پنجره ای بسوی بهار

دوباره بهار و نوروز آمدند و زنگار از مینای کاشیکاری خاطرات میزدائیم


Share/Save/Bookmark

پنجره ای بسوی بهار
by Jeesh Daram
20-Mar-2009
 

ابر  آزاری   بر آمد  از  کنار  کوهسار                    

باد   فروردین  بجنبید  از میان  مرغزار

این یکی گل برد سوی کوهسار از مرغزار                       

وان گلاب آورد سوی مرغزار از کوهسار

(منوچهری دامغانی)

برای برخی از ما ایرانیان مقیم درغربت که از دوستان و فامیل دور هستیم، آن نوروزهای پرهیجان و شادی آور سالهای دور، دیگر تبدیل به رد و بدل چند تلفن تبریک  و شش هفت تا تعارف معمولی و خوش بشهای زورکی شده اند. دو روز اول سال نو کم و بیش و بیهوده صرف نشستن و گرفتن شماره تلفنهای ایران میشود. فیزیک ذرات یکطرف و گرفتن چهل و هشت شماره تلفن پشت سرهم یکطرف.  این  براستی باد در هاون کوبیدن است و اگر گهگاهی هم یک شماره جواب دهد، شخص آنطرف خط میگوید "اشتباه گرفتی جونم!"

در یکی از همین شماره گیری های پارسال خانمی خوش صدا گوشی را در تهران برداشت و همان اول کار گفت "جونم"! آنور دنیا در یک کشور اثنی عشری خانمی بیمقدمه میگوید جانم، خوب  شما بودید چه میکردید؟ قند در دل آب کردیم که دیگر پنجاه درصد آن درست شد و فقط مانده که کارتهای دعوت چاپ بشوند. باری، قدری با خانم غریبه تعارفات عید را رد و بدل کردیم و حرف زدیم تا آنکه گفت "خوب من بروم چون شوهرم منتظر است".  گفتم اگر شما شوهر دارید پس چرا تلفن را که برداشتید گفتید "جانم"؟ خندید و گفت در ایران امروز رسم است و خدا حافظی کردند و گوشی را گذاشتند.  بگذشته روی کردم و دیدم زمان ما رسم بود که یا "بله" میگفتند و یا "بفرمائید"  و شاید فقط یک راننده ماگیروس و هجده چرخ بود که بیدریغ و بدون واهمه میتوانست گوشی تلفن را بردارد و بگوید "جانم". چقدر همه چیز عوض شده است.

سال قبل تعداد رد و بدل تبریکات عید بین بنده با غریبه ها در اینترنت بیشتر از تعداد فامیل بود!  بیکی از اقوام در تلفن گفتیم "صد سال به از این سالها".  بلا فاصله جمله مارا تصحیح کردند و گفتند "نه، بفرمائید صد سال به از اون سالها"  که منظورشان فکر کنم زمان محمد رضا شاه بود و شاید هم احمد شاه. بهرحال روز اول عیدی زدند توی ذوق فکری ما  و مجبور شدیم نصف قوطی سوهان را ببلعیم که کاممان دوباره شیرین شود.  به یکی دیگر آمدیم تبریک بگوئیم گفتند ما امسال چون باجناق فلانی شش ماه قبل فوت کرده عید را جشن نمیگیریم و بجایش میرویم اصفهان!   گفتم آن مرحوم که اهل دین بودند و فردی فاضل و حتما اکنون در بهشت خودشان با نشمه هایشان دارند عید را جشن میگیرند و بزن و بکوبشان برپاست، شما چرا عرصه را بخود تنگ میکنید؟ پاسخ دادند "خوب رسمه دیگه". گفتم چی چی رسمه، که از تهران بروید و دراصفهان عشق کنید، خوب اگر آن مرحوم توی اصفهان شما را ببینند آنوقت چی؟

بهرصورت آنچه از مفهوم نوروز  برای ما باقی مانده تبلور افکار و خاطرات مربوط به گذشته های دور است که در صندوقی گذاشته ایم و سالی یکبار آنرا گردگیری و خانه تکانی میکنیم.
 

اواسط بهمن ماه که میرسید کک به تنبان ما بچه ها میافتاد که بهمراه پدر برویم و بگردیم دنبال خریدن لباس عید نوروز.  رسم بر این بود که اول پارچه بخریم و آستری و سپس برویم به مغازه همان خیاطی که هر سال لباسهای ما را میدوخت.  

