Ali Ohadi
16-Oct-2010 (4 comments)
ما "اخم" بکنیم، اقتصاد فرانسه ورشکسته می شود! >>>
Ali Ohadi
09-Oct-2010 (2 comments)
"در سده ی بیستم بخاطر تجربه ی توتالیتاریسم، جستجوی خانه و کاشانه کاری عبث است". >>>
Ali Ohadi
25-Sep-2010 (3 comments)
جایی به آن خانم پرستار در "هفتگل" اشاره کرده ای که گفته؛ اون آقاهه زنش افلیج شد، چون آه من گرفتش! یا خدا انتقام مرا از او گرفت، یا چیزی شبیه به این... و تعجب کرده ای از ! >>>
Ali Ohadi
24-Aug-2010 (2 comments)
یکی از آن روزها، وقتی صف محصلین یهودی از پیش روی مسجد عبدالنبی می گذشت، خادم شیخ ناگهان تصمیم گرفت الاغ "آقا" را از وسط صف محصلان کلیمی بگذراند>>>
Ali Ohadi
16-Aug-2010
انگار اینطوری بی دردسر تر است، نه؟ >>>
Ali Ohadi
07-Aug-2010 (4 comments)
آقای رفسنجانی در انتقاد از "تضعیف" نقش روحانیت می فرمایند؛ "آنان که همه توطئه ها، حتی جنگ هشت ساله و اخیرا تحریک افکار عمومی جهان را علیه ایران به کار برده اند، با سیاست مکارانه به جنگ انقلاب آمده اند و...>>>
Ali Ohadi
28-Jul-2010 (one comment)
باید جایی از کسی خوانده باشم که زندگی مجموعه ای ست از "شکست"ها! آن که خوب زندگی می کند کسی ست که هر بار بهتر و زیباتر شکست می خورد! >>>
Ali Ohadi
12-Jul-2010 (3 comments)
راهرویی در یک اداره را فرض کنید که ده تا در دارد. در اولی را می زنی، کسی از درون می گوید؛ چی میخوای صبح اول صبحی؟ در دوم را میزنی، صدایی می گوید؛ کیه این وقت صبح مزاحم میشه؟ در سومی؛ چه خبره؟ سر آوردی صبح به این زودی؟ و...>>>
Ali Ohadi
15-May-2010 (10 comments)
اگر امثال آقای بازرگان به "تعارف" و "احترام"، سکوت نمی کردند و به راحتی به امثال بهشتی اجازه نمی دادند تا از سید، "امام" بتراشد، این همه مصیبت از امام به "امت" می رفت؟ >>>
Ali Ohadi
09-May-2010 (2 comments)
می خواهم بی "احترام" بنویسم، بی "مصلحت"، بی "پروا"، بی "پرده"، بی هیچ حرمت دروغینی که در این سال ها و به ویژه در این ده ماهه ی اخیر، از گفتن بازم می داشته است! >>>
Ali Ohadi
28-Apr-2010 (2 comments)
هر کسی در هرجای آن سرزمین متولد شده باشد، اعم از ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و فارس و ... یا شیعه و سنی و مسیحی و کلیمی و بهایی و یزیدی و نمی دانم چه و چه، زن یا مرد، معتقد به نظام یا مخالف نظام، باید بتواند در شرایط کاملن مساوی از امکانات آن مملکت بهره مند شود>>>
Ali Ohadi
24-Apr-2010 (5 comments)
مرد بلند بالایی بود که یک دست کت و شلوار مشکی می پوشید، یک کلاه پهلوی بسر می گذاشت، ده دوازده تا کراوات روی هم می بست و در تمام کوچه پس کوچه های اصفهان راه می رفت، فریاد می کشید و به پولدارها فحش می داد>>>
Ali Ohadi
20-Apr-2010 (3 comments)
ببخشید، "اشتباه" کردم. معنی اش این نیست که مرا ببخشید که مطابق میل شما حرف نزدم. بلکه می بخشید که رفتارم یا گفتارم مطابق روش زندگی ام نبود و شما ممکن است مرا "اشتباه" بفهمید! >>>
Ali Ohadi
06-Apr-2010 (8 comments)
در ابتدای انقلاب، عکس شاه را از ابتدای کتاب ها برداشتند. (در واقع مردم عکس ها را پاره کردند). اما حضرات که به همه چیز آن "پدر و پسر" ایراد می گرفتند، جای عکس های تر و تمیز شاه، یک مشت ریش و پشم و عمامه گذاشته اند.>>>
Ali Ohadi
25-Mar-2010 (4 comments)
لابد به زودی آقایان موسوی و کروبی هم به جمع می پیوندند و هرگونه رابطه با کاسپین ماکان را تکذیب و شاید خودش را هم تحریم کنند. >>>