سالانه


Share/Save/Bookmark

سالانه
by Hengameh Fouladvand
16-Jan-2011
 

ذهن پس میزنه

هر سال

این تاریخ

این مکان این تکرار

یاد نمی گیره

اجبار

پر از سئوال بی تسکین

روپوشی آبی یا صورتی

به تن می کنی

نگران

در انتظار بی اختیار

*

ترسِ نوع اول

پِرس . زیرِ فشار

باز فشار. انقدر تا صاف شی از  قرار

نو استرس

آی . آی

بالاتر . بالاتر. ریلکس . راحت باش عزیزم

بی روپوش راحت تری

ببخشید درد ت می آد

ریلکس

نفس نکش

آی . آی

بالاتر. بازم . کمی بالاتر

آی

این طرف

نفس نکش

آی

ریلکس . ریلکس . اوکی

اوکی. دان

*

نوع دوم

قرنهاست منتظر نشستی

جلوی تی وی

چند سال آینده بی ملاحظه

می ریزن جلو ت تو صحنه

زرد و بیرنگ بی رمق و بی مو

این تویی

مثلِ زن ادوارد؟ نه بابا اون خیلی خوش شانسِ

هرچی می خوری

اوغ

اوغ . همش اوغ

دل و روده اتو بیرون می ریزی

باید پس بدی

گذشته رو تو ذهنت بالا بیاری

حتی اینجام تو مسئولی

گناه کاری

فلسفه بی فلسفه

ولم کن بابا

...

اشتها بی اشتها

وای از چشم ها

اون دلسوختنا

درد انقدر درده تا راضی به مرفینی

این لحظات آخری

اغما و بیهوشی

..

و ...رفتی

دیگه نیستی

اصلاچه فایده ای

خوندنش و دونستنش

بی کاری؟

...

*

آخ. آمد. آمد. نگا نکن

داره نگات می کنه

از کنار چشمش

بمیر. همین جا بمیر

نفس میترسه بیرون بیاد

نفس بی نفس

نیستی نمی فهمی نمی خواهی

اصلاچه فایده

چند قرن دیگه

حبس هم می گذره

 ...

داره بر می گرده

قلبت ! بی صدا

قلبت . گرپ .گرپ . گرپ

...

داره نزدیکت میشه

تنت مرده

تمام عمر لال بوده

*

ـ: یو آر فاین

تمومه؟

ـ: یو آر فاین

تمومه

 

تا سال دیگه

 

 

هنگامه


Share/Save/Bookmark

Recently by Hengameh FouladvandCommentsDate
درد پوش تماس ِشب
-
Apr 29, 2012
رد پای خودی
1
Feb 21, 2012
رنگ زنگ درخشش کهکشان
2
Nov 26, 2011
more from Hengameh Fouladvand
 
Pierr

irony, fear , bitterness, anxiety

by Pierr on

This Post-modern poem of Hengameh contains irony, fear , bitterness, anxiety and yet it is so poetic , melodic , fresh and realistic. The language conveys concerns and feelings of today's world in which we all have to go through all kinds of medical tests and that it is why it is so very powerful. Thanks for sharing this, JJ.