همنشین بهار
25-May-2012
از شما دعوت می‌کنم ویدیو را ببینید: >>>
همنشین بهار
21-May-2012
بسیاری از ما در «زندان دیروز و فردا»، دیروزی که گذشت و فردایی که هنوز نیامده، «حال» را اسیر کرده ایم >>>
همنشین بهار
15-May-2012
در این مورد توضیح کافی نیافتم. تصمیم گرفتم آن مقدار بسیار ناچیزی را که یادگرفته ام اشاره کنم>>>
همنشین بهار
11-May-2012 (one comment)
شاهین نجفی از «حق تمسخر» The Right to Ridicule (که در میان متفکرین عصر جدید رانالد دوارکین Dworkin Ronald به آن اشاره نموده)، استفاده کرده است>>>
همنشین بهار
07-May-2012
از شما دعوت می کنم ویدیوی زیر را ببینید >>>
همنشین بهار
07-May-2012 (one comment)
میلیاردها سال است ماه همیشه یک روی خود را به ما نشان می‌دهد و به گِردِخودش و به گِردِ زمین می‌چرخد\>>>
همنشین بهار
27-Apr-2012 (5 comments)
از شما دعوت میکنم ببینید. >>>
همنشین بهار
21-Apr-2012
این ویدیو (رویدادهای ماه فروردین)، ششمین بخش از تقویم تاریخ صوتی – تصویری است که برای نخستین بار در وب فارسی ارائه می‌شود>>>
همنشین بهار
21-Apr-2012
بسیاری از ما با اینکه زیاد به آسمان نگاه می‌کنیم، ماه را نمی‌بینیم. نه به این خاطر که مثلاً هوا ابری است یا هلال ماه دیده نمی‌شود>>>
همنشین بهار
14-Apr-2012 (3 comments)
معمولاً نوشته ها، گفتارها و استدلالهایی که بر حفظ وضع موجود تأکید می‌کنند، ضدانقلابی و غیردموکراتیک شمرده می‌شوند، ولی ممکن است شایان توجه و تأّمل هم باشند>>>
همنشین بهار
07-Apr-2012 (one comment)
در خدمت به ساواک و ضربه زدن به مبارزین میهن‌مان، نقش عباس شهریاری و سیروس نهاوندی بسیار برجسته است>>>