تقویم تاریخ، رویدادهای ماه فروردین

همنشین بهار
by همنشین بهار
21-Apr-2012
 

تاریخ بیداری و فداکاری نیاکان ما که گاه با بی‌خبری از اوضاع زمانه و دست کم گرفتن هشیاری ضدانقلابی استعمارگران همراه بوده، برای بیشتر ما غریبه است. باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم. گذشته، نگذشته است. گذشته، پیش درآمد اکنون است.

این ویدیو (رویدادهای ماه فروردین)، ششمین بخش از تقویم تاریخ صوتی – تصویری است که برای نخستین بار در وب فارسی ارائه می‌شود.


Share/Save/Bookmark

more from همنشین بهار