Ali Ohadi
11-Sep-2009

به مناسبت روز یازدهم سپتامبر

>>>
Ali Ohadi
03-Sep-2009 (2 comments)
بیدار که شدم، خنده ام گرفت، از خوابی که دیده بودم. پیش از آن که دوباره بخوابم، فکر کردم چه لزومی دارد آدم "مارتین لوترکینگ" باشد تا جرات کند خواب هایش را برای صدها هزار نفر تعریف کند >>>
Ali Ohadi
03-Aug-2009 (one comment)
یادت هست به گربه ها "سنبل الطیب" می خوراندیم و وقتی تلو تلو می خوردند، به مستی و بیچارگی شان می خندیدیم؟ >>>
Ali Ohadi
29-May-2009
نه دستم به کابل می رسد، نه صدایم. گیرم که صدایم هم می رسید، او که نخواهد فهمید چه می گویم. بنظر نمی رسد زبان همدیگر را درک کنیم. شاید اگر فریاد بزنم... >>>
Ali Ohadi
22-May-2009 (one comment)
- ... قمار می کردم، زنباره بودم، دست به قتل می زدم، بله می کشتم. من هرکس را که علیه قانون موسی بود، می کشتم، از روی عشق و از سر لذت، چون فکر می کردم دارم بخواست خدا عمل می کنم....>>>
Ali Ohadi
19-May-2009
در روزگاران دور، سنت بر این بود که کاهنان از روی ستاره ها پایان زندگی شاه را تعیین می کردند. شاه اجازه داشت چند نفر به عنوان همراه انتخاب کند تا در سفر مرگ تنها نباشد>>>
Ali Ohadi
09-May-2009
گیرم پهلوان محمد هم معروف بود که پروای رژیم را ندارد، تن به زور نمی دهد و کاه در آخور حکومت و قانون نمی کند...>>>
Ali Ohadi
26-Apr-2009 (2 comments)

یک سری مسایل هست که آدم های معمولی حالیشون نمیشه. برای فهم این مسایل باید ریاضی و فیزیک و شیمی و گاهی اوقات معلومات "هسته"ای آدم در سطح دکترای ترافیک از دانشگاه امیرکبیر باشه!

>>>
Ali Ohadi
01-Apr-2009 (2 comments)
گدایی را با همه ی خانواده اش به یک شکم سیر در یک چلوکبابی دعوت می کردم، کفش و لباسم را به پاره پوشی می بخشیدم، خانه ای برای زن "شیخ صمد" می خريدم تا مجبور نباشد برای سیر کردن شکم سه بچه ی یتیمش در خانه ی در و همسایه کار کند، و چه کارها که می کردم، و نمی کردم >>>
Ali Ohadi
25-Mar-2009 (2 comments)
گاه باشد که کودکی نادان            به غلط بر هدف زند تیری >>>
Ali Ohadi
11-Mar-2009 (5 comments)
حالا چه شد که یاد "دوالپا" افتادم؟ >>>
Ali Ohadi
02-Mar-2009 (one comment)
من می توانم به آنها دروغ بگویم، چیزهایی بگویم که علاقه به شنیدنش دارند. >>>
Ali Ohadi
06-Nov-2008 (2 comments)
لعنت به کسی که به این زن، یا به مادرش، ... از سر ترحم پولی بدهد. >>>
Ali Ohadi
23-Oct-2008
چرا همه مان دنیا را "لوچ" نگاه می کنیم؟ >>>
Ali Ohadi
20-Oct-2008
حالا که شرح احوالاتتون را خوندم و دیدم اینقده بهم نزدیکیم، قول میدم که هاری پاترها را هم بخونم، همین که فولادزره دود شد و رفت وردست ننه ش و فرخ لقا به خوبی و خوشی آزاد شد. قول میدم خانم رولینگ. اگه "اینا" بذارن! >>>