شاهین نجفی و «حقِ تمَسخر» The Right to Ridicule


Share/Save/Bookmark

شاهین نجفی و «حقِ تمَسخر» The Right to Ridicule
by همنشین بهار
11-May-2012
 

زائری تشنه زیر باران

شاهین نجفی، دو سال بعد از انقلاب در بندر انزلی به دنیا آمد. شش ساله بود که پدرش را از دست داد و بعدها نیز با اعتیاد برادرش روبه رو گشت...

از نوجوانی به سرودن شعر و ترانه روی آورد. شیفته قرآن خوانی «محمد صدیق منشاوی» بود. از هیجده سالگی نواختن ساز گیتار و آوازهای هارمونی و سلفژ را آموخت و آواز خواندن در سبک‌های راک و اسپانیولی را به صورت زیرزمینی آغاز کرد و با چند گروه مختلف همکاری نمود.

پیش از رفتن به آلمان مدتی سرپرست یک گروه موسیقی زیرزمینی در ایران بوده اما پس از دومین اجرا، از خواندن ممنوع شد.

در آلمان سرپرستی گروهی به نام «اینان» را بر عهده گرفت. سپس به گروه تپش ۲۰۱۲ پیوست که ۳ سال پیش جدا شد و یک گروه موسیقی تحت عنوان «آنتی کاریزما» را تشکیل داد که سبک‌های راک و بلوز را دنبال می‌کند.

شاهین نجفی پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸تک ترانه ندا را به عنوان یادبودی برای ندا آقا سلطان منتشر نمود. همچنین با «آلبوم توهم» با چند ترانه با اعتراضات مردم همراهی نشان داد.

در ترانه «وقتی خدا خوابه» ستم و آزار حکومت را برجسته نمود...

سال ۱۳۹۱ترانه‌ بحث انگیز «نقی، آی نقی» را منتشر نمود و نوشت:

«این کوته فکری را کنار بگذاریم که تشبیه شکل گنبد به سینه زن، و یا برافراشتن پرچم همجنسگرایان بر روی آن را تهمت بنامیم.»

...........................................

حقوق‌ انسان تنها در آزادی بیان خلاصه نمی‌شود.

اعتقادات سیاسی یا دینی هیچ فردی نمی‌تواند اصل آزادی بیان را که شرط امکان دموکراسی است کنار بزند، حزب و سازمان، یا مذهب و مرام است که باید اصول دموکراسی را بپذیرد، نه به عکس.

آزادی بیان به معنای آن است که می‌توان و این حق وجود دارد که تصاویر انبیاء و اولیاء، محمد مصطفی، عیسی، موسی، بودا، یهوه و همه نماد‌های یکتاپرستی را هم ترسیم کرد. می‌توان به ریش مارکس و انگلس و به سبیل استالین و تروتسکی نیز خندید.

اما اگر برای مثال، مضمون آنچه در ترانه آی نقی آمده، حق است، موشکافی در بزرگنمائی های مربوط به «هولوکاست» و واقعه ۱۱ سپنتامبر، جفنگ گویی های بن لادن و مصباح یزدی و کنکاش در هر ادعّای دیگری از جمله «دلائل واقعی جنگ در عراق و دروغ های بوش و بلر به مردم آمریکا و جهان»... نیز، حق است و باید راه، برای زیر سئوال بردن هر آنچه حکومت ها و گروه های سیاسی می‌خواهند «این است و جز این نیست» جلوه دهند هم، هموار باشد، در غیر این صورت صحبت از آزادی بیان، لق لق زبانی بیش نیست.

...

فیلم کردن دشمنان قسط و رهائی، دست انداختن‌ قاتلین زندانیان سیاسی و مدعّیان‌ دروغین دین و مذهب که با علم، پیشرفت و آزادی بیگانه اند، البّته و صد البّته نیکو است

ولی حساب مردم شریفی که در نبرد بین تاریکی و نور کنار گود نایستاده، کلام خدا برایشان توجیه گر شقاوت و اسارت و ازخود بیگانگی نیست، و پیش و بعد از آخوندها نیز، باورهای خودشان را داشته و دارند و از وابستگی و واپسگرائی بیزارند از مرتجعین، جدا است.

............................................

شما با تقی و نقی سرگرم باشید، ما هم کار خودمان را می‌کنیم.

آیا استبداد زیر پرده دین از درافتادن مخالفینش با عقاید و عواطف مردم حطری احساس می‌کند؟ ابدا...

به رُخ کشیدن فتوا و خیمه شب بازیهای این چنین، ردگم کردن است و هر کس این را نداند، استبداد زیر پرده دین را نشناخته است. فتوای قتل سلمان رشدی هم برای منظور دیگری عَلم شد.

برای سردمداران حکومت اهمیتی ندارد عده ای اسلام و قران و تشیع را به تمسخر بگیرند حتی خوشحال هم می‌شوند توده های روستایی و کنار شهری نحریک شوند تا بتواند جار بزند ببینید ضد انقلاب برای شما بی بند و باری می‌آورد. اینها ارزش ها را از شما می‌گیرند.

عمله ستم می‌خواهد فضای مجازی را هم درگیر جنگ های مذهبی نماید تا زخم های کهنه عود کند و چرک خودش را بیرون بریزد...

...

توجه شما را به ویدیوی زیر جلب می‌کنم:

شاهین نجفی و «حقِ تمَسخر» The Right to Ridicule

****

همنشین بهار

hamneshine_bahar@yahoo.com


Share/Save/Bookmark

more from همنشین بهار
 
daneshjoo

فکر می کنند اغلب جوانان دیگر هم مثل شاهین

daneshjoo