مشکل جوانان خردمند با آخوند ها چیست؟


Share/Save/Bookmark

daneshjoo
by daneshjoo
28-Apr-2012
 

در مهمانی نوروز امسال پیمان را دیدم. جوان بیست و هفت ساله و بااراده ای که با مسافرکِشی و رنج بسیار برای ادامه تحصیل از ایران به امریکا آمده ومهمان دوستان قدیمی خود می باشد. او یکی از جوانان زیر چهل سال است که هشتاد در صدجمعیت ایران را تشکیل می دهند. مودب و مهربان و با مطالعه بود. سخنانی که می گفت،واژه هایی که به کار می گرفت و اشاراتی که می کرد نشان می داد که بیدارست، باجامعه، سیاست، و تاریخ کشورمان آشنایی بسیار دارد و مطالب را خوب تجزیه و تحلیل میکرد. از نظام آخوندی و جنبش احتمالی مردم سخن می گفت و دوستان و مهمانان دوره اشکرده بودند و هرکس پرسشی داشت.

پرسیدم مشکل جوانان خردمند با آخوندهایی که اداره ی کشور را در دستدارند چیست؟

گفت: ما درعصرعلم وتخصص زندگی می کنیم. بزرگترین مشکل ما اینست که آخوندهای ناآگاه و غیر متخصص مقامات تخصصی کشور را در اختیار گرفته اند و چنانکه شاهدیم هرروز اوضاع کشور قوی و ثروتمند ایران را بدتراز گذشته می کنند و مردم را به بی نوایی کشانده و کشور را به فنا سوق می دهند.  اینها با وعده های دروغین (خانه ی مجانی، آب و برق مجانی، آزادی..) شروع کردند و با دروغ و ریا و بندوشکنجه و قتل و چپاول به حکومتشان ادامه می دهند. اینها روسوم و ارزش های تازیان بیابانگرد عصر حجر را بجای فرهنگ زیبای ایرانی و به نام ایرانی به دنیا عرضه می کنند.   اینها چنانکه دیده و شنیده ایم هیچ احساسی درمورد ایران و ایرانی ندارند. ایران و منابع آن برای آنها ابزار هدف های دیگرست. حتی پرچم ملی ما را عوض کرده و برآن نامی عربی گذاشته اند. یک کشور دیگر در دنیا نمی توان یافت که بر پرچم ملیش اسمی به زبان بیگانه نگاشته شده باشد.  اینها باعٍث شده اند که عرب های بی نام و نشانی که صدها سال پیش درایران مرده اند بنام امامزاده، صاحب آرامگاه مجلل و خدمه و اسباب تحمیق مردم باشند ولیحتی جای آرامگاه بزرگان ایرانی معلوم نباشد. اینها گفتار و کردارشان یکی نیست. سالها با موعظه در مورد عدل امام علی وحرمت بیت المال گوش همگان را کرکرده بودند ولی اکنون در مقابل بی عدالتیهایی که برزن ومرد و پیر و جوان می رود و چپاول ثروت های ملی سکوت اختیار کرده و دربسیاری ازموارد خودشان شریک جرمند. اینها به آسانی حکم اسارت، شلاق، ضرب وشتم ، قطع دست مردم بی نوا را به اجرا می گذارند و وقتی خبر سرقت های میلیاردی خودشانی ها درروزنامه ها نقل می شود می گویند کشش ندهید. اینها عامل گسترش خرافات، در جازدن و انحراف حرکت های مترقیانه مردم بوده اند.   اینها که زمانی خود را الگوی اخلاقی جامعه جا می زدند اکنون با کارهای غیراخلاقی و غیرانسانی آشکار خود شرم را ازجامعه زدوده اند. گردشی کوتاه در شهرها و جستجو و مقایسه ی ساده ای نشان می دهد که از زمان حکومت آخوندی رشوه خواری، فساد و فحشا به بالاترین درجه رسیده است.

البته نمی توان ناگفته گذاشت که آخوندهای حاکم در چند کار خیلی مهارت دارند: ترساندن مردم کم سواد ازچیزهایی که خودشان از آنها نمی ترسند، تبلیغات به نفع خود، تفرقه افکنی، رواجاعتیاد، ساختن سریال های خواب کننده، و گرفتن تعهد سکوت از معترضانی که به بند وزندان کشیده اند.

