عشق پوسیده

حزب توده با خیانت، جمهوری اسلامی با جنایت - قسمت اول


Share/Save/Bookmark

عشق پوسیده
by Shazde Asdola Mirza
06-Sep-2009
 

PART 1 PART 2

بر قرار کردن ارتباط منطقی‌ بین گوز و شقیقه از همه آسانتر است، که اول بدان میپردازم.  پریروز، چند کلمه ای در مذمت حزب توده و رابطه بیمارش با خمینی جلاد نوشته بودم؛ که به یکی‌ از "رفقای" سابق حزب برخورد.  او هم دو صفحه نوشت - اولی‌ داستان و دومی‌ فحش به "شازده".  بنده خدا، از حول حلیم توی دیگ افتاد و آنقدر در حمله پیش رفت که وقتیکه از میهمانی به خانه برگشتم، مطابق معمول خسته و ملول، با خواندنش داشتم از خنده روده بر میشدم!  خدا، خریت و خنده را از من و شما نگیرد!

مثل برادران گمنام و زحمتکش اوین، پرسیده بود: نام، نام خانوادگی، محل سکونت و عکس ۶ در ۴.  از ترس به خودم ریدم و دیدم که باید حداقلی را فاش کنم!  پس لااقل اعتراف می‌کنم، که چرا می‌‌نویسم.

فیلم "دزدان دریایی کارائیب" را به خاطر آورید و کشتی "مروارید سیاه" را ایران فرض کنید، و همه مان را نفرین زده‌های ابدی!  به گناه حرکتی که در ابتدا عشق و گرمی‌ به وجودمان داد، و به لعنتی تاریخی‌ یا جبری جغرافیایی، که از آغاز جنبش مان را محکوم به شکست نمود.  حالا، چه مثل نود و پنج در صدی که در ایران هستند و بر آن‌ "کشتی‌ سیاه" زجر میکشند و برای اربابانش فعلگی میکنند، و چه مانند پنج در صدی که اینور آب به زور و زحمت لقمه نانی در می‌‌آورند؛ مذاق جملگی تلخ است و طعم شیرینی‌ و عشق نمی‌‌بیند.

پس، از عشق نمی‌‌نویسم؛ چون در دل‌ نسل ما سالهاست که مرده و پوسیده است.  سکس شاید، مشروب البته، افیون هر وقت که برسد؛ اما عشق، اما امید؟  از پوسیدگی و مرگش مینویسم، که عزاداری صنعت دیرینه ماست.  در فراغ عشقی که کفن شد، که کود شد تا درخت نفرت و خشم سیاهمان را بارور کند.  نفرت از دین، تنفر از مسلک، خشم به راست به چپ به شمال و به جنوب.

بقول اخوان ثالث: "باغ بی‌ برگی، که می‌گوید که زیبا نیست؟

داستان از میوه‌های سر به گردون سای، اینک خفته در تابوت پست خاک، می‌گوید!"

بهترین غذا‌ها را می‌خوریم و طعمشن را نمی‌‌چشیم.  زیبا‌ترین مناظر را می‌‌بینیم و لذتی نمی‌‌بریم.  قلبمان و روحمان تا ابد اسیر آن‌ "کشتی‌ سیاه" است.  یا شاید، تا وقتیکه آن‌ طلسم را بشکنیم؟  ذره ذره آن‌ گنج امید را که به سرقت رفته، بیابیم.  دانه دانه آن‌ ارواح زجر دیده و جان باخته را شاد کنیم.  برگ برگ آن‌ خاطره‌های رنج و درد را از سیاهی نفرین و لعنت ابدی بشوییم.  سپس همه را در چلواری سپید بپیچیم، آغشته به خونی نو، از عاشقان نسلی جدید.  تحفه و قربانی برای خدایان کهن.  شاید آن‌ بقچه خاطرات، ملقمه ایده ال‌ها و تلاقی افکار، اینبار نجاتمان دهد؟

نقطه ضعفمان، پاشنه آشیل و چشم اسفندیار مان در همین خون است.  باید از تبار ما باشد تا گناهان و خطا‌ها مان را بشوید!  لاجرم بر دوش جوانان است، که باقی‌ را جان و رمقی نیست.  نسل قبلی‌ یک بار داده و هنوز جای دادنش درد می‌کند!  چه اندازه؟  چقدرش کافی‌ است؟  مخملی با صد نفر؟  قهر آمیز با چند هزار؟  جنگ داخلی‌ و چند ده هزار؟  حمله خارجی‌ و صد‌ها هزار؟  آنها که فرزند دارند می‌دانند که، هر قطره‌اش برایمان دریاست!  با وجودیکه می‌دانیم الزامی است، نمی‌‌توانیم باورش کنیم.

