Ali Ohadi
25-Apr-2012
اگر مایه این است، سودش مجوی / که در جستنش رنجت آید به روی>>>
Ali Ohadi
01-Apr-2012
نماد و تمثیل برف، در کریستال گونه گی آنست، در نهایت هندسی بودن در ابتدای تشکیل (آسمان)، به زمین که نزدیک می شود، ابعاد مرتب هندسی اش دچار سایش می شوند>>>
Ali Ohadi
26-Mar-2012
ترک ساختمان زندان اکیدن ممنوع است. پذیرایی از بانوان ممنوع است. رقص و آواز و شوخی با نگهبان ها و کارکنان زندان، با توافق طرفین مجاز است. "رویاهای شبانه" اکیدن ممنوع است>>>
Ali Ohadi
17-Mar-2012
گیرم که داور و خط نگهداری هم باشد که "وقت اضافی" را می داند، "آخر وقت" را هم می شناسد، به حال آنها که وسط میدان اند، چه تفاوت دارد. >>>
Ali Ohadi
08-Jan-2012 (15 comments)
کمتر نویسنده ای هیبت شوم و سیاه و مسخره ی یک حکومت تمامیت خواه را در یک طنز چند خطی ساده، به این زیبایی کشیده است. >>>
Ali Ohadi
04-Jan-2012 (3 comments)
نابودی شما و خانواده تان برای امثال "تائب"ها و "نقدی"ها به پراندن مگسی می ماند "از سر انگشت طبیعت">>>
Ali Ohadi
27-Dec-2011 (5 comments)
"حادثه ی ملارد کرج، بی آن که حمله ای صورت گرفته باشد، به تخریب کامل سایت موشکی سپاه انجامیده و چند صد کشته بر جای گذاشته ...">>>
Ali Ohadi
05-Dec-2011 (one comment)
دردناک نیست در حالی که جمهوری اوباش، هر گز در تاریخ سی و چند ساله اش، اینقدر ضعیف و از درون مضمحل نبوده، این همه قطع نامه و اخطار در محکومیت همه جانبه ی رژیم صادر شده،>>>
Ali Ohadi
21-Oct-2011 (11 comments)
تعامل با رژیمی که هیچ نکته و نمره ی مثبتی در کارنامه اش نیست، تا کجا "سیاست" تلقی می شود و از کجا "خیانت" محسوب می گردد؟ ... >>>
Ali Ohadi
14-Oct-2011 (one comment)
داستان فاجعه سازی در خارج از کشور که دیگر "تق"اش درآمده. به مجردی که به "شور" و احساسات مردم نیاز دارند، واقعه ی "سقاخانه ی آشیخ هادی" تکرار می شود؛ >>>
Ali Ohadi
24-Sep-2011 (4 comments)
تا لحظه ای پیش خیال می کردم سه میلیارد دلار از خانه مان دزدیده اند، اما همین الان خواندم که رییس دزدها گفته "دروغ" است، چند میلیون دلار بیشتر نبوده!>>>
Ali Ohadi
29-Jun-2011 (one comment)
پرده ها را می کشیدند، پنجره ها باز می شد تا هوای دم کرده ی قلعه تازه شود >>>
Ali Ohadi
19-Jun-2011 (2 comments)
منجمی به خانه در آمد، یکی مرد بیگانه را دید با زن او به هم نشسته، دشنام و سقط گفت و فتنه و آشوب برخاست>>>
Ali Ohadi
03-Jun-2011 (3 comments)
فیلمبرداری "انتخابات 35" به سلامتی آغاز شد. صحنه ی اول؛ دعوای زرگری محافل قدرت، همین چند هفته پیش کلید خورد.>>>
Ali Ohadi
22-May-2011 (3 comments)
آنچه امروز کف دست رژیم مانده، سفلگان فرومایه ای نظیر "اژه ای"، حداد عادل، احمد خاتمی، علم الهدی و... هستند. در واقع دست نظام به ته دیگ خورده>>>