نسیم

نسیم
by Hengameh Fouladvand
05-Nov-2010
 

ژرفای قلبم

رمزِ تبسّمِ نسیم

پیامی پنهان

میان پیچ پیچِ گیسوانِ موج


گوش کن زمزمهُ پریشانی

در آرام ترین لحظهُ شب

نیست نوری پدیدار در ساحل

سایه و رنگی

نیست هیچ امتداد روشن

سیاهترین خط میرود

تا نقطه ای بی نام و نشان


*

نرم سابید لبش بر ساحلِ یخ

شبانه ترین بوسهُ موج

و تن پس کشید

در نقره فامِ ماه

به امیدِ مرزهای دور


*

ای موج غریب

از مرغِ ساحل تو هیچ خاطره داری؟... آوایی؟

به دوردست بر می گردی

وجودت آیا دردی خانه می کند؟

از ندیدن و نبودن و نداشتن

تو هیچ فاصله می بینی


*

- قلبِ موج

تکه تکه نخواهد شد

ذهن ما تعلق چه می شناسد

پاره پاره شدن از رنجِ لحظهُ دوری

هیچ


*

ای مرغِ دریا

به سرمه ایِ افق

و دوردست نرفته

تو بوسه ای هیچ ندیده


*

- ما برفرازِ آب

نزدیکِ ساحل چشم بسته پرواز

فقط حس می کنیم

و به سرعت

فرود


و میان پیچ پیچِ گیسوانِ موج

پنهان می شویم


*

گوش کن زمزمهُ پریشانی

در آرام ترین لحظهُ شب


تجربه ها از ما جوانترند


هنگامه ۲۴ اکتبر ۲۰۱۰


Share/Save/Bookmark

Recently by Hengameh FouladvandCommentsDate
درد پوش تماس ِشب
-
Apr 29, 2012
رد پای خودی
1
Feb 21, 2012
رنگ زنگ درخشش کهکشان
2
Nov 26, 2011
more from Hengameh Fouladvand
 
Pierr

نرم سابید لبش بر ساحلِ یخ / شبانه ترین بوسهُ موج

Pierr


Hengameh, I must admit I missed this poem on your facebook fan page . So now thanks to JJ I am delighhted to read it here.

npalangi

تجربه ها از ما جوانترند

npalangi


Hengameh aziz

manoon ke in asare ziba ra ba ma share kardi

mesle hamishe ziba va porbar... 

Nasser 


Hengameh Fouladvand

Thanks JJ

by Hengameh Fouladvand on

Dear Jahanshah, Many thanks for sharing this poem here my friend. Enjoy!