Ali Ohadi
11-Oct-2008 (one comment)
اینم تقصیر من نبوده که اتاق خواب ننه بابام در نود و بوقی سال پیش، در شهری در ایران قرار داشته، و اون دو تا هم یه ذره عقل تو کله شون نبوده که اون شب بروند پاریس یا لندن یا کپنهاگ خاک بر سری شون را انجام بدن، همونجا هم ترکمون بزنند تا من بجای علی یا محمد، "میشل" یا "مایکل" یا بودم؟ >>>
Ali Ohadi
26-Aug-2008 (one comment)
بابام نمیدونست این فقره که داره او را از هم میدره! >>>
Ali Ohadi
18-Aug-2008 (2 comments)
نمی فهمم چرا وقتی کسی عقاب نیست، حتمن کلاغه، یا اگر کلاغ نیست، حتمن عقابه؟ >>>
Ali Ohadi
26-Jul-2008 (2 comments)
دلم برای تمامی آن یوزها و پلنگ ها و گرگ ها و دزدها و متجاوزانی که پشت شاخ و برگ ها کمین نکرده بودند، تنگ می شود>>>
Ali Ohadi
24-Jul-2008 (4 comments)
اصلن تمام کسانی که من دوستشان ندارم، ضد انقلاب اند. باید محاکمه شوند. به من مربوط نیست که بعدش شمال می روند یا جنوب! بوق می زنند یا نمی زنند. مهم این است که من از آنها خوشم نمی آید! پس باید محاکمه شوند، محکوم شوند، و ..>>>
Ali Ohadi
19-Jul-2008 (one comment)
"در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند ...">>>