به او گفتم من مدتهاست که ایران نبوده ام، می خواهم در مورد اوضاع ایران بدانم.

مودبانه گفت فکر می کنموقت هم نداشته اید.                                                                                                                            گفتم چرا اینرا می گویی؟

این روزها اگر بخواهیم اینگونه مطالب را بدانیم پیدا کردن آنها از اینترنت و رسانه های دیگر کار پیچیدهای نیست.

گفتم درست است ولی میخواهم بدانم شما خودتان رابطه ی مردم را با نظام فعلی چگونه می بینید.

کمی مکث کرد و گفت:بنظر من مردم سه گروهند. گروه اکثریت که از نظام ناراضی و بی اعتمادند و میدانند که حکومت آخوندی و دولتش شباهتی به آنچه که انتظارش داشتند یا به آنها وعده داده شدهبود ندارد. این گروه عموما سخت در تلاش معاشند و حتی فرصت اعتراض کردن سازمان یافته و جدی به گرانی ها هم ندارند، اگرچه در اتوبوس و تاکسی و هنگام خرید و با همبودن از همه چیز انتقاد می کنند ولی نمی دانند و مرددند که چه عملی باید انجامدهند.

گروه بسیار کوچک دوم آنهایی هستند که با آمدن این نظام، بدون داشتن صلاحیت لازم و از راه های غیر مشروع صاحب مشاغل گونگون و چیزهای بسیاری شده اند و اگر چه نقایص این حکومت را می بینندو می دانند، ادامه اش را به سود خود می دانند و هرجا لازم باشد ظاهرسازی و ریا میکنند.

گروه سوم دانشجویان وروشنفکران و طبقات تحصیل کرده ی غیر وابسته اند که از حقوق انسانی خود باخبرند ومی دانند بین آنچه هست و آنچه باید باشد تفاوت بسیار بزرگی وجود دارد. این گروه بیدار وعدالت خواه در هر کجا که بانگ آزادی باشد حضور دارند و ازهر فرصتی برایبیان اعتراضات خود استفاده می کنند. بیشترین ناراضی، آواره، کشته و زندانی و شکنجه شده هم از این گروهند. متاسفانه چون این گروه از طرف گروه اول پشتیبانی نمی شود،شناسایی، اسیر کردن و شکنجه نمودن و حتی کشتن افرادش بوسیله ماموران دولت آسان شدهاست.

پس فکر می کنید جنبش موثر باید از گروه اول آغاز شود؟

اگر بشود ایده ال است چون بلافاصله حمایت گروه سوم را خواهند داشت. آمار خود دولت نشان می دهد کهاینروزها فشارهای اقتصادی بر این گروه افزایش بسیار یافته وحرکتشان را ممکن تر میکند. ولی گروه اول نیاز دارد که فعالیت هایش به وسیله ی شخص یا افرادی که در سطح ملی قابل اعتماد مردمند هدایت شود تا هم با هدف جلو برود وهم مثل گذشته به انحراف کشیده نشود.                                                                   پرسیدم مذهبی هایی که در این گروه قرار دارند چه موضعی خواهند داشت؟  

همانطور که میدانیدهشتاد در صد جمعیت ایران زیر چهل سال دارند. این جوانان که خیلی بیشتر از پدران ونیاکانشان به رسانه های گروهی دسترسی داشته اند، از تمدن شگرف ایرانیان قبل ازاسلام باخبرند و میدانند که تسلط خونین اعراب بر ایران در هزار و چهارصد سال پیش وادامه این تسلط بوسیله سید شده ها و آخوندها و و قوانین ما قبل تاریخشان موجبتحقیر، قتل، عفب ماندگی، تحمیل جنگ های خانمانسوز محلی و منطقه ایی (مثل صد سالجنگ ایران با عثمانی ها) و خرافات و تحجر بر ایرانیان شده.                                                                                         آنها ادامه چنین وضعی را نه اکنون به سود مردم می دانند و نه آنرا در راستای پیشرفت و شکوه آینده ی کشور بشمار می آورند.  اینهشتاد در صد بخوبی می دانند که تازیان ازابتدای تسلطشان بر ایران سعی داشته اند که جای پای خود رابهر شکل ممکن در کشور ما محکم کنند. جوانان همه چیز را مورد پرسش قرار می دهند.   جوانان از خود می پرسند که چرا نمازگزار ایرانی نباید به فارسی نمازبخواند ؟  آیا خدای تازیان فارسی نمی داند؟  چرا در مراسم عقد و عروسی و مرگ جملاتی به تازی گفته می شود که هیچکس آنها را نمی فهمد؟   چرا باید شبانه روز پنج بار به زبان کسانی که اجدامان را کشتند، خواهران و مادرانمان را اسیر کردند، و کودکانمان را به کنیزی و غلامی گرفتند سخن بگوییم و نیایش کنیم؟   تا کنون نمی دانستیم و خواب و بی خبر بوده ایم. اکنون که نمونه های امامت و ولایت فقیه را دیده ایم چرا اجازه داده ایم که جای پای تازیان همچنان درکشورمان باقی بماند؟   چرا درمقابل چرت و پرت هایی که در مورد جشن های ملیمان گفته می شود واکنش لازم نشان نمیدهیم؟ چرا باید عبا پوشانی که جز گسترش زبان و رسوم عرب کاری ندارند و جشن های ملی ایرانیان را مال احمق ها می دانند همچنان بتوانند به گردن این ملت آویزان شوند وبه مفت خوری خود ادامه دهند.

