تاج درختان کاج

تاج درختان کاج
by Hengameh Fouladvand
17-Jun-2010
 

تاج درختان کاج
حد لطافت مه نقره ایی

ذره های بودن ، همه جا
مشتاق
خیس و تازه
ساقه ها همه تر
پروازی جادویی ممکن

زیستن
بی فکر میچکد

میپرسم اینجا
آیا قلبی در انتظار بی تابی کرده
وجودی آه کشیده
زیر این کاج بلند به وقت آرامش لاجوردی
دلی درخضوع طپیده؟

در خم و پیچ جاده ایم
نیمه راه واقعه
غیر از ادامه
چاره چیست؟

ناگزیر مسافرانی
خسته از تکرار انتخاب
هر روز چشم انتظار
میشود پرواز ؟ شاید.

خانه دور است
چه عذری!

حاملان درد بی کسی
قهرمانان غریبه
به سنت محلی
مشتاق آشنایی با افراد بومی
اینه های بشارتما ن همه حاضر

در گذرهای هستی
امید را به صلیب کشیده ایم

بین ما و کنجکاو یی درختان کاج
که هیچ مسافری ندیده اند
ضرورت عبور
و مه نقره ای که اهسته آهسته غرق حادثه شده
لغزیده در ذهن خالی فضا

با تها جم لحظه های شنا خت
درنجابت زما ن
پیوند ی دور از نکاح
به نرمی وفا
و ما ندگار ی میثاق
زنده در خاطر نسل ها

ذوق در لایه لایه اشنایی میلرزد میرقصد
جشن میگیرد

درختان کاج
و لطافت مه نقره ای
شاهدان لحظه

و زیستن
بی فکر میچکد !

هنگامه ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰


Share/Save/Bookmark

Recently by Hengameh FouladvandCommentsDate
درد پوش تماس ِشب
-
Apr 29, 2012
رد پای خودی
1
Feb 21, 2012
رنگ زنگ درخشش کهکشان
2
Nov 26, 2011
more from Hengameh Fouladvand
 
Farnoosh

Beautiful poem

by Farnoosh on

Made me think how much I long for this:

 

پیوند ی دور از نکاح
به نرمی وفا
و ما ندگاری میثاق

 

Lovely.  Thank you.


Pierr

A journey to an untraveled place

by Pierr on

In this poem Hengameh take you to a magical place where no one has set foot before and this is a scene uniting human beings with nature, creating a collective memory for the first time! Very post modern!