پرویز شهریاری و طناب دور زمین (ویدیو)

همنشین بهار
by همنشین بهار
31-May-2012
 

ریاضیدان شریف و زندانی سیاسی در دو نظام شاه و شیخ، پرویز شهریاری که با تاریک اندیشی و سکون مبارزه می‌کرد و شیفته آزادیانسان بود، در شمار کسانی است که وقتی غایب اند بیشتر حضور دارند. او اکنون نیست اما از حاضرترین حضار است.

توجه شما را به ویدیوی زیر جلب می‌کنم:


Share/Save/Bookmark

more from همنشین بهار
 
Maryam Hojjat

Thanks & Thanks for

by Maryam Hojjat on

Posting this video of Parviz Shahryri, Bozorg Mard Iran Zamin.

Dictators are against knowlege and afraid of knowledge.