اینجا، دانسته و ندانسته، همه مان در همان تلاشیم.  یکی‌ شعر مینویسد، دیگری تئوری می‌‌بافد و سومی‌ داستان سرایی می‌کند.  در این "نمایش زنده" سهم شازده این است؛ دلقک بازی و لوده گری.  وصل کردن گوز به شقیقه، حتی گوزیدن به شقیقه، مال خودش و دیگران.  اما اعترف می‌کنم که توطئه واقعی ام، مثل هر دلقک مناسبی، گفتن چیز‌هایی‌ است که آدمهای محترم می‌‌دانند ولی‌ نمی‌‌گویند، می‌‌بینند اما انکار میکنند، میشنوند ولی‌ به فراموشی میسپارند.

گفتن که چه عرض کنم.  نه با تئوری و تحلیل و منطق - بلکه بیشتر با فحش و قصه و مزاح.  چرا؟  چون زبان قلب خیابانی من است.  همه چشم و گوش بوده - از خیابان تا بیابان، از شهر تا ده، از فقر تا غنا، از جنگ تا آرامش - همه را بیاد دارد.  چون بی‌ نیاز است، بی‌ خیال و بی‌ غرور.  مهمتر از همه، چون پزشکم مصرف "وایگرا" را بیش از هفته‌ای یکبار، برایش ممنوع کرده است!

>>> PART 2


Share/Save/Bookmark

Recently by Shazde Asdola MirzaCommentsDate
The Problem with Problem-Solvers
2
Dec 01, 2012
I am sorry, but we may be dead.
18
Nov 23, 2012
Who has killed the most Israeli?
53
Nov 17, 2012
more from Shazde Asdola Mirza
Souri

P/S Mr Capt

by Souri on

Just to clarify one additional post:

The post below was a response to your first post. It has been posted before reading your additional post. Now let it go.


Souri

No, you didn't

by Souri on

But I, did address you. Am I allowed to do it or not?

You realize? Wow!! That shows a very great awareness of you. It doesn't take a high level of intelligence to REALIZE, what you just realized!

Gathering social support (you mean Iranian.comer) support? I let it for you. I don't need to do anything for (gathering) that. But yes, I do enjoy having the support of intelligent and articulated person like Kharmagas whom his sense of humor seems to get in your nerves, and believe it, not only it doesn't bother me, but make me smile!

What you mean by : your problem [as it is with everyone else in this site]?

Are you kidding me? Do I need to remind you to check back on your track and see how many people you engage with insults and coarse words and how many "Hate blogs" you have posted just in the couple of weeks to open the grand door for spreading your hate speech? At least I, keep a degree of civility that you have overpassed by a large measure. You call everybody's name and you ask Kharmagas not to do it?

dig be dig mige root siah? lol 


capt_ayhab

P/S Ms. Souri

by capt_ayhab on

Just to clarify one additional point, I have never been privy to issue between you and Mr. Shazdeh, even though as I said you have unjustly have jumped on my case couple of times but my comment to Mr. Shazdeh has nothing to do with issue between you two.

I feel for you when someone stalks you and uses childish names and nonoor bazi[like this mr. kharmagas with everyone else] but I assure you I had no intention of disrespecting you when I said I liked shazdeh's writing.

We claim to be adults but look at how we have been at each others throats lately. Pay a visit to my recent blogs and you will see what I mean.

Regards Madam and cheers I have nothing against your person and you should know that.

-YT 


capt_ayhab

Ms. Souri did I address you?

by capt_ayhab on

I realize that you are trying to gather social support, kinds like this malijak Mr. Kharmagas is providing, but if you allow me I rather not get involved between your issue and Mr. Shazdeh.

This is the second time you have jump in  calling me names and slandering me with no reason. And about this childish game that YOUR hero[as you put it, Mr Malijak kharmagas] I do not remember ever addressing you, or did I?

I still stand on what I wrote to Shazdhe, Politically I may not agree with all of his views, but I like his writing and regardless of your problem with him[as it is with everyone else in this site] and regardless of all the [namak parroni] by Mr. kharmagas, I stand firm on what I said about this blog. Your problem is with Mr. Shazdeh[and everyone else seemingly] and not me so do not drag me into khaleh zanak bazi as you two[you and Mr. kharmagas here] have been doing in past few days.

