TANZ

عشق پوسیده

حزب توده با خیانت، جمهوری اسلامی با جنایت - قسمت اول

06-Sep-2009 (48 comments)
فیلم "دزدان دریایی کارائیب" را به خاطر آورید و کشتی "مروارید سیاه" را ایران فرض کنید، و همه مان را نفرین زده‌های ابدی! به گناه حرکتی که در ابتدا عشق و گرمی‌ به وجودمان داد، و به لعنتی تاریخی‌ یا جبری جغرافیایی، که از آغاز جنبش مان را محکوم به شکست نمود. حالا، چه مثل نود و پنج در صدی که در ایران هستند و بر آن‌ "کشتی‌ سیاه" زجر میکشند و برای اربابانش فعلگی میکنند، و چه مانند پنج در صدی که اینور آب به زور و زحمت لقمه نانی در می‌‌آورند؛ مذاق جملگی تلخ است و طعم شیرینی‌ و عشق نمی‌‌بیند. پس، از عشق نمی‌‌نویسم؛ چون در دل‌ نسل ما سالهاست که مرده و پوسیده است. >>>

MOTHER

Empty nest

Where's my humor when I need it the most?

30-Aug-2009 (2 comments)
Humor and practicality have been my safety net through life’s ups and downs, especially the downs. Years ago, I used my imaginative mind to change those wasted summers of youth at my father’s farms into an education. While my older sister nagged incessantly about the unfairness of missing the city fun, I took the three months of life in Abbas Abad as a learning experience and tried my hands on a few native skills: field work, tending to livestock and weaving baskets. During school, whenever I came across a subject too difficult to memorize, I made lyrics out of such subjects as the table of elements, names of fossils, or human nerve passages>>>

SATIRE

Confessions of a cartoonist

Confessions of a cartoonist

Illustrating the Iranian movement

by Mana Neyestani
09-Aug-2009 (15 comments)

>>>

MAHMOUD

از لابلای اخبار

این روزها محمود خیلی خنده دار نیست

26-Jul-2009 (5 comments)
اگر شما هم مثل من این روزها با نگرانی اخبار ایران را دنبال می کنید، حتما مثل من حالتان زیاد جا نیست. من فکر نمی کنم حتی طرفداران معدود احمدی نژاد هم از اینکه کوچولوی ریزه میزه شون پیروز شده لذت زیادی برده باشند. به هر حال خشونت ها و قتل و جنایت های اخیر خیلی از پرده ها را برای خیلی ها انداخت و چهرهء واقعی حکومت ایران را هویدا کرد. اختلاف نظرهای سیاسی به کنار، هیچ ایرانی با غیرتی نیست که از دیدن صحنه های اخیر دلش ریش نشده باشد و به روح و جد و آباد هرچی دیکتاتور قاتله (چه فول سایز، چه نیم سایز) صلوات بلند ختم نکرده باشه. خیلی دلم میخواسته برم دنبال دلمشغولی هام، باغچه ام، کتابهام، شعر و موسیقی، اما امسال تابستان ما فعلا که همه اش پشت کامپیوتر و با دلهره برای ایران گذشته>>>

CHARLATANS

The All-Seasons Man

Lock up your girls; Mamuti and Essi are still loose

26-Jul-2009
Iran's Non-President Mamuti has said he is sorry that "some people do not know" his side-kick, Esfandiar Rahim Mashai, the well-known "friend of the peoples of America and Israel". Most people, of course, would thank God they've never had to get to know a charlatan who can make Mamuti look honest and educated. Mamuti, who appointed Essi as his top adviser after Khamenei took extraordinary action to prevent him from becoming vice president, says he likes him "for one thousand reasons." People would normally say "one thousand and one reasons"; but of course Mamuti is not normal.>>>

BIOGRAPHY

A Man Called Ahmadinejad

A Man Called Ahmadinejad

Photo essay: Life story of the Iranian president

by Shirzan
15-Jul-2009 (29 comments)

>>>

TREATISE

On Lying

By Ayatollah Ruhollah Khomeini

11-Jul-2009 (7 comments)
When you are accused of rigging an election and disenfranchising millions of people of their right to vote for whichever asshole that you and your asshole friends have personally vetted and approved as per your religious, political, and ideological criteria, what do you say? On the surface, it’s an outrageous claim that is, fortunately, easy to counter. If I were Khamenei or Ahmadinejad or Khatami, I would just say to the people that there is no way that I rigged the election results, for the simple fact that the process by which the very candidates up for election were selected was our way of cheating the general populace; what need is there to defraud above and beyond this?>>>

TRANSFORMATION

کی چی شد؟

مردم ایران سی سال بود از خانه بیرون نمی آمدند، حالا سی روز است از خانه بیرون آمدند و تو نمی روند

10-Jul-2009 (3 comments)
در این ماه اتفاقات مهمی رخ داد که باعث شد تعدادی از شخصیت های کشور از چیزی که قبلا بودند، خواسته و ناخواسته تبدیل به چیزی بشوند که نبودند. سید محمد خاتمی: یک فیلسوف اصلاح طلب که همه بخاطر او به موسوی رای دادند، تبدیل شد به یک فیلسوف اصلاح طلب که همه بخاطر موسوی دوستش دارند. مهدی کروبی: یک نامزد لر شجاع که اصلاح طلب بود، تبدیل شد به رئیس دیده بان حقوق بشر و رئیس سازمان زنان ایران و پس از انتخابات در شلوغی خیابانها گم شد. محمود احمدی نژاد: یک قهرمان بین المللی در عرصه خارجی و یک رئیس جمهور بدنام بی عرضه در عرصه داخلی که در عرض یک هفته تبدیل به یک جنایتکار جنگی در عرصه جهانی و یک کودتاچی بدنام بی عرضه دروغگو در عرصه داخلی شد.>>>