خیاط مغازه اش در خیابان شاه آباد بین بهارستان و میدان مخبرالدوله بود. مردی چاق و قیافه اش شباهتی به ارسن ولز داشت و مهمترین خصوصیت اخلاقی وی آنبود که اگر پارچه را از خود او نمیخریدیم اخم میکرد و حتما باید یک عیبی از آن میگرفت. سلسله مراتبی باید طی میشد تا کت وشلوار حاضر شود. اول اندازه گیری بود و تعین قیمت و بعد هم چانه زدن که همیشه خیاط برنده میشد.  سپس قرار پروو اول را میگذاشتیم. این واژه "پروو" را تصور میکردم فرانسوفون ها به فارسی وارد کردند ولی بعد از رجوع به فرهنگ حییم دریافتم که لغت روسی است و بهر صورت فرقی نمیکند، چون سرنوشت ما در همان کنفرانس پتسدام ریخته شد، حالا یک لغت اینور و یا آنور. باری  بعد هم نوبت پروو دوم میشد که حداقل یکماه بین خرید پارچه تا آمادگی کت و شلوار طول میکشید و زمان بکندی میگذشت.  

یکی دوتا بعد از ظهر هم پس از مدرسه میرفتیم که کفش عید بخریم و مسیر خرید خیابان لاله زارنو بود و این باعث میشد که پدر مارا به کافه فردوس در خیابان اسلامبول برای نوشیدن شیر قهوه و خوردن نان خامه ای نیز ببرد. پدرم آنجا را باسم مصطلح "کافه سبیل"  که اشاره به صاحب آنبود میخواند که سالها قبل پاتوق خود او و بسیاری از همکلاسان دارالفنون از جمله صادق هدایت بود. از رفتار و گفتار هدایت در دارالفنون همیشه بنیکی یاد میکرد و از سکوت مداومش در کلاس و انشاء های عالی وی برایمان میگفت و تمام نوشته های او را خوانده بود ولی تا هفده سالگی مارا از خواندن آنها منع کرد. ترسش هم بخاطر گوشه های غم انگیز دید هدایت بود و نگران حال ما. ولی در کفه ترازوی قضاوت، آن روزنامه ها  و مجلات و برخی از معلمین و برنامه های رادیو اثر منفی شان در روحیه ما بسیار عمیقتر بود تا داستانهای کوتاه هدایت.   ناگفته نماند بعد که تمام کتابها و حتی نوشته های پراکنده هدایت را خریدیم، پدر یک یک آنها را از ما قرض میکرد و دوباره میخواند و دیگر انتقادی نداشت بجز آنکه میگفت "چه اصراری دارد که قهرمان داستانهایش سرانجام بمیرد".  

سالها بعد از پدرم پرسیدم که چرا بسیاری از آنها که روزی در رژیم پهلوی معروف شدند، در مرحله ای از عمرشان سر از آن یکی دو کافه در آوردند. پاسخ آنبود که اگر هدایت و کسروی، احمد دهقان و محمد مسعود ...و فلانی و جاسوسهای روس و انگلیس و فراماسونها و غیره به کافه فردوس و کافه نادری و هتل لقانطه و کنتینانتال و گراند هتل نمیرفتند، پس باید کجا میرفتند. بقیه اش یک مشت خرابه بود و شیره کش خانه و چند تا قهوه خانه و سیراب شیردون فروشی.  منظور آنکه این دوسه تا کافه نقشی فعال در قهرمان سازی ملی ما نداشتند و فقط صحنه تئاتری بودند که هر کس و ناکسی را بخود جلب میکرد و خوب و بد در آنجا در هم میلولیدند. ولی ما همیشه اسم آن کافه روهای خوب را میشنویم.  