 

-YT 

P/S Thanks for correcting me, it is in fact lack and not lake[daryacheh], much obliged madam. At least I was not gondeh g@@2ing like our friend here. ;-)


kharmagas

Capt_Drama

by kharmagas on

This time your thick juicy chAploosi and not drama queening got you in trouble, now go take it easy! Leak your wounds!

 


Souri

Marg khoubeh vaaseh hamsayeh?

by Souri on

"You have been asked several times not to address me due to your [khaleh zanak] and childish behavior. But seemingly you insist on showing your lake of any civility and mannerism by referring to everyone with your sheepish and rude name calling."

Oh, really? Good point! You reminded me of something very important!

That was what I was talking all the long in this blog. This is exactly how I was feeling about your hero, funny character, Shazdeh!

How many times he called me madar fouladzereh, madar arous or other names, that never bothered anyone of you. You have always found him very funny. You were all cheering and applauding and even now, everybody came here to support him and his way?

How comes nobody object it when it comes from the member of your circle? How funny, that the ground is round, isn't it?

PS: and this is not "lake" but "lack" 

 


kharmagas

thanks Ayhab

by kharmagas on

You forgot Drama Queen. Thanks for the complements. How is your nose by the way?


capt_ayhab

Mr. kharmagas act your age

by capt_ayhab on

Firstly it is lumpenproletariat and not lumpanproletariat. ghabl az gondeh parooni boro yad begir jenab ;-)

You have been asked several times not to address me due to your [khaleh zanak] and childish behavior. But seemingly you insist on showing your lake of any civility and mannerism by referring to everyone with your sheepish and rude name calling.

I am asking you once and for all to refrain from addressing my person in any shape or form because there is nothing about you that I care for. Do everyone a favor and grow up and stop calling everyone with your childish names[i.e. DostAli, Daie Jan Kourosh, King Jamshid etc etc.]

I do realize that I have pi@@ed on your Wheaties[so to speak] while you used to Anony7, just grow up dude and get over it. Your childish and stupid name calling are like the game teenage girls play, not very becoming of an mature[age wise] man that you. Unless I am totally wrong.

Hopefully you will get the hint now. 

Have a good life.

-YT 


kharmagas

perhaps Shazde doesn't mind!

by kharmagas on

.... thank you guys so much, being as cultureless as I am, I kept gooleing for "horsefly" and never came up with anything that made sense!

I think Shazde doesn't mind me bringing up this .... I bet he appreciates that I sopped calling him DostAli!


Anahid Hojjati

Dear Souri, Original subtitle of this blog sucks

by Anahid Hojjati on

Souri jan, actually by discussing Kharmagas, we are making this thread much better.  Don't worry about original title and especially subtitle of this blog.  Subtitle particularly was nothing to write home about.


Souri

Pity, I haven't seen the movie...

by Souri on

I had already left Iran I think.

It seems that it was a Russian movie (?)

I thank you a lot to remind us about that great book. I remember the cover was red, but here in Wiki, they show it in yellow cover !

If you like, we will take this conversation later, for not messing up with the original titel of this blog :)

//www.amazon.com/Gadfly-E-L-Voynich/dp/140681...


Anahid Hojjati

Kharmagass is a great book and there was a movie too

by Anahid Hojjati on

As a teen-ager , I loved this book and I even saw the movie in Iran in early 1980s.


Souri

:) :) :) One of the bests !

by Souri on

Got your message through! Thanks

Links for the "Gadfly" by Ethel Lilian Voinich, translated into Persian by Khosro Homaouyn-Poor

 

//www.goodreads.com/book/show/230131.The_Gadf...

 

//www.98ia.com/News-file-article-sid-38-order...

and Please check also Wikipedia in Farsi

خرمگس (رمان) از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد خرمگس (به انگلیسی: The Gadfly) نام داستانی از نویسنده انگلیسی، اتل لیلیان وینیچ می‌باشد که در دهه ۱۹۶۰ انتشار یافت. این داستان در کشور ایران، توسط خسرو همایون‌پور و ترجمه‌ای دیگر توسط داریوش شاهین به فارسی برگردان شده‌است.

