ماه به دیدار زمین می‌آید (ویدیو)

همنشین بهار
by همنشین بهار
07-May-2012
 

میلیاردها سال است ماه به گِردِخودش و به گِردِ زمین می‌چرخد. البته گردش آن به دور زمین نه دایره وار، بلکه در مداری بیضوی است و به همین دلیل فاصله ماه تا ما متفاوت است. ماه، هر چهار هفته یکبار از آسمان پائین می‌آید، سرش را دُولاّ می‌کند و فاصله اش را از زمین به نزدیکترین حّد می‌رساند. یکبار هم قهر می‌کند، از زمین دور می‌شود و به طاق آسمان می‌چسبد.


Share/Save/Bookmark

more from همنشین بهار