باری درمورد خرید کفش صحبت میکردیم. از این مغازه به اون مغازه و درون کفاشی ها وقتی کفش را بپا میکردیم پدرمان مرتب میگفت "راه برو..راه برو"  و ما هم روی قالی مغازه بدون هدف راه میرفتیم بی آنکه بدانیم مقصود از این کار چیست. ولی پدر پارانویا داشت که مبادا کفش فرزندش تنگ در آید و با آنکه هرگز آن اتفاق برای من نیافتاد ولی  این تنگ درآمدن کفش و مسئله "فشار شب اول قبر" و"معاد روز قیامت" هرسه برای من یک جاذبه لب پرتگاهی داشتند که آری دیر یا زود این اتفاقات خواهند افتاد و آنوقت دیگر چه کنم؟   

بر عکس من اخوی بنده بود، که بجان عزیزتان قسم تمام کفشهائی که پدر برایش میخرید در مغازه کفاشی نه تنها اندازه پایش بودند ولی اکثرا بخاطر سوابقی که عرض خواهد شد، به اصرار پدر سه نمره بزرگتر پیشنهاد و خریده میشد و روز اول عید بخاطر بزرگی کفش که معمولا رنگ آنها نارنجی در میامد و هنگام راه رفتن جیر جیر هم میکرد، برادر ما از خجالت آب میشد که چرا کفشش این چنین بزرگ است.  ولی درست از همان روز دوم عید بطور معجزه آسایی یا آن کفش تنگ میشد و یا پایش را میزد و یا پاشنه یکطرفش کنده و گم میشد. او هم پشت آنهارا میخواباند و تبدیلشان میکرد به نعلین. پدر هم بخاطر نظم و ترتیبی که در زندگی و لباس پوشیدن داشت، خواباندن پشت کفش آنهم توسط فرزند ارشدش دیگر پائین ترین اضمحلال و تباه فرهنگی بود و پیش در آمد سقوط در ورطه گرایشهای اثنی عشری. لذا، تا آخرین روز حیاتش در خانه ما کسی حق نداشت جلوی او کفشش را تبدل به نعلین کند.  حقیقت آنکه  برادر من از پوشیدن کفش نو متنفر بود و برای کهنه کردن آن، بیست روز قبل از عید شروع به پوشیدن کفش عید میکرد و روز اول سال نو هم قبل از آنکه در منزل عموی بزرگ واقع در امانیه را بزنیم، او به بهانه ای مقداری خاک و گل به دور و بر کفشهای خودش میمالید که قدری کهنه جلوه کنند.  آری، ما فرزندان خیابان نایب السطنه هرکدام برای خود پیچیدگی های روحی داشتیم که مشابه و مانند آن فقط  درداستانهای فرانتز کافکا مشاهده میشود،  تازه آنها هم خوبانش بودند و از ما بهترون.    

مرحوم ابوی معتقد بود که در سال نو باید تمام جامه انسان نو شود، حتی زیر پیراهن و زیر شلوار و بهمین دلیل یکی دو تا شورت اضافه نیز برای ما میخرید.  حالا بقیه سال اگر شپش از سر و کول ما بالا میرفت کسی ککش نمیگزید ولی آری در نوروز همه چیز باید نو میشد. بعد هم ایشان اصرار داشت که علاوه بر زدن کراوات یک دستمال ظریف پوشت رنگی و شیک نیز برای کامل شدن ژست بدرون جیب کوچک سمت چپ بالای کت ما فرو کند و مقداری از آن بیرون باشد و حالا بیا و درستش کن.  البته ما در فیلمها مشاهده میکردیم که امثال کاری گرانت در موارد اضطراری  حتی حاضر میشدند پوشت خود را به خانمهای زیبا برای پاک کردن اشکشان و یا اگر عشق واقعی بود و یا زن خیلی زیبا حتی برای گرفتن آب بینی، تقدیم کنند. ولی در مورد بنده در آن سن و سال بین شش و هشت تنها فایده پوشت آنبود که برادر بزرگتر در میهمانیها و جلوی بچه های آشنایان و غریبه با استفاده از پوشت بنده اقدام به گرفتن دماغ یا پاک کردن کفش خود میکرد و موجب شلیک کرکر خنده بچه ها و البته بیرون آمدن جدیدترین کلکسیون فحشها از دهان بنده میشد. برادرم گاهی هم کراوات کشی من را پائین میکشید که همه بدانند که کراوات واقعی نیست و لذا درپایان عید هشت سالگی به پدر اولتیماتوم دادم که من دیگر هرگز کراوات کشی نخواهم زد و ایشان هم با پوزخندی آنرا پذیرفت و طرز گره زدن را بمن آموخت.  