این کتاب در سال ۱۸۹۷ در انگلستان و آمریکا منتشر شد. وینیچ در این کتاب سیمای انسان‌هایی را مجسم کرده‌است که برای کسب آزادی, استقلال و حقوق اجتماعی خود دست به مبارزه می‌زنند و در این راه از مرگ نیز هراسی ندارند. «عشق»
در این کتاب مقامی ارجمند دارد.نقش اصلی این کتاب آرتور برتن است که یک
انگلیسی مقیم در ایتالیا در زمان سلطهٔ اطریشی ها بر این کشور است، او پس
از شکست عشقی خود دست به یک ماجراجویی بزرگ می‌زند و بعدها دوباره به
ایتالیا بازمیگردد و در یک گروه انقلابی به کار مشغول می‌شود.


kharmagas

Souri

by kharmagas on

Souri, years of working as an Engineer has kept me away from our rich literature, additionally dealing with people such as Capt Drama has revived my lumpanproletariat traits and I have become very cultureless,   ..... so I was wondering if you could help me with my question:
I remember reading a book titled "Kharmagas" in Persian .... I believe it was a a translation .... do you know anything about that?
#thanks


capt_ayhab

Mr. S.A.M

by capt_ayhab on

One thing that has always amazed me been the fact that when a female writer of Iranian persuasion writes a piece about sex using the most graphic description of sexual acts, her writings is awed and ooooed, she is praised with gifts of liberation, and smothered with saliva all over her writings. But when a male writer uses certain language in his writing[not the personal attacks] then he is labeled [bi adab and bi tarbiyat].

Your honestly in apologizing is appreciated, But as they say[harche mikhahad dele tangat bego]

-YT 


kharmagas

KhiAnat!? (to Shazde)

by kharmagas on

Shazde, for many years, I accused my Todehi uncle of betraial, opportunism, ...., etc. But did the rest of us fair any better? You Shahis didn't let your king down (EVEN Ardishers Zahedi syasy you did)? Didn't Shah betray himself by not communicating to us, his urge for making Iran independent during later years of his life? Didn't the "green" heroes of today including Rafsanjani betray the country by expanding the nepostom of pre IRI time to new levels? Arn't Jebhe-Melichis such as Kazemzadeh betraying the country when they advocate sanctions (really war), and are in bed with anyone including the Israelis? ....


Souri

Solo khanom

by Souri on

Kheili impress shodam. Should I thank you for that?

Sorry but I can't.


Flying Solo

Interesting

by Flying Solo on

Shazde: I sense your anger and frustration.  And thank you for writing this essay.

Souri Jan:  Shifteh and I are very close friends in real life.  We have known each other since we were in our early 20's. We are now in our late 40's and we continue to be very close.  On IC we each have our own identity. I am flattered that you would mistake Shifteh for me.  In doing so  I am afraid that you have, unintentionally, I am certain, been far too kind to me and far too cruel to Shifteh. 

As for the stories that I write, I suggest you use the correct quote. In "Homecoming" the man opened the protagonist's legs and HE said "Joon" which I understand to be the most descriptive word to express pleasure in the farsi language.  Perhaps in your world and with your values women don't open their legs or have it opened for them to receive penetration nor do the men utter their pleasure. I hazard a guess that in your world and with your values women don't pass wind either unless it smells of perfume or don't defecate unless it can be eaten for dinner.

I look forward to always reading your comments because of its courageous value and dead on honesty. I encourage you to remain fully active on this site to analyze each and every member and attempt to identify the ghosts behind every persona. You add value to this site just as Shazde adds value with his writing.  My writings are frivolous and shallow - very un-Iranian and could not possibly hold a candle to the depth that shir-zans like you bring to IC.

With very best wishes.


Souri

To Shifteh: One more thing

by Souri on

To your disliking, I have to reveal something that I never said  here before: I am a writer!

I have been writing articles in "Etelaat haftegi" and "Javana" magazine, since I was 15. What have you, been doing at that time?

I said, I am not a story teller, but never said: I can't write stories! This is not my choice, nor my job, and I don't do it for fun.

But if I want to write stories, it promise to get a wider and wiser readership than the like of stories about man/woman sexual relationship like :I opened my legs and he said : Aakh joon!

No wonder, you are not impressed by my articles. We just don't have the same values.


Souri

To Khar: khar to khar !

by Souri on

اینکه میگن "خر تو خر" شده به این میگن ها.

