نقره ای


Share/Save/Bookmark

نقره ای
by Hengameh Fouladvand
01-Sep-2010
 

ای نقره ای کوچک ، غصه داری؟

بال زدن تو امروز چه بیچاره

- ای هوار... ، ای عشق

 خداحافظی

 و ناله

یک فریاد

 

از ته حلق و با تمام وجود

لبریز ، آواره

 

 آهنگ پرواز به

خط افق

دورترین موج دریا

 

لحظه پنهان ، این حس پایان

نرم

چند آه ، ابدی

لطیف و جاودانه

 

قلب مرغ نحیف

کوچک تر از کف دست من

 

به دستا نم نگاه کن

نگاه

 

ترک های بزرگ چه ناگهانی می شکنند

 

نگاه  کن

خرده خرده ، آرزوهای له شده

التماس سکوت در نگاه خاطره

 

به یک آن ، جهان در تو طی شده

 

*

می چکد افق , جوهری زرد وبنفش

رقص آتش

رنگ رهایی

حساب و کتاب حسرت ما

نارنجی دریا

کاسه فرو می کشد

حلقه

یکباره

 

کجاست وادی یاد ها

که ترس چپاول می کند

 

وای از تردید و دل پاره

 

 *

حال ، تو آرام گیر

گلوی نقره ای

آزاد و راحت

ترانه

 

دیوارها بلند و آراسته

 

چند اینه شکسته ؟

 

چشم ، بی جستجو

پیام ، تکراری

همه سر بسته

انگار پرواز

تلاش اجباری

 

اما خوابها ، چه رویایی

همه مهتابی

ذهن

آتشکده ای متروک

وه چه متعالی

 

مرغ بیچاره! تو آرزوهایت شفافند یکباره !؟

 

*

ما به کدامین آسمان

سوار بر بال و پر امید

و صبور با تو

 

به سکوتی دلخوش

 و باغی که دگر تر نیست ؟

 

هاله سپید ماه

نیستی

صدای آرامش دریا

کبود

 

رویای این ذهن مرموز

در پس رنگ ها

و افق ها

 

حیرتی جادویی

که شاید

دوباره در ابر ها پر زدیم

 

 شگفتی ها جرقه

 

*

این جسم کوچک ، ناپیدا

 و بی پرده

،کدام صحنه

 چه یاد کرد

به کجا سر کشید

 

از رعد و برق چه هراس ؟

 

هنگامه    ۳۱  آگوست ۲۰۱۰


Share/Save/Bookmark

Recently by Hengameh FouladvandCommentsDate
درد پوش تماس ِشب
-
Apr 29, 2012
رد پای خودی
1
Feb 21, 2012
رنگ زنگ درخشش کهکشان
2
Nov 26, 2011
more from Hengameh Fouladvand
 
Pierr

نقره ای ;می چکد افق , جوهری زرد وبنفش

Pierr


This poem is very fantastical in it's style.  The poet's voice is sometimes the same as the Silver bird, sometimes the silver moon's , the sunset in the ocean, or the lover, while the setting is very magical.  In her quest Hengameh also takes us deep into ourselves on so many levels, and at the same time succeeds in touching on the alienated "selves" of our time, as well. There is also a very purposeful wordplay here which shows her command of the Persian language.  Extremely poetic and beautiful. Thank you Hengameh and  thank you Jahanshah for your choice.