کم و بیش من و برادرم از دستمال ظریف پوشت خیری ندیدیم و البته برادر بزرگتر این واقعیت و عدم رضایت را کنار سفره هفت سین و درست ده دقیقه قبل از تحویل سال نو و درست موقعی که پدر داشت آماده میشد بخواندن "یا مقلب القلوب و الابصار...."  با نق نق به پدرمان گوشزد میکرد که "حالا نمیشه این پوشت را ما نذاریم..." که آقا چشمتان روز بد نبیند و مرحوم ابوی مثل هفت ترقه منفجر میشد و فحش و نا سزای او با حالتی نیمه طنز به زمین و زمان، و مخصوصا وزیر فرهنگ، که از قرار مسئول تربیت صحیح و یا کجروی های ما بود و آباء و اجداد کلیه سران لشگری و کشوری فضای خانه را پر میکرد، ولی لحظه ای بعد دوباره بگونه ای معجزه آسا بر میگشت سر سفره هفت سین و ادامه اجرای مراسم سال نو و برادر نیز موقتا کوتاه میامد.....حول حالنا الی احسن الحال... و سال نو تحویل میشد و در رادیو نقاره میزدند و نوار "آمد نو بهار" خانم دلکش پخش میگردید...و بعد از صحبت آقای راشد، شاه با جمله "نوروز باستانی را..." سخنرانی سال نو خود را آغاز میکرد. پدر بدقت به نطق شاه گوش میکرد، گویی قرار بود که شاه خبر مهمی را اعلام کند.

از آن روزگار چند چیز باقی مانده است. خاطرات صوتی، منظره ها و خاطرات بویائی.

از چهار شنبه سوری شروع میشد. بوی پهن باغچه ها مخلوط با عطر گلهای بنفشه. بوی هفت ترقه و انفجارچوب پنبه زیر پا. دود فشفشه و موشک و آتش بازی و رنگهای زیبای آن، بوی بته در حال سوختن و بوی دود نارنجک های ریز و درشت و کوزه جنی، بوی ترقه های نواری که درون هفت تیرهای نقره ای رنگ منفجر میشدند. منظره اردکهای رنگین شمعی که روی آب حوض میگذاشتیم و اگر یکروز هوا قدری گرم میشد روی حوض وا میرفتند. بوی صابونهای نو که با با برای عید میخرید.   منظره سفره هفت سین و ماهی قرمز درون تنگ آب.  بوی ترش ته بشقاب گندم سبز شده، بوی سمنو،مزه گس سنجد، بوی شمع شب عید، بوی صفحات قرآن وقتی آنرا میبوسیدیم و بوی تمام چیزهائی که درون اتاق مهمانخانه بودند و در را که باز میکردیم مثل یک سمفونی با احساسات ما بازی میکردند و در را که میبستیم تا چند دقیقه در هوا کش میامدند. منظره آشپزخانه و بوی فلس و پولک های ماهی تازه و قتی آنرا تمیز میکردند.  بوی سبزی پلو و سیر سبز درون آن. بوی ماهی سفید در حال سرخ شدن، بوی ماهی دودی، بوی برانی، کوکو و نارنج تازه.

خاطره مشقهای شب عید و معلمان بیرحم که چگونه از ما انتظار داشتند آنهمه تکالیف را انجام دهیم و آنهمه مشق ریز و درشت را بنویسیم و ناله قلم نی در پیچ و خمهای حروف بیمصرف و مرکب درون دوات و بوی ترش لیقه درون آن و منظره قالی نفیس مادر بزرگ و کابوس ریختن مرکب بروی قالی او و آمدن روز قیامت و برخاستن مردگان و روز جزا مجموعه ای هستند از آنچه در صندوق خاطرات باقی مانده است.

منظره لباس نو عید که در کمد آویزان بود و کنارش کفش نو و جوراب و پیراهن سفید و کراوات کشی.  خاطره رفتن روز اول عید به خانه عموی بزرگ و بعد مادر بزرگ ولی قبل از آن توقف در عکاسخانه کهنموئی سر سه راه امین حضور و گرفتن عکس خانوادگی با مادر و پدر و آن ژستهای کذائی.

بوی رشته پلو با مرغ برای شب دوم عید و آن برق زدن های روغن خوش بو روی رشته های برشته شده و قهوه ای.