پرسیدم فکر می کنیدتکلیف مردم با مذهبی های باقیمانده و خارج از این هشتاد در صد چیست؟

کسی با آنها وباورهایشان مشکلی ندارد. سی و سه سال گذشته ثابت کرده که مشکل ما مردم با محدودی شیاد و خود بزرگ بینست که بدون داشتن کوچکترین صلاحیتی، در قرن اطلاعات و آگاهی هامی خواهند همچنان ملت را بفریبند و به نفع خود، دین را بجای قانون بنشانند و بنام دین بر جان ومال و هستی مردم و کشور دست درازی کنند و هر معترضی را ضد خدا وپیامبر جلوه دهند.  شما نمی توانید حتی یک کشور دردنیا نام ببرید که حکومت دینی داشته و پیشرفته باشد. چرا ایران باآن گذشته ی درخشانش باید نمونه و الگوی عقب ماندگی آخوندها باشد؟

فکر می کنید ایرانیان خارج از کشور چه نقشی می توانند در جنبش آینده داشته باشند؟

من و دیگر دوستانم درایران خیلی در این مورد صحبت کرده ایم و از اینکه ایرانیان خارج از کشور آزادند وتوانایی حرکت و اقدامات بیشتری دارند دارند، خیلی امیدواریم.  مهمترین نقش آنها می تواند بلند گو شدن برای صدای معترضان باشد. آنها می توانند به صورت فردی و گروهی با ایمیل، دادخواست و نامه نگاری مردم و مقامات محل سکونت خودرا از وضع زندانیان سیاسی، شکنجه ها، جور بر زنان و نقض حقوق بشر آگاه کنند. میتوانند تشکیلاتی بوجود آورند تا به شکل های مختلف به خانواده های زندانیان یاری رسانند. می توانند با باز گویی سرگذشت معترضان بوسیله مقاله، نمایش و شعر جهانیان را از ستمی که جمهوری جهل روا می دارد آگاه سازند.  می توانند با بستگان خود در ایران اطلاعات رد و بدل کنند. باید به کمک کتاب و فیلم و داستان تاریخ قدیم و معاصر ایران را برای فرزندان و جوانترها شرح دهند. می توانند پولشان را از بانکهای ایران بیرون بکشند.         مخصوصاباید به جهانیان بگویند که ایرانیان مثل آخوندها فکر و عمل نمی کنند وعمل آنها راقبول ندارند.  می توانند حتی با داشتن اختلاف عقیده، با یکدیگر بر سر براندازی حکومت آخوندی متحد شوند.  می توانند الگویی اززیستن مسالمت آمیزدر کنارمخالفان عقیدتی خود بوجود آورند تا هم امروز بکار گرفته شود و هم در دموکراسی آینده ایران مورد استفاده قرار گیرد.

گفتم وجود جوانانی چون شما موجب افتحار و امید به آینده است.

گفت: همه ی جوانانی که من می شناسم عاشق ایرانند، آنرا خوب می شناسند و آماده اند برایش جان بدهند.