HUMOR

Lies and laughs

Lies and laughs

Cartoons about the presidential election

by Iranian Cartoonists
10-Jun-2009 (14 comments)

>>>

UNDERSTANDING

Let Us Heal

Let Us Heal

Photo essay: Mansour Taeed on his one-man play “Ma Jaasoos Neesteem”

by Nazy Kaviani
27-May-2009 (4 comments)

>>>

TANZ

Recession Mesession

Eight ways to make the best of the hard times

08-Apr-2009 (8 comments)
This is by far the best way to improve your financial situation. You can move to a country with a maid who will cook and clean for you all for the price of renting out your apartment. If you do not have an apartment you can work as a maid or cleaner in a developing country. The fact that you speak English and know the difference between wipe and smear will stand you in good stead. Too many cleaners in third world countries smudge rather than blitz. There is of course a moral issue – what happens to the native workers if we go getting their jobs? Screw them. How many third world people have come to the West over the years and taken our jobs here? It’s payback time>>>

NOROOZ

پنجره ای بسوی بهار

دوباره بهار و نوروز آمدند و زنگار از مینای کاشیکاری خاطرات میزدائیم

20-Mar-2009 (24 comments)
برای برخی از ما ایرانیان مقیم درغربت که از دوستان و فامیل دور هستیم، آن نوروزهای پرهیجان و شادی آور سالهای دور، دیگر تبدیل به رد و بدل چند تلفن تبریک و شش هفت تا تعارف معمولی و خوش بشهای زورکی شده اند. دو روز اول سال نو کم و بیش و بیهوده صرف نشستن و گرفتن شماره تلفنهای ایران میشود. فیزیک ذرات یکطرف و گرفتن چهل و هشت شماره تلفن پشت سرهم یکطرف. این براستی باد در هاون کوبیدن است و اگر گهگاهی هم یک شماره جواب دهد، شخص آنطرف خط میگوید "اشتباه گرفتی جونم!" در یکی از همین شماره گیری های پارسال خانمی خوش صدا گوشی را در تهران برداشت و همان اول کار گفت "جونم"! آنور دنیا در یک کشور اثنی عشری خانمی بیمقدمه میگوید جانم، خوب شما بودید چه میکردید؟ قند در دل آب کردیم که دیگر پنجاه درصد آن درست شد و فقط مانده که کارتهای دعوت چاپ بشوند>>>

SEXES

Score

Storm over football match between male and female teams

04-Feb-2009 (9 comments)
Something interesting happened in the city of Tehran on January 20th. For the first time in the history of the Islamic Republic of Iran an all-female soccer club played a match against an all-male team comprised of players between 15 to 18 years of age. As expected, the event did not sit well with Islamic authorities and coaches of both teams were fined and suspended. The managers of Estegllal soccer club who organized the match were hoping that the incident will quickly blow over... not a chance>>>

OPIUM

خاطرات شاطر علی – 2

درد سرهای یک معتاد مسافر!

29-Jan-2009 (4 comments)
فکرش رفت تو خاطرات اروپا رفتن بچه محل ها زمان شاه. یادش اومد که برو بچه ها میرفتن آلمان بنز میاوردن!آخه بنده خدا نمیدونست که اولین قدم در راه حج پاک کردن مال و اموالشه! ملاهه بهش حکم کرد که اول باید همه قرض و قوله هاتو بدی. بعدش باید مالتو پاک کنی! یعنی مالیات شرعی ات رو به خدا بدی! ترجمه اش این بود که باید خمس و ذکاتت رو بدی به من (یعنی آقا پیش نماز محله)! خلاصه اینکه شاطر علی بخت برگشته اول رفت یه چرتکه خرید و شروع کرد به حساب و کتاب.سه، چهار هفته بعدش شاطر بلیط و پاسپورتش حاضر بود و روز شمار پرواز به جده بود. در نتیجه ملای محل چندین میلیون تومن ثروتمند تر شده بود!با نزدیک شدن سفر طولانی خارج از کشور، شاطر روز به روز فکرش مشوش تر و مشغول تر مشگل اصلی اش میشد!>>>

BLOGGERS

Stop it…

Surely, nothing is easier than sitting in the basement of your parents’ house in North America and telling Gazans and Israelis “Lengesh Kon.”

19-Jan-2009 (17 comments)
I was reading the other day that to protest the massacres of Palestinians in Gaza, a popular political blog community has asked its members to stop blogging and go on a symbolic strike for one day. The idea was to call attention to atrocities committed by Israel by denying readers access to blogs for 24 hours. Shit, I’m all for that. As a matter of fact, I’ll pay all the bloggers around the world to take a week off and let the fucking internet breath. Do you bloggers ever take vacations? For god’s sake, stop polluting the internet with your self-serving, virtual hallucinations? Don’t you guys have jobs? How come your laptops don’t get infected with virus?>>>