بابا داره میگه تو این بلاگ "بد پرسونا" پیدا کرده، من بهش میگم پس اگه میخوای بلاگتو  اصلا پاک کن، اونوقت شما تو این هیر و ویری میری تو بازار
مسگرا دنبال ویدیوی اثبات خیانت حزب توده، بعد با دوتا ویدیوی حلبی بر میگردی که روش نوشته "خیانت گروه اکثریت"!

من که اینهارو اصلا نگاه هم نکردم، نه وقت دارم نه حوصله.

هیچ تعصبی هم ندارم. ولی‌ بهت بگم که همونطور که شما به خانم روستا
میگی‌ که در مورد مصدق تاریخ رو از نو رو نویسی کرده، این داستان‌ها هم در
مورد حزب توده، برای من همون حکایته.

از نظر من، تاریخ تنها واقعیتیه که نمی‌شه اثباتش کرد ! پارادکس!

در زمان تشکیل اولیه حزب توده، که انقدر خفقان بود، که هیچ مدرک یا
اطلاع کافی‌ در هیچ زمینه امروز باقی‌ نمونده، همه این اشخاصی‌ هم که کتاب
و مقاله نوشتند، یا بر ضد یا بر دفاع حزب، داستان هایست که تحریف شده و
نظر شخصی‌ خیلی‌ در اونها دخیل بوده، بنا بر این، من روی هیچ کدوم حساب
نمیکنم.

ولی‌ در مورد حرف هایی که تو بلاگ من گفتی‌، هیچ کدوم از اون تهمت هایی
که به حزب زدند، در مورد همکاری با دولت برای شناسایی مخالفین، هیچکدوم
حقیقت نداره، چونکه من خودم شاهد عینی بودم، دیگه اقلاً خودم که میدونم
واقعیت چی‌ بوده، اگر چه نتونم به کسی‌ ثابت کنم..

همونطور که گفتم، ما حتی شعار مرگ بر این و اون هم نمیدادیم. وقتیکه
می‌رفتیم راه پیمایی تو پاریس، اجازه نداشتیم حتی یک خودکار همراهمون
باشه، در صورتی که گروه‌های کومله و اقلیت و مجاهد، همه مسلح میومدن. نه
تنها از اون‌ها کتک میخوردیم، بلکه از پلیس فرانسه هم کتک میخوردیم. حتی
یک شب رو هم تو زندان پاریس ۱۴ خوابیدیم، ولی‌ هرگز حزب به هیچکس اجازه نداد که حمله متقابل بکنه یا کسی‌ رو لو بده!

اعضای گروه‌های مخالف، با سه راهی‌ و دو شاخه و نارچیکو و امثالهم
همیشه در گوشه و کنار خیابون ها، در جلوی مترو ها، منتظرمون بودند. تا
مدت‌ها زندگی‌ به همه ماها سیاه شده بود، جرات بیرون رفتن از در خونه یا
رفتن به دانشگاه هم نداشتیم، ولی‌ از دستور حزب هم سر نمیپیچیدیم.

افرادی که به حزب توده گرایش پیدا میکردند، افرادی بودند که به اصول
دمکراتیک و (نون ویلنس) معتقد بودند. صرف نظر از همه داستانها در مورد
رهبری حزب، آععضا و هوادران، همه اشخاصی‌ بودند که به آرمان هایی انسانی‌
وابسته بودند. چطور میتونستند قبول کنند که برن یک انسان رو به جوخه آتش
بفرستند، فقط برای عقاید سیاسیش؟

سیاست حزب در اون زمان، سیاست بیان و تفهیم عقاید سوسیالیستی بود. رفتن
بین توده‌های مردم، اعم از مسلمان، کمونیست، مأیو ایست، و خلق‌های متفاوت
ایران، مثل خلق ترکمن، خلق بلوچ، خلق کرد...غیره و غیره، برای گسترش فهم
مردم در زمینه سوسیالیسم و پیش بردن اهداف حزب توده.