خاطره ورود به اتاق میهمانی در خانه های خویشان و اقوام. شکستن سکوت درون آن اتاق ها با ورود میهمانان و بوی خوش انواع گل و میوه که هر کدام قابل تفکیک و جایی برای خود داشتند.  بوی گل یخ، بیدمشک، سنبل و فنره، سیکلامن، شب بو، لادن و میخک.  ظروف نقره ای نفیس با کنده کاریها  و نقوش قلم سیاه.  بوی نقل یاس، شیرینی کشمشی و بادامی،  نقل بادامی و مسقطی،آب نبات ژتون و شکلات سیاه، باقلوا،توتک بادامی رنگی، سوهان عسلی، نان نخودچی و بادام سوخته، پرتقال و سیب و انواع آجیل و بوی توتون سیگار درون جعبه های نقره ای.  

شوق گرفتن عیدی، سکه ها و اسکناسهای نو و بوی آنها. بوسیدن دست عمو و مادر بزرگ. بوی عطر "ماگریف" خانمهای زیبا و ادکلنهای "راوول" و "رودور" با با که از عطر فروشی در خیابان باغ سپه سالار میخرید.  بوی کت و شلوار نو، بوی کفش نو و جوراب نو. خاطرات رفتن به سینما و دیدن چند فیلم در دو هفته نوروز. کمدی های نورمن ویزدم و جری لوئیس و فیلمهای دوریس دی، سوفیا لورن، ناتالی وود و گری کوپر و جک پالانس و مارلون براندو و بوی ساندویچ های بیرون سینما، مخصوصا ساندویچ و همبرگر مغازه "تایل" که خدا پدرصاحبش را بیامرزد بهترین ساندویچ را در تهران آنزمان میساخت و محلش روبروی سینما پردیس، کوچه گل سرخ واقع در چهار راه مخبرالدوله بود.  

عطر نرگس، طراوت نعناع ترخان و تربچه های بهاری. نم نم باران در بعضی روزهای عید و گرم کردن دستها  روی بخاری نفتی،  گاهی در ایام نوروز برف هم میامد. نشستن زیر کرسی و تماشای مادر بزرگ آنطرف اطاق در حال خواندن نماز و بعد نوشیدن چای تازه دم با شیرینیهایی که او بما میداد و سرو کله زدن و کلنجار رفتن با تکالیف مدرسه مان.

آنچه ایرانیان را سه هزار سال در بزرگداشت نوروز متفق و یکصدا نگاهداشته است سنجد و گرد سماق نیست، سریش اصلی این پیوستگی، عمق تاریخی و تاثیر آن در خمیره، نهاد، سرشت و مزاج قوم ایرانی است.  امسال هم نوروز را با شادی درون بوستان خاطرات جشن میگیریم  و فردا نیز مهمان طبیعت خواهیم بود.
 

پنجره

نم نم باران آمد و دوغوک در درازای شب گرم صحبت

و آن جغد در لای شاخه های بلوط  

صبحگاهان پنجره را بطرف بهار باز کردم

و نسیم از شرق  بوی  یو نجه تازه را رقص کنان به ارمغان آورد

درختان شکوفا میشوند

اول بادام وسیب و بعد گوجه و هلو

و امروز از پنجره گلهای بید مشک را میبینم

و بعد صدای ناقوس کلیسا

و سگها از راه دور

پرندگان بازارشان  گرم

آفتاب هم لحظه ای پیش طلوع کرد

عطر قهوه در هواست

و بوی نان گرم

فردا ارغوان گل خواهد داد

و بار دیگر پنجره را بطرف بهار باز خواهم کرد


Share/Save/Bookmark

Recently by Jeesh DaramCommentsDate
زهرا سلطان و کهنه گوهی تاریخ
8
Oct 18, 2012
جمهوری آریایی ایران
17
Mar 03, 2012
بهار ایرانی
15
Feb 17, 2012
more from Jeesh Daram
 
Azarin Sadegh

So Sweet!

by Azarin Sadegh on

Dear Jeesh,

I love your writing; so effortless and so sweet! You took me to those years when Nowruz and days of "Eid" was still the most important event of the year for me...Thank you for sharing your beautiful writing (and sweet/bitter memories) with us!