//www.youtube.com/watch?v=xK0KLJzouFg&feature=plcp

مصاحبه
دوم با پیمان را تحت عنوان " چرا ایرانیان از آخوندها متنفر شده اند؟ "
با استفاده از لینک زیر بخوانید.

//iranian.com/main/blog/daneshjoo-64


Share/Save/Bookmark

more from daneshjoo
 
daneshjoo

Dear Admin, how can I organize this blog? thanks

by daneshjoo on

Daneshjoo


daneshjoo

Daneshjoo

by daneshjoo on

Daneshjoo


daneshjoo

Dear areobarzan thank you for your comments:

by daneshjoo on

Daneshjoo

Our young people are our hopes. Iran is first for them as
always.

You said it beautifully: “It warms my hearth to see how informed sharp
and aware they are.


areyo barzan

Dear Republican

by areyo barzan on

I wish the disaster of 1979 was a codetta. Then at least people like you and I had an excuse to evade their responsibility for the disaster that they have brought to this country and its people.

  But I am afraid I need to just agree with you in saying that what happened in 1979 was NOT a codetta but it was a monstrous cock up.by us the previus generation of Iranians.  

A colossal cock-up by our so called intellectuals and idiots who fell for it and followed them.

Traitor assholes like Banisadr, Yazdi, Rajavi, Ghotb Zadeh and other idiots who followed one Khomeini to the hell (and not back yet)  that is IRI without knowing who he was, what he was stadding for or even listening to what he was saying.

 

Just read is this book  the comments made by one Mr Banisadr himself to get the picture on what I am saying.

 

//iranian.com/main/2012/mar/who-deceived-whom

  But of course lets not forget the millions upon millions of greedy idiots who believed such promises as free water, free public transport, free electricity and free housing by one Khomeini, without even thinking about thefeasibility of such promises or knowing the first thing about how a country is actually run.   Now I do not even want to talk about the assholes who went to the roofs of their houses to look for his image in the  face of the moon.  So I am afraid my friend we are not going to get away with this BS as easy as calling such a historical cock up a codetta and evading our responsibility by putting the blame on someone else.  

It is now about hight time for us  to take responsibility for our own errors and as they say face the music and dance


areyo barzan

Heart warming

by areyo barzan on

I would like to say that I am very proud of our young generation today.

It warms my hearth to see how informed sharp and aware they are.

These young people are the real assets of this great country. It is so nice to see the thirty years of anti-Iranian policies and rhetoric forced by the IRI into our media education system and even day to day life have back fired into their bud ugly faces and today our young people know their history, embrace their Persian identity and love their country culture and identity.

 

Iran 10             IRI a big fat ZERO

 

Dorood Bar Javanaane Iran Zamin


daneshjoo

دیوانه ارجمند سپاسگزارم

daneshjoo


Daneshjoo

مثل همیشه به نکات درست و مهم اشاره می کنید.

فکر می کنم پیمان هم  وقتی اینهمه " چرا " را تکرار می کند نشان می دهد که ما مردم چیزهایی را پذیرفته ایم که نمی بایستی می پذیرفتیم. بنابراین شاید یکی از ضعف های فرهنگی ما ضعف در داوری باشد. 


divaneh

آن چه این جوان خردمند باید بداند

divaneh


دانشجو جان با سپاس از نقل این گفتگو دل ما هم به وجود چنین جوانانی شاد شد. خوب بود به این جوان توضیح می دادید که خوب نیست که بیخودی همۀ کاسه کوزه ها را سر تازیان بشکنیم. این حکومت نه رسوم زشت تازیان بل که مروج زشتی های فرهنگ خود ما است. اگر خود را بفریبیم و بپنداریم که همۀ آفت از بیرون است کرم میان درخت را از یاد میبریم و دوباره میوه ها کرم می زند. 


daneshjoo

Dear Shazde Asdola Mirza

by daneshjoo on

Daneshjoo

 Thank you for reading.


Shazde Asdola Mirza

نقش آنها می تواند بلند گو شدن برای صدای معترضان باشد

Shazde Asdola MirzaRepublican جمهوریخواه

...

by Republican جمهوریخواه on

 

 

میخواستم یه چن خطی‌ غلط زیادی کنم، که یهو یادم آمد که حدود دو سال قبل در
یکی‌ از نوشته هایتان، انقلاب بزرگ ۵۷ را یک کودتا نامیده‌اید........دیدم
در غلط گویی، حریفتان نمیشوم....