ناتمام


Share/Save/Bookmark

ناتمام
by Hengameh Fouladvand
06-Oct-2010
 

هنوز ذهنِ برگ

نمیداند چیست این خطِ ناتمام

لرزه لرزهُ نور دررگم , خندهُ من , راز پیچیدنِ زرد و سرخ و نارنجی

لحظهُ التماس در شتابِ رنگ

قرمز بی پروای

لبم

جانِ زمین , جسمِ خاک , بویِ باد

پاییز

جاری در تنم

ببین چه آرام می لغزد

این برگ , قصهُ بودن

خاکی و قهوه ای

در انتها

بی رنگ

چه مطمئن و رها

می رقصد

به شوقِ سبزِ جوانه

تا ابد

با هر نسیمی

حرف تازه

از ذوقِ بودن

گریستن

چنین تکرارِ زیستن

*

پرندهًِ آبی

با کاج های سبز

این سرسختانِ طبیعت

نجوا کن

کنارِسروِ نقره ای

شیدا شو

تو دوباره غوغا کن

*

کجاست شادی این باغ؟

بی تو گلِ یخ بوی

اندوه

و تنِ سردِ اقاقی

پر غبار

بی تو شاخهُ پر برفِ یاس

شکسته

و شکوفهُ گیلاس

از نگاهِ گرم خورشید

ندارد خاطره

تو برگرد تا بیرون کنیم سردیِ رگهامان

رد کنیم غمِ این ویرانی

برگرد تا به تلاطمِ هم جان گیریم

برگرد. روزها کوتاه ست

تو مرا حس کن

تازه کن طپشِ قلبم

ملامت نیست

پاک کن اشکهایم

*

وقتی گونه هامان از نوازشِ شکوفه ها

صورتی

و لبهامان از خواندنِ رمزِ سَحر

بسته شد

ما دوباره از غنچهُ گلسرخ

عطرِ وفا خواهیم گرفت

*

بمان تا تنِ خفته در جسمِ زمین

روحِ سرکشِ باغ

به تو آرام گیرد

و بخندد به سرنوشت

و لحظهُ طوفان

تا ما چشم براهِ این گردش

به ناتمامیِ تکرار

آهسته آهسته خو کنیم

بمان در این قصه . بگذار من و تو برای همیشه

ممکن شویم

هنگامه چهارماکتبر ۲۰۱۰


Share/Save/Bookmark

Recently by Hengameh FouladvandCommentsDate
درد پوش تماس ِشب
-
Apr 29, 2012
رد پای خودی
1
Feb 21, 2012
رنگ زنگ درخشش کهکشان
2
Nov 26, 2011
more from Hengameh Fouladvand
 
Abarmard

Dear Hengameh Fouladvand

by Abarmard on

You are right. Actually changing one thing would change the tone of the rest, it is perfect the way you have written it. Enjoying it very much.

Happy Saturday.


Hengameh Fouladvand

Correction!

by Hengameh Fouladvand on

در ضمن ببخشید منظورم ابرمرد بود


Hengameh Fouladvand

ممنون از ابرمند

Hengameh Fouladvand


دوست عزیز بسیاراز توجه شما متشکرم . به قول رابرت فراست شعر آزاد همانندِ تنیس بازی کردنی بدونِ تور است. این نوع شعر ازراحتی بیشتری از نظر قواعد بر خوردار است و شاید گاهی کاملابی قانون به نظر آید که البتَه در بطن چنین نیست . من هم معمولا توضیحی برای انتخاب واژه یا ساختارم نمی نویسم زیرا در بسیاری از مواقع این امری سوبژکتیومی باشد. اما فقط از نظر روشن کردنِ مسیربرای درکِ شعر میگویم که بله اشارهُ شما  کاملا منطقی است به شرطی که این معنی و منظور همآنجا پایان می یافت اما توجه کنید با گذاردن»خط ناتمام« در انتهی  تصّور این دو واژه را به خط بعدی وصل کرده ام و به این ترتیب توانسته ام چندلایه گیِ مفهوم را به»لرزه لرزهُ نور در رگم» نیز انتقال دهم

سپاس از لطف شما 


Abarmard

بسیار خوب ویک اشاره

Abarmard


بخاطر اینکه خواننده باید به راه نیمه تمام آشناباشد، شاید که بهتر است جای:
هنوز ذهنِ برگ

نمیداند چیست این خطِ ناتمام
بگوییم:
این خط نا تمام را (هنوز) ذهن برگ نمی داند


Hengameh Fouladvand

Dear Jahanshah !

by Hengameh Fouladvand on

Thanks for posting this my friend.

I appreciate the kind words, as well.

Cheers!


Pierr

ما دوباره از غنچهُ گلسرخ عطرِ وفا خواهیم گرفت

Pierr


 I am with you JJ

Flows so beautifully, sweet as can be.Jahanshah Javid

Lovely

by Jahanshah Javid on

Flows so beautifully, sweet as can be.