daneshjoo's picture

History

Blog
View recent blog entries
Member for
3 years 14 weeks
RECENT CONTRIBUTIONS
TitleTypeDatesort icon
ما" شوکه فرشته ی نجاتت برسد"blogOct 22, 2012
شورای ملی- آیا نظر مایکل امروزهم درست است؟blogOct 16, 2012
نسل جوان وتشکیل شورای ملی blogOct 09, 2012
راهی روشن برای مبارزان راستینblogSep 28, 2012
حکومت آخوندها و درسهایی که ما آموخته ایمblogSep 20, 2012
مُلکِ ایران زنده از فریادِ توستblogAug 28, 2012
چرا ایرانیان از آخوندها متنفرشده اند؟blogAug 10, 2012
شیخ برو کلِ نظامت ببرblogAug 03, 2012
مشکل جوانان خردمند با آخوند ها چیست؟ blogJul 29, 2012
گفت آخوندی که ما نان آوریمblogJul 17, 2012
بحرتوفانی و ما در کشتی سرگشته ایمblogJul 16, 2012
با جنگ و فریب و حکمِ آخوندblogJul 04, 2012
دوستان آن ناخدای زبده و بیدار کیست؟blogJun 20, 2012
ایران چوهدف باشدهر زِنده بپاخیزدblogMay 29, 2012
یا چو بابک شو نَماد و چلچراغِ کشورتblogMay 23, 2012
مشکل جوانان خردمند با آخوند ها چیست؟ blogApr 28, 2012
ما ز نادانی دراین دام بلا افتاده ایمblogApr 12, 2012
نیایش نوروزیblogMar 17, 2012
نوروز تو شادان و لبت خندان بادblogMar 15, 2012
فکرما گر نیست ایران، نارواستblogJan 25, 2012
روز جهانی کورش شاد بادblogOct 28, 2011
ایرانیم، زِ یادِ من ایران نمی رود blogOct 25, 2011
عدالت شیخ شیادblogOct 14, 2011
شرم برما که تو را رَهبرمان می دانندblogAug 02, 2011
روحشان شاد و یادشان گرامی بادblogJul 28, 2011
گناه نابخشودنی = رهبرم کردی خری دیگر نمی بخشم تراblogJun 04, 2011
چرا مدهوش و خاموشی؟blogMay 20, 2011
سروده ای کوچک برای انسانی بزرگ - مادرblogMay 04, 2011
آخوند زمان ما چنین ستblogApr 15, 2011
سال فرخندهblogMar 17, 2011
من عاشق نوروزم و مفتون بهارم blogMar 14, 2011
کدام مستحق تریم!؟blogDec 23, 2010
تک روی پیشه ام نخواهم کردblogDec 17, 2010
عمامه شده تاج و خرافات پناهمblogOct 21, 2010
پیشنهادی به موقع و امید بخشblogJul 22, 2010
ضروری ترین فعالیت سیاسی این دورهblogJul 01, 2010
رهبر قلابیblogJun 30, 2010
از زبان آن خدا دین ساختندblogJun 01, 2010
زورگویان را فرو کش، دولتی ملی بپا کنblogFeb 07, 2010
نسل بعدی شر نمی خواهد، چو ماblogFeb 01, 2010
پا ک می سازم وطن از شر توblogJan 29, 2010
این حرف ملت ماستblogJan 14, 2010
من طالب ملتی خموشم از دست نفس کشان بجوشم blogJan 08, 2010
جانشین هرگز نمی خواهد خداblogJan 07, 2010
این گرگ کرسنه می رود راه جنونblogJan 05, 2010
ای شیخک حقه باز و شیادblogDec 31, 2009
حکومت آینده ایران باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟blogDec 22, 2009
دیشب به خواب دیدم و دانم که خواب بودblogDec 17, 2009
من تو را پاینده خواهم، کشورمblogDec 06, 2009
کشوری خواهم که امروزی بودblogDec 01, 2009
ما که بیرون از وطن سرگشته ایمblogNov 20, 2009
بیاهموطن عهد و پیمان کنیم blogNov 12, 2009
حرف آخر، حرف ما ملت بودblogNov 11, 2009
ای که گویی رهبری، رسوا شدیblogSep 13, 2009
انسانم و آگاهم خاموش نخواهم شدblogSep 12, 2009