«رافق‌تقی» ‌Rafiq Tağı و‌ قصّهِ‌ هولناکِ‌ ارتداد

همنشین بهار
by همنشین بهار
13-May-2012
 

 قتل ضّد انسانی «رافق‌تقی» نويسنده آذربايجانی نشان داد که با «خدا + خرافات» می‌توان قابيل شد، به کلاغ اقتدا کرد و گور برادر را هم کند، می‌توان يهودا شد و در شام آخر، مسيح را به دشمن فروخت، می‌توان «يزيد» شد و «بايزيد» را کشت و «هَل مَن مَزيد» سر داد. می توان زبان «لوچيلی وانينی» Lucilio Vanini را بريد و سپس او را خفه کرد و سوزاند، می‌توان «جوردانو برونو» Giordano Bruno را شمع‌آجين کرد و از «ميکائيل سروتوس» Michael Servetus پزشک و متکلم مسيحی هم، نگذشت و زنده زنده در شعله ها انداخت. با «خدا + خرافات» (يا درست تر بگويم با اعتقاد آلوده به جزمیّت و جباریّت. بی‌خدا و باخدايش فرق ندارد.)، می‌توان به ابليس هم درس انانیّت داد و با «تبَر» يا «کلرات» به جان همرزم ديروز افتاد، مّرتد و ضدانقلابی اش خواند و در آتش کينه و شقاوت خود انداخت... 


Share/Save/Bookmark

more from همنشین بهار
 
Zorumbaa

از خون خواری به اسم دین حرف میزنید و تعجب میکنید؟ تعجب درکجاست؟

Zorumbaa


خداوند بخشنده مهربان در یک زمانی از یک محلی در آسمان هفتم،از بارگاه خونه اصلی‌ و چار فصل خود دستوراتی به نماینده خود در این کره خاکی که در مدت شش روز  در زمان های گذشته خلق  کرده بودند فرستاده ا‌ند. کتاب دستورات سی‌ جزو و ۱۱۴ سوره و هر سوره تعدادی آیه را شامل میشود. حالا برا روشن شدن موضوع قاتلو که نوشته بودید ۳۷ مرتبه دستور آن را صادر کرده ا‌ند بد نیست بدونید الله  بخشنده و مهربان در کتاب دین صلح ، صفا،  برابری، برادری گور پدر خواهری و رواداری بیشتر از ۴۸۰ مرتبه از جنگ، جهاد، کشتار، کشتن، سوزاندن، ریختن آب جوش روی بنده های سر کش بریدن دست ،و و ،  بقیه را از کهریزک چی‌ ها یا گوهر دشتی‌یا  میتونید بپرسید. از ۱۱۴ سوره در کتاب دین ۱۱۳ تا  با نام خداوند بخشنده و مهربان شروع میشود بسم الله الرحمن الرحیم. در تمام این کتاب فقط ۶۹ مرتبه کلمه حب عربی‌ یعنی‌ عشق آمده است، جالب اینکه بیشتر آن از عشق زن و مرد، عشق انسانیت و حرمت انسانی نیست، عشق  خدا اینست که بنده ها و برده هایش عاشق او باشند، بیشتر از عشق به خودش حرف میزند، به هرحال.   به قولی: من از مفصل آن جمله، مجملی گفتم تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و اما امام علی،  قوی ترین، غول پیکر ترین، و رشید ترین امام.  باور شیعیان است که حضرت،  فقط در یک روز، گردن ۷۰۰ نفر را با شمشیر معروف خود ذلفقار-بریده است. ظاهراً همه یهودی بوده ا‌ند . حساب کنید ، حضرت تقریبا هر   دو دقیقه کله یک آدم را بریده است. از خون خواری به اسم دین حرف میزنید و تعجب میکنید؟ تعجب درکجاست؟


Oreynab

چرا که نه؟

Oreynab


 

گُل گفتی اما یه کم شُل گفتی جوون! حالیته؟

اولین مرجع فقهی رتداد برمیگردد به زمان مرگ رسول الله که عربها از اسلام برمیگشتند و مرتد نامیده شدند. بدستور ابوبکر خلیفۀ اول آنها را گرفتند کشتند یا در چادرهایشان با دود خفه کردند. خیلی قشنگ و شیک. تمام برگشتی ها از دین اسلام باید به همین سرنوشت دچار شوند. حال اگر الله این قضیه جمیله را در قرآن فراموش نموده یا پیش بینی ننموده، تقصیری ندارد. چون الله 37 مرتبه در قرآنش دستور داده قاتلو! یعنی بکشید! بهمین سادگی! حالا یارو یا محارب است یا مفسد فی الارض یا زانی یا آدامس میجویده! حالیته؟

در فقه پویای شیعه اما مزجع فقهی برمیگردد به امام اول علی که چند هزار نفر بین 4 تا 12 از خوارج را حتا بدست مبارک پخ پخ نمودنددر ناحیه گردن. در حالیکه تنها جرم آنان خروج از بیعت خلیفه بود. پس مجاهد و فدایی و سلطنتی را به هر کدام از این بهانه ها چیز کنیم خوب است. یا زهارا بپذیر

از همه جا نمونۀ مجازات ارتداد خواستی بیاوری چرا از یاسای حضرت چنگیز خان نیاوردی؟ زنده زنده میجویدند کسان خان، نه؟ 

 


Azarbanoo

Thanks for Posting

by Azarbanoo on

Very informative & Shameul for Humanity.