Looking forward to reading more from you, Azarin 

 


default

missing it all ...

by Exhiled (not verified) on

in here and alone, in a country where almost nobody has ever heard of Persia or has a clue where Iran might be on this planet, let alone what Norooz is, reading your beautiful memoires made me feel being home for a while, being at work amongst the Europeans, I felt like being at home, preparing for another party or going out to visit family and friends, I did truly smell the same odeurs and saw the same flowers, sunshine, rains, clouds, streets, people, cars, cloths, shoes, smiles, movies, music, you name it and felt like it is indeed ' Norooz " again.

I didn't call anybody this Norooz and didn't send any cards either. why? cause it will only make me cry and feel abandoned, so I avoid it, I ignored it until I now read your story and will surely make it up with my family now we are still celebrating Norooz.

Thank you


IRANdokht

Happy Norouz dear JD

by IRANdokht on

This is another beautiful piece from you that was an absolute pleasure to read as your work always is. You know I love your style and your sense of humor, but this time you brought tears to my eyes too. 

Thank you for sharing your memories and for the great description of what Norouz means to us all.

Doosteh aziz Eidet mobarak! I wish you a wonderful new year.

IRANdokht


default

JUST AS......

by maziar058 (not verified) on

JD you brought tears to so many readers ;of joys and sweet past memories; THANK YOU and may ahuramazda bring you a 2009 silver 2 doors MAZDA for your contribution.


default

دوباره بهار و نوروز آمدند و زنگار از مینای کاشیکاری خاطرات میزدا

Faribors Maleknasri M.D. (not verified)


اي دريغ از ما اگر کامي نگيريم از بهار


default

thank you you took me to my

by Anonymous on

thank you
you took me to my childhood,while i was reading i cried and loughed as same time


Ari Siletz

Wonderfully refreshing!

by Ari Siletz on

Read it twice. The first time for the laughs, the second time for the tears.  

Jeesh Daram

Virtual Nowruz gathering

by Jeesh Daram on

This was a great "deedo-baazdeed" of Nowruz at 4th dimension, thanks to the Internet. My first couple of days of this new year is filled with joy of seeing the smiling face of JJ on his journey to South Mexico, the kind words of Souri, Maryam, Flying Solo, Monda (the eternal), MPD with his nice story, encouraging words of Fatollah and Majid, and thanks Azadeh for the lovely poem by Browning which made my day and a huge surprise to see Norman Wisdom's clip and his signature laughter. Also kind words by Flying Girl, Visitng Writer, Mehbod and Ay-nak and Simin and lovely words of Leila and Sepideh. Thank you Ari (as always), Anon, Faribors, Maziar for the sports car and Irandokht's ubiquitous kindly support.

I generally shy away from responding to readers' comments below my articles, but this I felt was a true Nowruz's virtual forum and a must note of appreciation to all of you. What a fine and noble people.....


default

Oh my God....

by Sepideh S (not verified) on

Beautifully written.
I read this loudly for my husband. We both Loved it
and at end I couldn't stop myself from crying.
your story touched our hearts.

very happy to read this story
Have a very very Happy NowRouz


default

Thank you

by LM (not verified) on

Thank you for the journey back in time with your piece to the days of innocence. It exudes the scent of love, laughter and happiness.
I miss you when you don't write for us.
Eidetoon Mobarak Basheh.
Leila


default

correction!

by Simin S (not verified) on

Dear JJ,

I hope you don't mind my fozooli! I think you meant Cheghadre ( how much!, too much )instead of Cheghar!
I like your website.


default

What a beautiful piece. As

by ay_nak (not verified) on

What a beautiful piece. As I read it, so much of my own childhood came alive, not to mention the present. I have been away from Iran for so long, and I dont know how the kids think of Norouz or ChaharShanbeh Souri these days.

Perhaps these are the memories of a generation that is passing away and with us a particular way of celebration that was only known to us will fade.

But Norouz stays, the same way it has for who knows how long, and I try to make my kid know as much as I can about it and share my experience, as he is making his own.

Thank you for this great piece.


default

عجیب دلم گرفته امشب

Mehbod (not verified)


خیلی‌ ممنون برای یاد آوری آن سالهای گذشته که بیشتر شبیه رویاست تا حقیقت


default

Zendeh baad

by visiting writer (not verified) on

It is such pleasure to read you. You have serious talent.


default

So Happy that you are back...! :-D

by Flying girl (not verified) on

Gosh.. it is SO great to see those two words: "Jeesh Daram"... Where have you been? I have mised you (and I am sure I am not the only one) and so very great to see your wonderful writings again.. Saale Nouye shoma ham Mobarak. Hope to see more of you in the new year.


