aboli_moezzi
22-Nov-2011
طلا زنی است که در یک روز ملایم اردیبهشتی در یکی از محله های فقیر نشین مشهد دو پسر به دنیا می آورد. حادثه ای این دو کودک را ساعت ها پس از تولد از یکدیگر جدا می سازد >>>
aboli_moezzi
21-Nov-2011
لینک آمازون، به درخواست عده ای از دوستان با وفا>>>
aboli_moezzi
21-Nov-2011
گوشه از از داستان در دهلیز تاریک ابدی...یکی از شش پاره داستان های کوتاه از کتاب گذر کولیان.>>>
aboli_moezzi
20-Nov-2011
گوشه ای از داستان گل خزان ندیده...یکی از شش مجموعه داستانهای کوتاه در کتاب آخرین ضجه های اکبر تنها...ابولی معزی
>>>
aboli_moezzi
20-Nov-2011
گور ربایان، یکی از شش مجموعه داستانهای کوتاه از کتاب ملاقات با زنان استثنایی
>>>
aboli_moezzi
19-Nov-2011 (2 comments)
معرفی سه کتاب داستان از ابوالفضل معزی >>>
aboli_moezzi
21-Apr-2010 (one comment)
همش تقصیر تگزاسی هاست >>>
aboli_moezzi
19-Apr-2010 (3 comments)
الو؟ الو؟ جنابعالی؟
اینجا مشهد است >>>
aboli_moezzi
14-Apr-2010
از مجموعه داستانهای " آخرین ضجه های اکبر تنها">>>
aboli_moezzi
30-Mar-2010 (one comment)

از مجموعه داستانهای گذر کولیان

>>>
aboli_moezzi
29-Mar-2010 (3 comments)
گوشه ای از مجموعه داستان ملاقات با زنان استثنایی  >>>
aboli_moezzi
29-Dec-2009
ایران من، عزیزان من، جویندگان گنج های جزیره مروارید >>>
aboli_moezzi
29-Dec-2009
یاد نمای سالهای قبل از انقلاب >>>