حالا، شما اگه اصرار داری که ثابت کنی‌، که رهبری حزب، خیانت کار بوده
و مزدور شوروی بوده، و غیره و ذالک، خیالی نیست! ولی‌ زحمت زیادیه، چونکه
جمهوری اسلامی خیلی‌ وقته که اینکارو واسه شما کرده و زحمت شما رو کم کرده
:)

من نمیدونم که خیانتی در کار بوده یا نه؟ و اگر بوده، چی‌ بوده؟

ولی‌ همونطور که گفتم، من برای همیشه، به افرادی مثل طبری و به آذین و
سایه و کسرائی و خیلی‌‌های دیگه که توده ی‌های قدیمی‌ و اصیل بودند، مدیون
هستم، چونکه باور‌های سیاسی اجتماعی من با تاثیرات زحمات اون‌ها شکل گرفته
و من هرگز از این موضوع پشیمون نشدم. به خودم و و انسان دوستی‌ خودم مطمئن
هستم و افتخار می‌کنم و همهٔ اینهارو مدیون تعلیمات این افراد میدونم.
حالا میخواد اسمشون توده‌ای باشه یا هر چیز دیگه.

اگه خواستی‌ میتونی‌ یک بلاگ خودت در مورد خیانت‌های حزب توده راه بندازی، ولی‌ من حوصله ندارم دیگه بیام اونجام سخنرانی کنم.

موفق باشی‌.

 


kharmagas

Capt Drama (to Souri, Shazde)

by kharmagas on

For respect to you both I deleted some of my comments. One I wasn't able to edit!  The deletion of my comments were NOT done for respect to Capt Drama by any means.


Khar

خانمها و اقایان عزیز لتس ال گت الانگ

Khar


 و اسلیپ این تو سام تینگ مور کامفورت بل. و بریم سر موضوع اصلی این بلاگ که بر سر خیانتهای حزب توده است شل وی. و یا موضوع حساسیه نباید و نمیشه از توی قوطی حلبی نیم قرنی -کن اف وارمز- درش اورد الان اینجا!؟ بهرحال دیدن ویدوهای زیرین بد نیست خاطرات خوب گذشته رو زنده میکنن.
.

Part 1:

//www.youtube.com/watch?v=aTbqjYVleWk

Part 2:

//www.youtube.com/watch?v=RZlRhG7irWQ


Souri

My respect to ....

by Souri on

Anahid, Irandokht, Kharmagas :) and Baharm.

Now,

If you prefer to delete your whole blog, I have no objection. 


bahram9821

A message from Rodney King

by bahram9821 on


Shazde Asdola Mirza

Thanks for the forgiveness

by Shazde Asdola Mirza on

Please, both of you delete your unkind comments to each other.

I have a "bad" persona in this show - you don't have to.


Souri

I hope you are sincere

by Souri on

I am ready to believe you, but honestly it is very hard, because:

1) you are adult and mature

2) you have had long time to change your behavior, given all the objections from many people

3) you have threatened me, right after that I came to your blog saying honestly that I was not sending you any personal comment in none of your bogs, nor in response to your abusive posts

Maybe you didn't believe me, but I want to give you a lesson of humanity and of being a good person, Sir, and I am ready to believe you now.

And don't even count on coming back with a new user name, to continue your way, because as you see, now everybody knows everybody's style .

Forgiven, but never forgotten!

 


Shazde Asdola Mirza

No I am really sad: just stop this please - don't try to "help"

by Shazde Asdola Mirza on

Sorry for using coarse language in my comments.

Sorry for any distasteful jokes in the chat room.

Please forgive and forget, and I promise to avoid doing those again!


kharmagas

Shazde must be happy! (to Ayhab)

by kharmagas on

Ayhab, ..., it appears some of Shazde's fans went way further than you did, whole headed-ly, one might say!


shifteh

Madam Souri

by shifteh on

I refrain from response and let the readership figure out who is a bully here...


Souri

Shifteh khanom

by Souri on

As much as I really want to reveal your identity, because I know who you are (and believe it, I know it since long time ago when you first betrayed yourself in a blog) but I will hold back!

I know how much you want to see me out of the chat room because I am always raining in your flirtatious parade by my presence!

But, this will not happen, dear! I will go to the chat room and talk to whom I want, any time I want.

Now, go ahead and call me again a dominating person who love the male contributers, etc.

Do whatever you want with men in this site but stop teaching me "to be proud of my womanhood" in YOUR WAY! That only doesn't catch with me.

If I get a "rape threat" message from the only person in the chat room, as the second I get into the room, what am I supposed to do?

Maybe you would enjoy the words and continue on flirting with them, but I, did a copy of the message and walked away.

I would not even talk about that (since it happened on August 24) if this individual had not posted his (poor me, I'm a victim) blog and you were not coming here (as always against me) doing your hoopla!

Stick to your values and read whatever you like from whoever you like, but don't add the fuel to the fire, each time it comes to my case!

Okay sister?