ » تا « ی » ای آزادی
-
Oct 13, 2012
more from Alef Mahan