Majid

دوست عزیز

Majid


 

ما در این سایت تقریباً همیشه از تو مطالب طنز خوندیم ، ولی این نوشته ات چیز دیگه ای بود!
با این دید در مورد گذشته هامون جات تو این بلاگ خیلی خالی بود...........

//iranian.com/main/blog/majid-6

امیدوارم با قدرت قلمی که داری در اینمورد بخصوص بیشتر بنویسی، نوروزت فرخنده.


Azadeh Azad

Dear JD

by Azadeh Azad on

Thank you for this nostalgic reminiscence of Nowruzes gone by. I also loved your poem at the end. This one is by Robert Browning:

The year's at the spring,
And day's at the morn;
Morning's at seven;
The hill-side's dew-pearled;
The lark's on the wing;
The snail's on the thorn;
God's in his Heaven—
All's right with the world!

And this sketch by Norman Wisdom whom we all loved is my Eidi to you.

Cheers,

Azadeh


default

enjoyed it immensely

by Fatollah (not verified) on

thanks a lot, happy nowrooz and happy new year!

F


Flying Solo

.

by Flying Solo on

.

 


default

Brilliant piece JD!

by Monda can'tlogin (not verified) on

You have no clue how blessed I feel right this moment having read your words. As Souri va JJ said already, for me too this is the best Eidi. I only have my words of gratitude to give you back. I wish you the happiest New Year!


Multiple Personality Disorder

اولین کت و شلوارِ من

Multiple Personality Disorder


خواهش میکنم کسی از من ایرادِ املائی یا انشائی نگیره که من در مقایسه با آقای جیش از زیر صفر هم پائینتر هستم .  تایپ اینگ فارسیم هم خوب نیست.  لغط تایپ اینگ را هم به فارسی نمی دونم چی می شه.

آقای جیش، این حکایتِ جناب عالی من رو یاد زمانی انداخت که پدرم قبل از فرا رسیدنِ نوروز من رو همراه دو برادر دیگرم که از من بزرگتر بودند به یک خیاطی برد که کت و شلوار برامون بدوزه.  دو برادر دیگم عیدهای پیش اینکارو کرده بودند و خیلی از منِ مظلوم واردتر بودند.   هر چه این پدرِ روان شاد به اون خیاطه می گفت که کت و شلوار اون ها رو گشادتر درست کن،  چون در حال رشد هستیم، برادرهای من هی مقاومت می کردنند و با خیاط و پدر چونه مزدنند، مخصوصاً اون برادر وسطی که خیلی ژگلو بود و کتِ آخرین مدلِ الویس پرسلی ئی سفارش داد.  منِ بدبختِ بی تجربهء بی زبون اصلاً بلد نبودم چی می خواهم و چی بگم.  بهر جهت، همینو بگم که وقتی این کت و شلوار اولین من تمام شد اینقدر گشاد و بی ریخت بود که فقط یکی دو بار به زور اونو پوشیدم و بعد هم فکر می کنم مادرم داد به یک پسرِ از من مظلوم تر.

بهر جهت، باز هم  شاهکار کردی و خیلی تشکر می کنم از اینو و از لطفهای دیگر.

 عیدِ شما مبارک


Maryam Hojjat

JD a master piece!

by Maryam Hojjat on

Thanks for sharing your memories of NOWRUZ and reminding us of those fantastic days at our motherland IRAN.

Payandeh IRAN & IRANIANS


Souri

Wonderful

by Souri on

Dear JD

This is the most precious gift I've got for Nowruz today! You masterfully revived all the souvenir and memories of the past. Now, again I feel Nowruz and Eid......I remembered my childhood and the joy of the arrival of Spring and all the feeling of impatience for Nowruz and Eidi and the did o baaz did of the families.........Thanks for being there and for bringing us back to our root. This was a wonderful piece.

Best wishes of health and happiness for this new year....


Jahanshah Javid

Cheghar ziba

by Jahanshah Javid on

va cheghar shirin. cheh eydi behtar az een?